Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, 2021

Τι λέει ο πρώην δήμαρχος Θεστιέων για την οικονομική κατάσταση που παρέδωσε

Τι λέει ο πρώην δήμαρχος Θεστιέων για την οικονομική κατάσταση που παρέδωσε

Ο πρώην δήμαρχος Θεστιέων Δημήτρης Τραπεζιώτης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση που παρέλαβε ο νέος δήμος Αγρινίου από τον «καποδιστριακό» δήμο Θεστιέων , προβάλλοντας ουσιαστικά ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο αυτή καταγράφηκε στην οικονομική απογραφή .

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ που διενεργήθηκε από το νέο διευρυμένο Δήμο Αγρινίου στα πλαίσια του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») το αναφερόμενο στην με αριθμό 41/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου ποσό των 878.274,99 € ως υποχρεώσεις του Δήμου Θεστιέων προς τρίτους ουσιαστικά δεν υφίσταται ΔΙΟΤΙ :
α) Στην ίδια ως άνω απόφαση βεβαιώνεται ότι η απερχόμενη Δημοτική Αρχή άφησε στο ταμείο του Δήμου Θεστιέων στις 31/12/2010 το ποσό των 323.468,79 € (χρηματικά διαθέσιμα) και επίσης βεβαιώνεται ότι οι απαιτήσεις του Δήμου Θεστιέων από τρίτους ανέρχονται στο ποσό των 395.301,18 €, τις οποίες μπορεί να διεκδικήσει και να εισπράξει η νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Αγρινίου.
β) Η Πολιτεία (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) το έτος 2010 δεν απέδωσε στο Δήμο Θεστιέων ως όφειλε θεσμοθετημένους πόρους ποσού 528.894,63 €, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας, και ως εκ τούτου δεν είναι ορθό κάποιος να βαφτίζει τις οφειλές της κεντρικής διοίκησης προς τους Δήμους χρέος των Δήμων.
Συνεπώς δεν υπάρχει χρέος του Δήμου Θεστιέων αλλά χρέος του κράτους προς το Δήμο το οποίο οφείλει η νέα Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει με κάθε τρόπο.
Τέλος διευκρινίζεται ότι με το δάνειο το οποίο λάβαμε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων νόμιμα, καθ’ υπόδειξη και προτροπή της Τ.Ε.Δ.Κ. Αιτ/νιας, εξοφλήσαμε το υφιστάμενο χρέος που παραλάβαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ποσού 627.167,96 €, ο Δήμος Θεστιέων απέκτησε δώδεκα (12) ακίνητα αξίας 719.759,03 € και υλοποιήσαμε ένα πολύ σημαντικό, πολύπλευρο και δημιουργικό γνωστό σε όλους έργο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ
τ. Δήμαρχος Θεστιέων

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.