Δευτέρα, Απρίλιος 22, 2019

Υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. από τις μη κεφαλαιουχικές εταιρείες

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ1

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του που είναι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ κι έχουν Ατομικές Επιχειρήσεις, Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Εμπορικές Κοινοπραξίες και Αστικούς Συνεταιρισμούς (συμπεριλαμβανομένου τους Πιστωτικούς & Αλληλασφαλιστικούς) ότι έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης (σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 ΦΕΚ Β΄ 3623) κι ότι η προθεσμία υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. λήγει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
Επισημαίνουμε στα μέλη μας, προς αποφυγή κυρώσεων, ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν την ανωτέρω διάταξη εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας των δυο (2) μηνών.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.