Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, 2020

Τοπικό TEE: Aίρεται το πρόβλημα μείωσης της δόμησης στο Αγρίνιο

Aίρεται  το πρόβλημα μείωσης της δόμησης στο Αγρίνιο. Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ανακοίνωσε τα εξής:

 Πανόραμα 10

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 8 του Νόμου 2508/1997, έως την Αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλης, (όπου υπάρχει εγκεκριμένο Γ.Π.Σ.) πρέπει να εφαρμόζεται ο δυσμενέστερος (μικρότερος) συντελεστής δόμησης ανάμεσα στον μέσο συντελεστή δόμησης ο οποίος ορίζεται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. και εκείνου που προβλέπεται από το Σχέδιο Πόλεως. Συγκεκριμένα: «Μετά την έγκριση του Γ.Π.Σ. και μέχρι την αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλεως της περιοχής και την προσαρμογή του προς το Γ.Π.Σ. , δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών με βάση συντελεστή δόμησης ανώτερο από το μέσο συντελεστή που ορίζεται στο Γ.Π.Σ. Αν ο συντελεστής δόμησης που προβλέπεται από το σχέδιο πόλεως της περιοχής είναι κατώτερος από τον οριζόμενο στο Γ.Π.Σ. μέσο συντελεστή, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται με βάση τον κατώτερο αυτό συντελεστή».

Το ανωτέρω αναφερόμενο άρθρο έβρισκε εφαρμογή στην πόλη του Αγρινίου, απομειώνοντας την προβλεπόμενη δόμηση σε μεγάλο μέρος των οικοπέδων αυτής, μετά την απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κο Εμμανουήλ Αγγελάκα, με θέμα: «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας», όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ((τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων) με αριθμό φύλλου 14 (24-1-2013).

Ο Νόμος 4269/2014 με τίτλο «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη» όπως αυτός δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 142/28.06.2014 με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α (Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις) και συγκεκριμένα στην παρ. 1β, καταργεί το άρθρο 4 του Ν. 2508/1997, με συνέπεια να αίρεται η υποχρέωση η οποία πήγαζε από τα προβλεπόμενα σε αυτό, υποχρέωση η οποία δημιουργούσε το σημαντικό πρόβλημα απομείωσης της δόμησης στην πόλη του Αγρινίου.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.