Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, 2020

Τριχωνίδα ΑΕ-Leader: η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TOY ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

αρχείο λήψηςΣτα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων βάση της εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος «Προσέγγιση Leader» της Ομάδας Τοπικής Δράσης: «Τριχωνίδα ΑΕ-Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ», η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της Τριχωνίδα ΑΕσύμφωνα με την αριθ. 38/15-06-2015 απόφασή της ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά την 3η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγιση Leader (καταληκτική ημερομηνία η 17η Μαρτίου 2015).
Υποβλήθηκαν συνολικά  16  επενδυτικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 3.308.232,19 € και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.801.532,62€. Από αυτά τέσσερα  4) δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης (σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ενημερωτικού οδηγού της προκήρυξης). Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στην ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέραανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Στη δεύτερη φάση αξιολόγησης προωθήθηκαν δώδεκα(12) επενδυτικά σχέδια. Κατά την φάση αυτή και με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις όπως διαμορφώθηκαν με την υπ.αριθμ. 10933/12-6-2015 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομώνπροωθούνται για ένταξη και τα δώδεκα (12) επενδυτικά σχέδια συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2.659.389,84 € και με δημόσια δαπάνη 1.442.996,76 € . Η δημόσια δαπάνη θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ κύριος Γεώργιος Παπαναστασίου Δήμαρχος Αγρινίου, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ στηρίζει την επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία της περιοχής, καθώς δώδεκα (12) νέα επενδυτικά σχέδια προωθούνται προς ένταξη και χρηματοδότηση και ένα σημαντικό ποσό ύψους 2.659.389,84 ευρώ, οδεύει προς την τοπική αγορά.

Η σειρά κατάταξης ανά Δράση φαίνεται στους ακόλουθους Πίνακες:

 

χωρίς τίτλοχωρίς τίτλο 1χωρίς τίτλο 2

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.