Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, 2021

“Το Θέρμο σε πορεία παρακμής και υποβάθμισης!”

“Το Θέρμο σε πορεία παρακμής και υποβάθμισης!”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
Το Θέρμο σε πορεία παρακμής και υποβάθμισης!
Η καθημερινή υποβάθμιση του Δήμου Θέρμου με την κατάργηση σημαντικών δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών ανάπτυξης, αποτελεί μια πραγματικότητα που θα οδηγήσει σε σύντο-μο διάστημα στην ερήμωσή του και τη μετατροπή του σε ορεινό χωριό!
1.΄Εκλεισε ο Ο.Τ.Ε. 2. Έκλεισε η Δ.Ε.Η.
3. Μεταφέρθηκε η έδρα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Μεσολόγγι και υπο-βαθμίστηκε με την κατάργηση της Παιδαγωγικής Ομάδας του Θέρμου και τη συγχώνευσή της με το Μεσολόγγι. 4.Έκλεισε η Εφορία 5.Κλείνει το Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
και έπεται και συνέχεια…..
Οι πολίτες του Θέρμου και των Τοπικών Κοινοτήτων ταλαιπωρούνται καθημερινά μεταβαίνο-ντας στο Αγρίνιο για την εξυπηρέτησή τους. Μάλιστα, η κατάργηση της Εφορίας δημιουργεί προβλήματα και σε άλλους τομείς δράσης και καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών, με αποτέλεσμα να φθίνει καθημερινά η αγορά του Θέρμου και πολλοί επαγγελματίες (λογιστές, συμβολαιογράφοι κ.ά.) αναγκάζονται να πηγαινοέρχονται στο Αγρίνιο.
Η υποβάθμιση του Κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποτελεί πλήγμα, αφού όλοι γνω-ρίζουν τη σημασία του για την περιοχή μας και την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του τόπου μας. Η πολιτεία, πλέον, δίνει τη χαριστική βολή στην επαρχία, στους νέους «Καλλι-κρατικούς Δήμους» και ειδικά αυτούς που χαρακτήρισε ως ορεινούς ,όπως το Θέρμο που τον διατήρησε.
Ο Δήμαρχος και η δημοτική πλειοψηφία που υφάρπαξαν την ψήφο των πο-λιτών με ψεύτικες υποσχέσεις και με το επιχείρημα ότι «έχουν την κυβέρνηση, την Περιφέρεια, την Αντιπεριφέρεια ,θα κάνουν έργα και θα αναπτύξουν την περι-οχή», βρίσκονται σε πλήρη απραξία, είναι στην ουσία ανύπαρκτοι και παρακο-λουθούν ως θεατές την υποβάθμιση του Θέρμου και τη μετατροπή του σε ορεινή Κοινότητα. Δεν έκαναν και δεν κάνουν απολύτως τίποτα για να ματαιώσουν τις προσπάθειες της Κεντρικής Εξουσίας να οδηγήσει την επαρχία σε παραπέρα υποβάθμιση και ερήμωση.
Οι δηλώσεις και οι καταγγελίες του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο (30-9-2011) για αντιδράσεις και κινητοποιήσεις, για τις οποίες τον εξουσιοδότησε ομόφωνα το δημοτικό Συμβού-λιο ήταν «λεονταρισμοί», για τα μάτια του κόσμου, αφού δεν έκανε απολύτως τίποτα.
Ως Δημοτική Αντιπολίτευση Καλούμε τους Φορείς και τους πολίτες του Δήμου Θέρ-μου να κινητοποιηθούμε, να αντιδράσουμε στην καθημερινή υποβάθμιση της περιοχής μας
και να δώσουμε τη μάχη για να αποτρέψουμε τα χειρότερα που έρχονται για τον τόπο μας.
Προειδοποιήσαμε και προτείναμε τρόπους δράσης στο Δήμαρχο «αποκλειστικής απασχό-λησης», πριν συμβούν όλα αυτά. Όμως, φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει το μέλλον των πο-λιτών, των επαγγελματιών που καταρρέουν, τον τόπου μας που δοκιμάζεται, αφού απο-κλειστική τους απασχόληση είναι η νομή και η διανομή της εξουσίας .
Ως εδώ! Η Εφορία, το Κ.Π.Ε., οι υπηρεσίες (Ειρηνοδικείο, Κτηνιατρείο, Γραφείο Γεωργι-κής Ανάπτυξης, ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.),τα Τραπεζικά Ιδρύματα πρέπει να διατηρηθούν και να ε-πανασυσταθούν όσα καταργήθηκαν, γιατί ο τόπος μας αξίζει ένα καλύτερο μέλλον.
Όλοι στον αγώνα!
Γραφείο Τύπου «Ενωτικής Δημοτικής Πορείας» Θέρμο,21/11/2011

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.