Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, 2022

Τροποποίηση του προγράμματος Εναλλακτικός τουρισμός

Τροποποίηση του προγράμματος Εναλλακτικός τουρισμός

Τροποποιήθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής και
καθορίστηκαν οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων
στο Πρόγραμμα ««ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού εγκρίθηκε η νέα προκήρυξη της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.).
Η Πράξη αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω της αξιοποίησης των εναλλακτικών ή/και ειδικών μορφών τουρισμού.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) ανέρχεται στις €10.000,00 και ο μέγιστος στις €400.000,00. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ορίζεται στο 50%.
Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν από μία (1) πρόταση υφιστάμενα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στους επιλέξιμους Κ.Α.Δ., όπως αυτοί αναφέρονται στον Οδηγό της πράξης και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους, κάνοντας έναρξη και νέου επιλέξιμου Κ.Α.Δ.(96.09.19.04 «Υπηρεσίες Γευσιγνωσίας) στην παροχή υπηρεσιών που αξιοποιούν τις εναλλακτικές ή/και ειδικές μορφές τουρισμού.

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., καθώς και οι θυγατρικές τους.
Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να επεκταθούν σε μορφές εναλλακτικού τουρισμού όπως:
•    Αθλητικός & Θαλάσσιος τουρισμός αναψυχής (θαλάσσια αθλήματα όπως καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, κανόε – καγιάκ, rafting, χιονοδρομικό σκι, ορειβασία, αναρρίχηση, ιππασία, μίνι – γκολφ κλπ)
•    Τουρισμός υπαίθρου (περιηγήσεις στην ύπαιθρο, περιπατητικός τουρισμός)
•    Γαστρονομικός τουρισμός (γαστρονομικές και οινοτουριστικές διαδρομές, επισκέψεις σε αγροκτήματα και εργαστήρια, εκπαιδευτικές ξεναγήσεις, γευσιγνωσία κλπ)
•    Τουρισμός Υγείας & Ευεξίας (εγκαταστάσεις spa, ιαματικά λουτρά κπλ)
Ενδεικτικά ένα ξενοδοχείο μπορεί:
•    Να αγοράσει αυτοκίνητο ή σκάφος
•    Να φτιάξει SPA, σάουνα, νεροτσουλήθρες
•    Να φτιάξει γήπεδα τένις, βόλεϊ, mini golf, 5Χ5 κλπ
•    Να αγοράσει εξοπλισμό κατάδυσης, θαλάσσιο σκι, κανόε – καγιάκ, rafting, χιονοδρομικού σκι, ορειβασίας, αναρρίχησης, ιππασίας, Snowmobile
•    Να διαμορφώσει συνεδριακό κέντρο
•    Να κάνει κτιριακές παρεμβάσεις στην κουζίνα και στα δωμάτια
•    Να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό Σύστημα
Ενδεικτικά ένα εστιατόριο μπορεί:
•    Να αγοράσει αυτοκίνητο
•    Να αγοράσει εξοπλισμό κουζίνας
•    Να αγοράσει εξοπλισμό για catering
•    Να διαμορφώσει εκθετήριο προϊόντων
•    Να κάνει κτιριακές παρεμβάσεις στην κουζίνα και στο χώρο εστίασης
•    Να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 04/01/2012 έως και την 31/01/2012 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την προκήρυξη της πράξης δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η εκτύπωση του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου υποβολής, τα οποία αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό παράρτημα του Οδηγού της Πράξης.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης, η ένταξη των προτάσεων για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης του σχεδίου, ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια περιλαμβάνονται αναλυτικά στο συνημμένο στην παρούσα Οδηγό της Πράξης.
Ο Οδηγός της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:
•του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (www.yppo.gr , www.visitgreece.gr) ,
•του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
•της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
•του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) καθώς και
•των διαδικτυακών τόπων των εταίρων του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και των συνεργαζόμενων με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων.

Πέραν των ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστοχώρο του Επιμελητηρίου www.etakcci.gr και στο τηλέφωνο 2641074500.

Με τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η υπ’ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/09.08.2011 (ΦΕΚ 2037/Β/13.09.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη ‘‘Εναλλακτικός Τουρισμός’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013».

Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/09.08.2011 (ΦΕΚ 2037/Β/13.09.2011) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη ‘‘Εναλλακτικός Τουρισμός’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013» δύνανται να υποβάλουν εκ νέου πρόταση, στο πλαίσιο της παρούσης και σύμφωνα με τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Οδηγό της Πράξης. Στην περίπτωση αυτή, με τη νέα υποβολή της πρότασης αυτομάτως ανακαλείται η προηγούμενη υποβολή.
Όσοι εκ των ενδιαφερομένων έχουν υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/09.08.2011 (ΦΕΚ 2037/Β/13.09.2011) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη ‘‘Εναλλακτικός Τουρισμός’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013» και δεν επιθυμούν να υποβάλουν εκ νέου πρόταση, ισχύει η ήδη υποβληθείσα πρόταση τους, προσαρμοζόμενη αυτόματα, ως προς τα ποσοστά χρηματοδότησης, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα.
Για τις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.