Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022

Τι λένε οι Νομικοί των 23 για τα δέντρα στο Πάρκο

Τι λένε οι Νομικοί των 23 για τα δέντρα στο Πάρκο
αρχείο λήψης
Οι δικηγόροι των 23 ατόμων που προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά της ανάπλασης του Παρκου παρεμβαίνουν και ενημερώνουν για την καταγραφή των δέντρων που φύονται επί της έκτασης την οποία πρόκειται να καταλάβει η νέα δεξαμενή-νέα είσοδος του Παπαστρατείου Δημοτικού Πάρκου. Αναλυτικά:
Έχουμε ήδη στα χέρια μας την από 21/8/2013 έκθεση απογραφής και αξιολόγησης δέντρων που φύονται επί της έκτασης την οποία πρόκειται να καταλάβει η νέα δεξαμενή-νέα είσοδος του Παπαστρατείου Δημοτικού Πάρκου επί της οδού Σαμώτη του Θεοχάρη Ζάγκα, καθηγητή Α.Π.Θ., Διευθυντή Εργαστηρίου Δασοκομίας Σχολής Δασολογίας και Φ.Π. με γνωστικό αντικείμενο Δασοκομία-Εξειδίκευση Δασοκομία Πόλεων και Προέδρου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, την οποία παραθέτουμε αυτούσια ως συνημμένο έγγραφο. Η απογραφή των δέντρων αναφέρεται στον περιφραγμένο χώρο του Πάρκου που χρησιμοποιεί ο Δήμος Αγρινίου για τη στέγαση του φυτωρίου-θερμοκηπίου βόρεια της λιμνούλας, μέσα στον οποίο υπάρχει η παλιά τσιμεντένια δεξαμενή. Ο χώρος αυτός θα καταληφθεί σύμφωνα με τη μελέτη και τα συνοδευτικά της τοπογραφικά σχεδόν ολόκληρος (εκτός από το χώρο των δύο κτηρίων που χρησιμοποιεί η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δ. Αγρινίου και μία μικρή λωρίδα ακόμη ανατολικά αυτών) από νέα μαρμάρινη κατασκευή που περιλαμβάνει νέα δεξαμενή, 2,5 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την παλιά, νέα είσοδο του Πάρκου πίσω από αυτήν και μαρμάρινες σκάλες περί το μισό στρέμμα από τις τρεις πλευρές της δεξαμενής.
Κατά την αυτοψία ο καθηγητής δασολογίας, χαράσσοντας στο φλοιό του κάθε δέντρου τον αύξοντα αριθμό του, απέγραψε στο χώρο αυτό 92 υγιέστατα δέντρα του Πάρκου, μεταξύ των οποίων μία λεύκη ηλικίας 30-40 ετών ύψους 10 μ., μία μουριά 60 περίπου ετών με ύψος 10 μ., μία ελιά 25 περίπου ετών με ύψος 6 μ., έναν φοίνικα 20 περίπου ετών με ύψος 4 μ., 2 αριές ύψους 7,5 και 8 μ. και ηλικίας 20 περίπου ετών (δέντρα γνωστά για τη δυσκολία ευδοκίμησής τους), 16 κυπαρίσσια Αριζόνας ύψους από 2 έως 7 μ. ηλικίας από 10 έως 15 συν ετών, μία μελιά ύψους 5 μ. και ηλικίας 10 συν ετών 16 λιγούστρα ύψους στην πλειοψηφία τους από 5 έως 10 μ. και ηλικίας από 10 έως 30 ετών, πολλές ψευδακακίες ύψους από 4 έως 10 μ. και ηλικίας όλες από 7 ετών και πάνω, 2 καβάκι ύψους 11 και 10 μ. ηλικίας 40 και 30 ετών αντίστοιχα, μία ροδιά ύψους 4 μ. ηλικίας 15 ετών, 5 λαγκεστρέμιες ύψους από  3 έως 7 μ. και ηλικίας από 15 έως 30 ετών, 1 σφενδάμι νεγούνδο ύψους 4 μ. και ηλικίας 6 ετών και λοιπά δέντρα (ανάλυση κατά είδος, διάμετρο κορμού, ύψος, ηλικία και το ύψος έναρξης της κόμης στο συνημμένο έγγραφο).
Τα δέντρα αυτά ο καθηγητής δασολογίας τα αξιολόγησε και ως προς τη ζωτικότητα τους. Η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή 88 στα 92 είναι ζωηρά ή κανονικά αναπτυσσόμενα και μόνον 4 στα 92 καχεκτικά αναπτυσσόμενα. 
Τα δέντρα αυτά είναι ανύπαρκτα για το Δήμο Αγρινίου και τις Υπηρεσίες του που διενήργησαν την αποτύπωση! Τα συνοδευτικά της μελέτης τοπογραφικά του Δήμου Αγρινίου αποτυπώνουν στο χώρο αυτό μηδενικό αριθμό δέντρων (!!!). Το ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι τα τοπογραφικά αυτά έχουν επαληθευτεί ως προς την ορθότητα τους από το Δασαρχείο Αγρινίου με την υπʼ αρ. πρωτ. 2611/18-5-2012 έκθεση επαλήθευσης. Δηλαδή το Δασαρχείο Αγρινίου επαλήθευσε το από Μαΐου 2011 τοπογραφικό με αρ. 7Τ-01 του Δήμου Αγρινίου (αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης) που εμφανίζει το χώρο αυτό γυμνό από δέντρα και ταυτόχρονα επαλήθευσε το επίσης από Μαΐου 2011 13Α-06 σχέδιο Δήμου Αγρινίου (απεικόνιση Πάρκου ΜΕΤΑ την Ανάπλαση), το οποίο στη θέση των υφιστάμενων, αλλά μη αποτυπούμενων από το Δήμο Αγρινίου δέντρων, εμφανίζει τη νέα μαρμαροεπικαλυμμένη κατασκευή.
               Μετά την ως άνω έκθεση επαλήθευσης του Δασαρχείου Αγρινίου το έργο προωθήθηκε στις λοιπές υπηρεσίες, δηλαδή τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. στην Πάτρα, η οποία θεώρησε-ενέκρινε τη μελέτη (52800/4145/15-6-2012 απόφαση) και στη Δ/νση Δασών στο Μεσολόγγι, η οποία ενέκρινε τον πίνακα υλοτομίας των 64 δέντρων (2488/26-6-2012 απόφαση). Η έγκριση των Υπηρεσιών έχει το νόημα ότι το έργο είναι
 σύμφωνο με τη δασική νομοθεσία, στο καθεστώς προστασίας της οποίας υπάγονται και τα αστικά πάρκα και άλση όπως το Παπαστράτειο και τη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή ότι με την υλοποίησή του προάγεται και βελτιώνεται το φυσικό περιβάλλον. Πριν από την έκθεση επαλήθευσης αλλά μετά την εκπόνηση των ως άνω τοπογραφικών-σχεδίων εξεδόθησαν : α.  η με αρ. 3024/45905/21-6-2011 απόφαση Δ/νσης Περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
 και Ιονίου με την οποία το ως άνω έργο απηλλάγη από τη διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων με το αιτιολογικό ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον δε θα είναι σημαντικές και β. η με αρ. πρωτ. 1569/11-4-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία αποφασίσθηκε η ένταξη του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι το έργο είναι σύμφωνο με την αρχή της αειφορίας.
Οι πράξεις των ως άνω Υπηρεσιών στηρίχθηκαν οι μεταγενέστερες στις προγενέστερες και όλες μαζί στην έγκριση-επαλήθευση του Δασαρχείου Αγρινίου, που όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι από το Δήμο Αγρινίου έχει γίνει ψευδής αποτύπωση των υφισταμένων δέντρων και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου θα υλοτομηθούν λάθρα δέντρα του Πάρκου πέραν αυτών που προβλέπονται στον πίνακα υλοτομίας, έχουμε θέσει υπόψη όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και έχουμε ζητήσει την ΑΝΑΚΛΗΣΗ των πράξεών τους.
Η μέχρι στιγμής αντίδραση των εμπλεκομένων Υπηρεσιών είναι να στέλνουν έγγραφα μεταξύ τους (κοινοποιούμενα και προς εμάς), με τα οποία ψάχνουν τον πραγματικό αριθμό των δέντρων. Πιο συγκεκριμένα με το με αρ. πρωτ. 95269/5792/21-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (στην Πάτρα) ζητείται από το Δασαρχείο Αγρινίου και την Προϊσταμένη του αρχή, δηλαδή τη Διεύθυνση Δασών Αιτ/νίας «η διαφορά μεταξύ του αναφερόμενου στη μελέτη αριθμού δέντρων και του πραγματικού και ποιο το μέγεθός της και εάν η υλοποίηση των εργασιών θα οδηγήσει σε υλοτομία δέντρων πέραν των 64, που δεν αποτυπώνονται στη μελέτη». Με τη σειρά του το ίδιο ερώτημα θέτει το Δασαρχείο στο Δήμο Αγρινίου με το με αρ. πρωτ. 95492/3837/22-8-2013 έγγραφό του (!!!). Ακόμη αναμένεται απάντηση για τον πραγματικό αριθμό των δέντρων, ενώ οι μπουλντόζες είναι μέσα στο Πάρκο (!!!).
Παρεμπιπτόντως αναφέρουμε ότι τα προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό της μελέτης νέα παγκάκια (153 τον αριθμό) εμφανίζονται ΟΛΑ ένα προς ένα στην ακριβή τους θέση στο σχέδιο της εικόνας του Πάρκου ΜΕΤΑ την Ανάπλαση (13Α-06 σχέδιο). Τα δέντρα όμως λείπουν τόσο ΠΡΙΝ όσο και ΜΕΤΑ την Ανάπλαση. Θα είναι, ως φαίνεται, τα παγκάκια, πιο σημαντικά για το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των Αγρινιωτών από ό,τι τα δέντρα.
Αγρίνιο, 26/8/2013
Οι δικηγόροι των αιτούντων
Ερασμία Αντ. Γαλαζούλα
                                                         Δημήτριος Ζησ. Κωνσταντόπουλος
_σελίδα _σελίδα-1 _σελίδα-2 _σελίδα-3 _σελίδα-4 _σελίδα-5 _σελίδα-6 _σελίδα-7

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.