Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, 2020

Σύλλογος Υπαλλήλων Ν.Α. Νομού Αιτωλοακαρνανίας: Επιστολή προς Υπουργό Εσωτερικών

Σήμερα στις 21-09-2010 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας συζητώντας και εξετάζοντας το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος περί οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο απεικονίζονται η οργανωτική διάρθρωση της Περιφέρειας, η δομή και η λειτουργία των υπηρεσιών της σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, όπως σε αυτόν αναφέρονται, αποφάσισε ομόφωνα:

Σε αντίθεση με όσα κατά καιρούς έχει δηλώσει επίσημα:
Συντάχθηκε οργανισμός χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων (δηλώσατε ότι η ομοσπονδία συλλόγων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων θα συμμετέχει στη σύνταξη των οργανισμών).
Επιλέγετε μέσα από το κείμενο του οργανισμού να εξοικονομήσετε πόρους παραβλέποντας τις ανάγκες των πολιτών, πρωτίστως, αλλά και των υπαλλήλων για τους οποίους έχετε δεσμευτεί ότι δεν θα μετακινηθεί κανείς.
Όλως παραδόξως διαπιστώνεται ότι στο σχέδιο οργανισμού παραλείπεται η υφιστάμενη δομή των διοικητικών κέντρων και μάλιστα δεν προβλέπεται καμία οργανική μονάδα στο μεγαλύτερο διοικητικό κέντρο του νομού, λόγω πληθυσμού (Αγρίνιο) – 15ος Δήμος της χώρας- σε υπηρεσίες που έχουν άμεση συναλλαγή με τον πολίτη και με θετική σχέση ωφέλειας λόγω κόστους διατήρησής τους, π.χ. απαλείφεται η σημερινή παρουσία του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ, του Τμήματος Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος-Υγείας, Αγροτικών οχημάτων (το οποίο δεν αναφέρεται στις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον οργανισμό) ,Τμήματος Εμπορίου, επίσης πρέπει να προβλεφθούν Τμήματα υποστήριξης περιφερειακών συστημάτων στην Αιτωλοακαρνανία.
Πέρα της παραπάνω παράλειψης κρίνουμε αναγκαία τη σύσταση αντίστοιχων οργανικών μονάδων σε δευτερεύοντα αστικά κέντρα (Ναύπακτος, Αμφιλοχία, Αστακού, Βόνιτσας και Θέρμου).
Διαπιστώνομε με λύπη ότι από το σχέδιο του οργανισμού με τους αναφερόμενους σε αυτό κλάδους υπαλλήλων διατρέχεται σοβαρός κίνδυνος κάλυψης των σημερινών υπαλλήλων, αφού σ’αυτόν προβλέπονται κλάδοι για υπαλλήλους που δεν υπάρχουν και δεν προβλέπονται κλάδοι για υπαλλήλους που υπάρχουν. όπως :
α.Τεχνίτες Γεωπονίας,
β.ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών,
γ.ΠΕ Διοικητικού Εμπορικού,
δ.ΠΕ Μηχανικών,
ε.ΔΕ Δοικητικού – Λογιστικού κλπ
Πρόσθετα, το ίδιο πρόβλημα εντοπίζεται για το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.
Στις διατάξεις του οργανισμού, που αναφέρονται στους κλάδους υπαλλήλων για κατάληψη θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων, υπάρχει σαφής περιορισμός των κλάδων αυτών με συνέπεια να περιορίζονται και οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και στη στέρηση της ίδιας δυνατότητας στις κατηγορίες υπαλλήλων ΤΕ και ΔΕ.
Κρίνουμε αναγκαίο και επιβεβλημένο στο σχέδιο του οργανισμού να προβλεφθεί αριθμητικά ανα κατηγορία κλάδο – ειδικότητα και σχέση εργασίας (μόνιμοι, ΙΔΑΧ) στο ύψος του αριθμού των υπαλλήλων που θα προκύψει αντιστοίχως ύστερα από καταγραφή του συνόλου των υπηρετούντων υπαλλήλων.
Επειδή όλα τα παραπάνω είναι τα ελάχιστα που προτείνουμε για άμεση συζήτηση και αποτύπωση στο σχέδιο του οργανισμού και όσα πρόσθετα καταγραφούν με τη μορφή παρατηρήσεων φρονούμε ότι:
Απαρέγκλιτα
1. Οι πρώην Νομαρχιακές Υπηρεσίες και λοιπά, όπως ορίζει ο νόμος τίθενται στη διοίκηση του περιφερειάρχη με την αντίστοιχη δομή, σύνθεση και λειτουργίες εκτός των υπηρεσιών που αυτόνομα μετακινούνται στους Δήμους.
2. Σε διαφορετική περίπτωση, οι όποιες συνέπειες δημιουργούνται θα επιβαρύνουν καθοριστικά των Αιτωλοακαρνάνα Πολίτη που θα γευτεί με δική σας πλέον ευθύνη την διοικητική ανυπαρξία κατά τόπο και μάλιστα σε μεγάλα αστικά κέντρα.
3. Είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε με την παρουσία μας στη διαμόρφωση ενός κειμένου-οργανισμού που θα εξομαλύνει τα προβλήματα του υπάρχοντος και θα σηματοδοτεί προοπτική για οργανωτική δομή και λειτουργία υπηρεσιών στη λογική της εξυπηρέτησης του πολίτη και της αποκέντρωσης στο πραγματικό της νόημα, σε διαφορετική περίπτωση θα μας βρείτε στους δρόμους.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μπαιρακτάρης

Ο Γραμματέας
Παναγιώτης Σακαρέλος

Π.Δ.
1. κ. Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας
2. Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.
3. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
4. Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αιτωλ/νιας
5. Βουλευτές Νομού Αιτωλοακαρνανίας
6. Πολιτικά κόμματα
7. Υποψήφιος Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας
8. Πρόεδρο Ν Σ Αιτωλ/νίας
9. Μ.Μ.Ε.
10. Υπαλλήλους Ν.ΑΣ. Αιτωλ/νιας

Περισσότερα:http://synana.blogspot.com/

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.