Δευτέρα, 26 Ιουλίου, 2021

Το Θέρμο σε πορεία υποβάθμισης…

Το Θέρμο σε πορεία υποβάθμισης…

Η κρίση που βιώνει σήμερα η χώρα μας έχει πλήξει περισσότερο από όλους τους δήμους τον μόνο της Αιτωλοακαρνανίας που παρέμεινε γεωγραφικά ανέπαφος κατά τη μετάβαση από την καποδιστριακή στην καλλικρατική εποχή της Αυτοδιοίκησης.
Καθημερινή πλέον είναι η υποβάθμιση του δήμου Θέρμου εξαιτίας της κατάργησης σημαντικών δημό-σιων υπηρεσιών και υποδομών ανάπτυξης, όπως είναι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ήδη, στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων και περιορισμού των δαπανών καταργήθηκε ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ και η Εφορία, υπηρεσίες στις οποίες είχαν πρόσβαση εκατοντάδες πολίτες από το Θέρμο και τις Τοπικές Κοι-νότητες που κατέβαιναν στο Θέρμο για να εξυπηρετηθούν. Τώρα πλέον θα αναγκάζονται να μεταβαίνουν στο Αγρίνιο για την εξυπηρέτησή τους, ταλαιπωρούμενοι καθημερινά και χάνοντας πολύτιμο χρόνο.
Μάλιστα, η κατάργηση της Εφορίας δημιουργεί προβλήματα και σε άλλους τομείς δράσης και καθημε-ρινής εξυπηρέτησης των πολιτών, με αποτέλεσμα να φθίνει καθημερινά η αγορά του Θέρμου και πολλοί επαγγελματίες (λογιστές, συμβολαιογράφοι κ.ά.) αναγκάζονται να πηγαινοέρχονται στο Αγρίνιο. Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η πληροφορία πως επίκειται υποβάθμιση και του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας.
Όλα αυτά τα γνωστά ζητήματα καταγγέλλονται από τη δημοτική αντιπολίτευση « ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟ-ΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» που επισημαίνει ότι το «ποτήρι» της υποβάθμισης και της παρακμής ξεχείλισε με τη μεταφορά της έδρας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Μεσολόγγι και την ουσιαστική του υποβάθμιση και συρρίκνωση με την κατάργηση της Παιδαγωγικής Ομάδας του Θέρμου και τη συγχώ-νευσή της με το Μεσολόγγι. Ένα Κέντρο με μεγάλη σημασία για την περιοχή και την τουριστική ανά-πτυξη και προβολή του τόπου, αφού οι εκατοντάδες μαθητές που επισκέπτονταν το Θέρμο ήταν οι καλύ-τεροι διαφημιστές της περιοχής σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. «Η πολιτεία, πλέον, φαίνεται στην πράξη ότι δεν ενισχύει τους νέους καλλικρατικούς δήμους και ειδικά αυτούς που χαρακτήρισε ως ορεινούς ,όπως το Θέρμο που τον διατήρησε» αναφέρει η Ενωτική Δημοτική Πορεία.
Καταγγέλει παράλληλα ότι «ο Δήμαρχος και η δημοτική πλειοψηφία που υφάρπαξαν την ψήφο των πολι-τών με ψεύτικες υποσχέσεις και με το επιχείρημα ότι «έχουν την κυβέρνηση, την Περιφέρεια, την Αντι-περιφέρεια ,θα κάνουν έργα και θα αναπτύξουν την περιοχή», βρίσκονται σε πλήρη απραξία, είναι στην ουσία ανύπαρκτοι και παρακολουθούν ως θεατές την υποβάθμιση του Θέρμου και τη μετατροπή του σε ορεινή Κοινότητα. Δεν έκαναν και δεν κάνουν απολύτως τίποτα για να ματαιώσουν τις προσπάθειες της Κεντρικής Εξουσίας να οδηγήσει την επαρχία σε παραπέρα υποβάθμιση και ερήμωση».Κατακρίνει μά-λιστα η αντιπολίτευση του δήμου Θέρμου ότι οι δήθεν μεγάλες δηλώσεις και καταγγελίες του Δημάρ-χου στο Δημοτικό Συμβούλιο για αντιδράσεις και κινητοποιήσεις, για τις οποίες τον εξουσιοδότησε ομό-φωνα το δημοτικό Συμβούλιο ήταν «λεονταρισμοί», για τα μάτια του κόσμου, αφού δεν έκανε απολύτως τίποτα.
Καλεί παράλληλα τους Φορείς και τους πολίτες του Δήμου Θέρμου να κινητοποιηθούν και να αντι-δράσουν στην καθημερινή υποβάθμιση του δήμου και να διεκδικήσουν τα αυτονόητα για μια περιοχή που έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξή της.
«Ως Δημοτική Αντιπολίτευση θα δώσουμε τη μάχη για να αποτρέψουμε τα χειρότερα που έρχονται για τον τόπο μας. Προειδοποιήσαμε και προτείναμε τρόπους δράσης στο Δήμαρχο «αποκλειστικής απασχό-λησης», πριν συμβούν όλα αυτά. Όμως, φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει το μέλλον των πολιτών, των επαγγελματιών που καταρρέουν, του τόπου μας που δοκιμάζεται, αφού αποκλειστική τους απασχόληση είναι η νομή και η διανομή της εξουσίας . Ως εδώ! Η Εφορία, το Κ.Π.Ε., οι υπηρεσίες (Ειρηνοδικείο, Κτηνιατρείο, Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης, ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.),τα Τραπεζικά Ιδρύματα πρέπει να δια-τηρηθούν και να επανασυσταθούν όσα καταργήθηκαν, γιατί ο τόπος μας αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Όλοι στον αγώνα!» λέει χαρακτηριστικά η «Ενωτική Δημοτική Πορεία».
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΙΤΩΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.