Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, 2021

Τακτική και ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ι.Π.Μεσολογγίου

Τακτική και ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ι.Π.Μεσολογγίου

Tην ερχόμενη Δευτέρα και ώρα 18.00 θα λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση ψηφίσματος και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το ειδικό τέλoς ακινήτων μέσω ΔΕΗ (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος).
2. Ενημέρωση για την λειτουργία και τα προβλήματα του τομέα καθαριότητας (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου οικον. έτους 2012 (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
4. Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Νομικού Προσώπου ¨Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών – Βάσως Γ. Κατράκη¨ για το έτος 2012 (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος) .
5. Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Νομικού Προσώπου ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ για το έτος 2012 (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).
6. Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραδήμας Δημ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
7. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014 για το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος).
8. Έγκριση και παρουσίαση της πρότασης του οριστικού “Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπλασης” για το Δήμο Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
9. Έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 του Νομικού Προσώπου ¨Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών – Βάσως Γ. Κατράκη¨ (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος) .
10. Υποβολή πρότασης για το έργο “Ψηφιακές υπηρεσίες-Ψηφιακή οργάνωση του κέντρου χαρακτικών τεχνών Βάσως Κατράκη” (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος) .
11. Αποδοχή και κατανομή ποσού 49.036,33 € για επισκευές των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
12. Κατανομή ποσού 194.944,00 € – ΣΑΤΑ 2011 (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
13. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού τoy 1ου, 2ουκαι 3ου τριμήνου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
14. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
15. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 για το έργο “ Πάρκο αναψυχής και παρατήρησης Ανατ. Κλείσοβας ” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
16. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 για το έργο “ Πάρκο αναψυχής και παρατήρησης Νότ. Κλείσοβας ” ( εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
17. Έγκριση Ο.Ε.Υ. της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραδήμας Δημ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
18. Έκδοση ενημερωτικού περιοδικού από το 2012 για τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου. (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος) .
19. Συγχώνευση Κ.Ε.Π. Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
20. Ενημέρωση για την λειτουργία και τα προβλήματα του Χ.Υ.Τ.Α της 4ης Γ.ΕΝ. (εισηγητής κ. Κολοζάκης Παν. – Δημ. Σύμβουλος).
21. Παραλαβή Μελέτης “Μελέτη ηλεκτρολογικών εργασιών εσωτερικών δικτύων Δ. Αιτωλικού” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
22. Παραλαβή Μελέτης “Μελέτη αναβάθμισης αντλιοστασίων και κεντρικού αποχετευτικού αγωγού σύνδεσης οικισμού Αιτωλικού και ΕΕΛ” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
23. Παραλαβή της Μελέτης του έργου “Συμπληρωματική μελέτη εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου οικισμού Αιτωλικού” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
24. Παραλαβή της τεχνικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: “Ύδρευση περιοχών Καλλονής, Βίγλας και Αγ. Δημητρίου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
25. Αποδοχή παραχώρησης εδαφικής ζώνης σε κοινή χρήση στην Δημ. Κοιν. Νεοχωρίου (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Κατασκευή υποδομών Πλατείας Κ.Χ. 25’’ ( εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Αποπεράτωση υποδομών Πλατείας Κ.Χ. 27’’ (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
28. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση με τίτλο «Χάραξη – διαμόρφωση πεζοπορικής διαδρομής: Μονοπάτι Εξοδιτών Μεσολογγίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» ( εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
29. Έγκριση δαπάνης για το έργο “ Σήμανση μνημείων πολιτισμού Αιτωλικού ” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
30. Έγκριση δαπάνης για το έργο “Βελτίωση εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Χαρακτικής – Βάσως Κατράκη” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
31. Έγκριση δαπάνης για το έργο “Σήμανση τμήματος μονοπατιού εξοδιτών Μεσολογγίου” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
32. Έγκριση δαπάνης για το έργο “Σήμανση υγροβιοτόπων Μεσολογγίου” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
33. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης για αγορά οικοπέδου (κοιμητηρίου) στην Τοπ. Κοιν. Πενταλόφου (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
34. Αντικατάσταση μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου¨ (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
35. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2011, λόγω συνταξιοδότησης (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
36. Διαγραφή οφειλών από Χ.Κ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
37. Απαλλαγή από προσαυξήσεις και δικαίωμα έκπτωσης (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
38. Αλλαγή χρεώστη από Χ.Κ. και αλλαγή ποσού χρεώστη (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
39. Έγκριση συνδρομής ψηφιακής υποστήριξης μέσω του διαδικτύου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
40. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 244/2011 απόφασής μας περί υποβολής πρότασης στο ΕΠΕΡΡΑ για χρηματοδότηση έργου “Αποχέτευση λυμάτων Οικισμών Κατοχής-Νεοχωρίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
41. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 245/2011 απόφασής μας περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την κατασκευή του έργου “Αποχέτευση λυμάτων Οικισμών Κατοχής-Νεοχωρίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
42. Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 335/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υπ’αριθμ. 45/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).
43. Έγκριση προμήθειας βιβλίων (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).
44. Έγκριση για θέσπιση Ναυταθλητικού Τριημέρου του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου (πρόταση Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου) εις ανάμνηση της Ναυμαχίας των Εχινάδων Νήσων (εισηγητής κ. Κασσαβέτης Γεώργιος – Δημ. Σύμβουλος).
45. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Γνωρίστε το Δήμο μας” με την συμμετοχή των Σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
46. Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με Ν.Ο.Μ. για την δημιουργία Ναυταθλητικού Κέντρου στην Τουρλίδα Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
47. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).

Στις 17.00 θα προηγηθεί ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση ισολογισμού Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου έτους 2010
(εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
2. Έγκριση απολογισμού Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου έτους 2010
(εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
3. Έγκριση ισολογισμού Δήμου Αιτωλικού έτους 2010
(εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
4. Έγκριση απολογισμού Δήμου Αιτωλικού έτους 2010
(εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
5. Έγκριση ισολογισμού Δήμου Οινιαδών έτους 2010
(εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
6. Έγκριση απολογισμού Δήμου Οινιαδών έτους 2010
(εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.