Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, 2021

Το εμπόριο δεν είναι πάντοτε δίκαιο: οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις ζητούν να χαραχθεί μία «Ευρωπαϊκή στρατηγική δίκαιου εμπορίου»

Το εμπόριο δεν είναι πάντοτε δίκαιο: οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις ζητούν να χαραχθεί μία «Ευρωπαϊκή στρατηγική δίκαιου εμπορίου»

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Κατά την 112η σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) εκπρόσωποι των περιφερειών και πόλεων της ΕΕ εκφράζουν την υποστήριξή τους στο δίκαιο εμπόριο. Στη γνωμοδότηση που συνέταξε η κ. Barbara Duden (DE/PES), Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου του Αμβούργου, οι εκπρόσωποι ζητούν τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το δίκαιο εμπόριο, καθώς και τη θέσπιση ενός βραβείου «Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα/περιφέρεια δίκαιου εμπορίου».

Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών πιστοποιημένων προϊόντων δίκαιου εμπορίου, καθώς και η προώθηση αυτών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο έχουν αυξηθεί σημαντικά εντός της ΕΕ με την πάροδο των ετών και σήμερα περισσότερες από 1500 πόλεις δηλώνουν ότι είναι «πόλεις δίκαιου εμπορίου». Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι πολίτες αναγνωρίζουν και στηρίζουν το δίκαιο εμπόριο σε μεγαλύτερο βαθμό. Εντούτοις, τα επίπεδα ευαισθητοποίησης διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ. Ενώ στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη περισσότερο από το 50% του πληθυσμού έχει εξοικειωθεί με το σήμα δίκαιου εμπορίου, στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης η ευαισθητοποίηση βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.

Η ΕτΠ προωθεί προ πολλού την έννοια του δίκαιου εμπορίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι εργάτες και οι γεωργοί που βρίσκονται στην αρχή της παραγωγικής αλυσίδας λαμβάνουν ένα δίκαιο μερίδιο από τα κέρδη και ανανεώνει τώρα την έκκλησή της για μία ευρωπαϊκή στρατηγική δίκαιου εμπορίου, που είχε εκφράσει σε μία γνωμοδότησή της το 2010. Ο στόχος μιας τέτοιας στρατηγικής δεν θα συμβάλει μόνο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά θα διευκολύνει και τη δημιουργία μιας συνεκτικής και συντονισμένης προσέγγισης που θα στηρίζει το δίκαιο εμπόριο σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής και συγκεκριμένα στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, την ανάπτυξη, την αγροτική πολιτική και κυρίως εντός του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η εισηγήτρια της ΕτΠ κ. Barbara Duden θεωρεί το ευρωπαϊκό έτος ανάπτυξης ως μία ευκαιρία να συμπεριληφθεί το συγκεκριμένο θέμα στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο και να καταστεί βασική συνιστώσα τόσο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάπτυξη μετά το 2015, όσο και της ευρωπαϊκής πολιτικής για το δίκαιο εμπόριο. Πιο συγκεκριμένα, η εισηγήτρια προτείνει την εισαγωγή της έννοιας «Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα/περιφέρεια δίκαιου εμπορίου» κατά το παράδειγμα της γερμανικής «Πρωτεύουσας δίκαιου εμπορίου» – μία ιδέα που έγινε αποδεκτή με μεγάλο ενδιαφέρον από την Επίτροπο εμπορίου της ΕΕ, κ. Cecilia Malmström. Η κ. Barbara Duden επισημαίνει ότι, «στη Γερμανία, πολλές από τις ορθές πρακτικές που υποστηρίζουν το δίκαιο εμπόριο ενθαρρύνονται από τις πόλεις και τις περιφέρειες. Ο διαγωνισμός που διεξάγεται από την υπηρεσία «Οι Δήμοι στον κόσμο» έχει βοηθήσει επιτυχώς στην κλιμάκωση των προσπαθειών των γερμανικών πόλεων στον τομέα αυτό, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να μαθαίνουν η μία από την άλλη. Η ΕΕ θα έπρεπε να ακολουθήσει το πρότυπο αυτό για την περαιτέρω ενθάρρυνση των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον τομέα αυτό».

Προς στήριξη της γνωμοδότησης, η ΕτΠ δημοσίευσε μία μελέτη για την προώθηση του δίκαιου εμπορίου από τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ. Η μελέτη περιέχει διάφορες τοπικές και περιφερειακές προσεγγίσεις σχετικά με το δίκαιο εμπόριο, μία αξιολόγηση των δυνητικών εμποδίων και έναν κατάλογο επιλεγμένων ορθών πρακτικών.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.