Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, 2021

Τεχνικά έργα της νομαρχίας το προηγούμενο έτος.

Τεχνικά έργα της νομαρχίας το προηγούμενο έτος.


Ανακοίνωσε η νομαρχία τα έργα της τεχνικής υπηρεσίας που έγιναν από 1/1/2009 έως 30/11/2009 .
Ενδεικτικά αναφέρουμε εκείνα που έγιναν στο Αγρίνιο και σε γειτονικούς δήμους:

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:
1) Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας και καθαρισμό χειμάρρου στα Κλεισορεύματα.
2) Κοπή θάμνων στο επαρχιακό δίκτυο Σταμνά –Αγγελοκάστρο- Καλύβια, Αγγελόκαστρο- Λυσιμαχία- Κλεισορεύματα.
3) Διαγράμμιση Αγγελόκαστρο -Κλεισορεύματα
4) Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Σταμνά- Αγγελόκαστρο.
5) Επούλωση λάκκων με ψυχρή άσφαλτο από σταθμό Σταμνά- Αγγελόκαστρο- Κλεισορεύματα
6) Καθαρισμός συλλεκτικών υδραυλάκων με μεταφορά των φερτών και φυτικών υλών στην περιοχή Κλεισορευμάτων.


ΔΗΜΟΣ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:

1) Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Άγιος Νικόλαος Αγρινίου.
2) Κοπή θάμνων Καλύβια –Αγρίνιο, Καλύβια – Άγιο Γεώργιο- Γουριώτισσα
3) Αντιπυρική ζώνη στο Αεροδρόμιο (Δοκίμι)
4) Κατασκευή αναχωμάτων στο χείμαρο Ερμίτσας, στη γέφυρα Αβόρανης και στη θέση Μακρυπούλια
5) Καθαρισμός και εκβάθυνση χειμάρρου στο Δοκίμι σε μήκος 400 μ. με μεταφορά των φυτικών και φερτών υλών.

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:

1) Συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Ελληνικά ως Άνω Κεράσοβο- Κάτω Κεράσοβο, Ζευγαράκι- Γραμματικού.
2) Επούλωση λάκκων με ψυχρή άσφαλτο από Ζευγαράκι – Άνω Κεράσοβο, Ελληνικά- Άνω Κεράσοβο, Ζευγαράκι- Γραμματικού.
3) Κοπή θάμνων από Ζευγαράκι- Γραμματικού, Ζευγαράκι- Άνω Κεράσοβο
4) Διαγράμμιση επαρχιακού δικτύου από Ζευγαράκι έως Γραμματικού
5) Άρση καταπτώσεων και συντήρηση καταστρώματος δρόμου στο Ζευγαράκι για αντιπυρική προστασία
6) Καθαρισμός ποτιστικού σωλήνα σε μήκος 10 χλμ.
7) Κατασκευή δρόμου εντός κοίτης χειμάρρου Μετοχιόρεμα για μεταφορά υλικών
8) Ξεμπάζωμα γέφυρας στο Μετοχιόρεμα
9) Καθαρισμός και κατασκευή τοιχωμάτων στο χείμαρρο Μπογλάστη.

ΔΗΜΟΣ: ΘΕΡΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:
1) Συνεχής άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Θέρμο- Χρυσοβίτσα- Αχλαδόκαστρο – Πλάτανος, Κόνισκα- Άννινο.
2) Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Θέρμο- Αβαρίκο- Ανάληψη, Θέρμο- Αετόπετρα- Δρυμώνας- Χαλίκι, Δρυμώνας – Αργυρό Πηγάδι, Κόνισκα- Κοκκινόβρυση, Διασελάκι- Πέρκο, Αμβρακιά- Μελίγκοβα, Νεροχώρι- Κοσκίνα, Κόνισκα- Διπλάτανο
3) Εκχιονισμό Κόνισκα- Άννινο, Δρυμώνα- Αργυρό Πηγάδι, Δρυμώνα- Χαλίκι
4) Καθαρισμός και διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων στα δ.δ. Σιταράλωνα, Καλούδι, Χρυσοβίτσα, Ντοσούλα, Αγία Σοφία, Άνω Χρυσοβίτσα.
5) Συντήρηση δρόμου που οδηγεί στην υδρομάστευση της Κόνισκα.
6) Επούλωση λάκκων με ψυχρή άσφαλτο στο επαρχιακό δίκτυο Θέρμο –Δρυμώνα, Θέρμο- Τριανταφυλλεϊκα, Θέρμο- Αβαρίκο- Κόφτρα –Γέφυρα Πόρου, Δουνεϊκα- Ανάληψη- Θέρμο
7) Χαλικόστρωση στο δ.δ. Λευκό (αγροτική οδοποιία)
8) Κοπή θάμνων από Θέρμο- Αβαρίκο- Κόφτρα.
9) Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός τάφρων σε όλο επαρχιακό δίκτυο του Δήμου
10) Διαπλάτυνση δρόμου από Τριανταφυλλεϊκα- Κοσκινά.
11) Καθαρισμός από φερτές και φυτικές ύλες χειμάρρου εντός Θέρμου μετά της μεταφοράς των προϊόντων
12) Φόρτωμα, μεταφορά και διάστρωση δρόμου Καλαθεϊκα- Διπλάτανο
13) Ξεμπάζωμα (2 φορές) πλακοσκεπούς γέφυρας και άρση καταπτώσεων δρόμου Ανάληψη- Γέφυρα Μπανιά
14) Διάνοιξη δρόμου μήκους 1300μ. και άρση καταπτώσεων 6 χλμ. στο Αργυρό Πηγάδι για ένωση με Ευρυτανία και διάνοιξη δρόμου και χαλικόστρωση από Αργυρό Πηγάδι προς Κοσίνα.

ΔΗΜΟΣ: ΘΕΣΤΙΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:

1) Καθαρισμός δρόμου Βλοχού- Καινούργιο.

ΔΗΜΟΣ: ΙΝΑΧΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:
1) Χαλικόστρωση στο δρόμο Μαλεσιάδα- Υπαπαντή- Πετρώνα.
2) Διαγράμμιση του επαρχιακού δικτύου Καστράκι- Μπαμπαλιό- Μαλεσιάδα- Χαλκιόπουλο –Χρυσοπηγή.
3) Συνεχής άρση καταπτώσεων και συντήρηση επαρχιακού δικτύου Εμπεσσός- Περδικάκι- Βρουβιανά- Αυλάκι, Γέφυρα Βέργας- Πετρώνα- Αλευράδα.
4) Καθάρισμα χαντακιών Χαλκιόπουλο- Τρίκλινο
5) Επούλωση λάκκων με ψυχρή άσφαλτο στο επαρχιακό δίκτυο Καστράκι- Μαλεσιάδα- Εμπεσσός- Φλωριάδα, Χαλκιόπουλο- Τρίκλινο.
6) Μεταφορά αλατιού σε δ.δ. του Δήμου
7) Συντήρηση ορεινής οδοποιίας Περδικάκι, Αυλάκι, Βρουβιανά.
8) Άρση κατολίσθησης, καθαρισμός χειμάρρου και διαπλάτυνση δρόμων στις κοινότητες Παλαιό Χαλκιόπουλο και Τρίκλινο
9) Διάνοιξη αγροτικού δρόμου από θέση Κατσάδα σε κτήμα Ντάλα μήκους 3 χλμ.
10) Άρση καταπτώσεων σε κοινοτικούς δρόμους στα Βρουβιανά και Αυλάκι
11) Άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων στον δρόμο Εμπεσός- Περδικάκι, Τρίκλινο-Πετρώνα- Αλευράδα
12) Συντήρηση δρόμου Παλαιό Χαλκιόπουλο- Άγιο Ανδρέα
13) Άρση καταπτώσεων και μπάζωμα σε υποχώρηση καταστρώματος δρόμου Τρίκλινο- Γέφυρα Τατάρνας
14) Καθαρισμός και εκβάθυνση χειμάρρου στη θέση Ανάποδο Νερό και χείμαρρο Βρομόνερα στον Εμπεσό
15) Καθαρισμός τάφρων δρόμου Μπαμπαλιό- Χαλκιόπουλο- Πατιόπουλο
16) Φόρτωμα και μεταφορά χώματος για νεκροταφείο στο Περδικάκι
17) Εκβάθυνση και κατασκευή αναχώματος στον Ίναχο ποταμό στις θέσεις Κάμινα, Σκατζόκαμπο, Αγρίδι, Λυγιά, Σταθά, και Μπαλάσκα.
18) Φόρτωμα μπαζών στο νεκροταφείο Περδικάκι
19) Άρση καταπτώσεων δρόμου Πετρώνα- Αλευράδα
20) Κοπή θάμνων Καστράκι- Χαλκιόπουλο- Πατιόπουλο, Γέφυρα Βέργας- Πετρώνα, Ποδογορά- Βαρετάδα.

ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:

1) Κοπή θάμνων στο Επαρχιακό δίκτυο Σπολάϊτα- Μπαμπαλιό.
2) Διαγράμμιση επαρχιακού δικτύου Σπολάϊτα- Ματσούκι- Καστράκι- Μπαμπαλιό
3) Επούλωση λάκκων στο επαρχιακό δίκτυο Σπολάϊτα- Καστράκι.


ΔΗΜΟΣ: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:

1) Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Σχοίνος- Αγία Βαρβάρα- Αγία Παρασκευή – Σιτόμενα, Σκουτερά- Σιτόμενα- Κερασιά- Καστανούλα.
2) Συντήρηση αγροτικού δικτύου στα δ.δ. Σκουτερα, Σιτόμενα, Κερασια, Αγία Παρασκευή, Αγία Βαρβάρα.
3) Άρση καταπτώσεων και αποχιονισμός στον δρόμο Κερασιά- Καταβόθρα
4) Κατασκευή σαριζανέτ και στραγγιστηριών δρόμου Προς Μονή Λυκούρισης
5) Κοπή θάμνων από Σχοίνο –Αγία Παρασκευή- Αγία Βαρβάρα, Σκουτερά- Σιτόμενα
6) Επούλωση λάκκων Σχοίνο- Σκουτερά- Σιτόμενα, διασταύρωση επαρχιακής οδού ως Αγία Παρασκευή
7) Μεταφορά αλατιού σε επιλεγμένα σημεία.
8) Κατασκευή τοιχίου στη θέση Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής.ΔΗΜΟΣ: ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:

1) Μεταφορά αλατιού σε επιλεγμένα σημεία από Καλλιθέα έως Όρια Νομού
2) Συνεχής άρση καταπτώσεων, καθαρισμός φρεατίων και οχετών στο επαρχιακό δίκτυο από Παραβόλα- Καλλιθέα- Όρια Νομού Ευρυτανίας.
3) Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Κυρά Βγένα- Καταφύγιο, Σπαρτιά- Καλλιθέα, Περιστέρι- Κυρά Βγένα- Κρύο Νερό.
4) Διαπλάτυνση του δρόμου παραλίμνια της Τριχωνίδας.
5) Συνεχής αποχιονισμός και ρίψη άλατος καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα με την παρουσία τεσσάρων μηχανημάτωντης υπηρεσίας από Μακριά Λουκά ως όρια Νομού, όλο το 24ωρο.


ΔΗΜΟΣ: ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:

1) Χαλικόστρωση στο δρόμο Αλέστια- Χούνη και σε αγροτική οδοποιία στα δ.δ. Σαργιάδας, Ποταμούλας, Κυπάρισσο, Αγίου Βλασίου και Χούνης.
2) Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας σε δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου
3) Μεταφορά αλατιού στην περιοχή Χούνης
4) Καθαρισμός χειμάρρου Λάτω στην περιοχή Ποταμούλας και χειμάρρων στον Κοκκινόλογγο και Αμπέλια.

ΔΗΜΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:

1) Φόρτωμα, μεταφορά και διάστρωση υλικών, δρόμου από Λαγκάδα ως Πεταλά
2) Καθαρισμός αγροτικών δρόμων περιοχής Λεπενούς
3) Καθαρισμός δρόμων προς Πεταλά για Κτηνοτροφία
4) Καθαρισμός από φερτές και φυτικές ύλες και εκβάθυνση υδραύλακα 1700μ. στην κοινότητα Ρίγανης
5) Μεταφορά υλικών στη γέφυρα Λεπενούς για το μπάζωμα των πρανών που υπέστησαν ζημιές από τις βροχόπτωσης
6) Καθαρισμός σε επιλεγμένα σημεία του χειμάρρου «Ρύακα»
7) Συντήρηση δασικού δρόμου που χρησιμοποιείτε ως αντιπυρική ζώνη, σε μήκος 12 χλμ. στην Περιοχή Ματσούκι.
8) Κοπή θάμνων από Ρίγανη έως Όχθια.


ΔΗΜΟΣ: ΦΥΤΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:

1) Κοπή θάμνων στο επαρχιακό δίκτυο Κουβαρά- Φυτείες, Φυτείες -Μπαμπίνη
2) Επούλωση λάκκων από Μπαμπίνη προς Φυτείες, Φυτείες -Παπαδάτες- Κονοπίνα
3) Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Μπαμπίνη –Φυτείες, Παπαδάτες- Κονοπίνα και Φυτείες- Ιερά Μονή Λιγοβιτσίου.
4) Συντήρηση αγροτικών δρόμων στα δ.δ. Φυτειών και Παπαδάτες.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.