Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, 2020

Χρυσές ευκαιρίες για έξυπνους επενδυτές

Μεγάλη ευκαιρία για έξυπνους

Επενδυτές

      ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ τα δικαιώματα από τρεις σοβαρές ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ κατοχυρωμένες Ευρεσιτεχνίες, για βιοτεχνίες – βιομηχανίες παραγωγής πρότυπων ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Τεχνολογικών προϊόντων, με προοπτική εξαγωγών,  επιδοτούμενες από τον ΟΑΕΔ  αλλά και από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 για αξιοποίηση νέων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ.

 

      Η βιοτεχνία που θα εκμεταλλευτεί τις ευρεσιτεχνίες επιδοτείται 50-60% από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ως νέα Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.
      Το πρόγραμμα Νεοφυής Επιχειρηματικότητα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

ΤΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΙΑΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

       Όλα τα βιομηχανικά προϊόντα (εργαλεία κλπ) που υπάρχουν στην αγορά, είναι προϊόν κάποιας ιδέας και  Ευρεσιτεχνίας (πατέντας) της οποίας τα στάδια είναι τα εξής:

1, Αρχική έμπνευση-ιδέα για κάτι νέο που δεν υπάρχει  ή καλύτερο από κάποιο καλό.

2. Έρευνα αγοράς για την χρησιμότητα και τυχόν ύπαρξης αντίστοιχου της έμπνευσης.

3. Κατά πόσο είναι εφικτή η πραγματοποίηση της έμπνευσης.

4. Κοστολόγηση παραγωγής αλλά και προσδιορισμός πελατών.

5, Θεωρία  σχεδιασμός και ανάλυση για την κατασκευή του «νέου».

6. Κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας.

7. Πρακτική εφαρμογή της θεωρίας και κατασκευή του «νέου» σε  πρότυπο το οποίο

   είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία  και οικονομικά δαπανηρή.

8. Υλοποίηση και βιομηχανοποίηση του «νέου» ατομικά, όμιλοι, εταιρίες.

9. Γραμμή παραγωγής , Εμπορία , ή προώθηση  με Thlemarketing.

    Επειδή όλα τα βιομηχανικά προϊόντα της αγοράς είναι από ευρεσιτεχνίες που τις εκμεταλλεύτηκαν ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες μικρές ή μεγάλες , γι’ αυτό είναι μια  μοναδική ευκαιρία να εκμεταλλευτής και εσύ μια ευρεσιτεχνία.

    Οι προσφερόμενες ευρεσιτεχνίες είναι έτοιμες για τα στάδια υλοποίησης -βιομηχανοποίησης και εμπορίας καθώς και μελέτες παραγωγής και διάθεσης.

    Τα πρότυπα των παραπάνω ευρεσιτεχνιών υπάρχουν σε έκθεσή μας στο Αγρίνιο.

    Πολύ ενδιαφέρουσες οι πραγματοποιηθείσες Πανελλήνιες έρευνες αγοράς.

 ΜΙΚΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ για κάθε ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Αποστείλετε την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας στο E:Mail : pongiorg@otenet.gr

Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις.

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν