Κυριακή, 26 Ιουνίου, 2022

Ψήφισμα του Τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων του ΤΕΙ

Ψήφισμα του Τμήματος  Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων του ΤΕΙ

Παραθέτουμε Ψήφισμα του Τμήματος  Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων του ΤΕΙ Μεσολογγίου όπως γνωστοποιήθηκε (παράλληλα με την πρόταση για το σχέδιο “Αθηνά”) στο agrinionews.gr: 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

Μεσολόγγι, 17/01/2013

 

Το Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων (ΜΥΠ) ήταν ένα από τα 24

τμήματα των ΤΕΙ που δέχτηκε την πρώτη άδικη, ατεκμηρίωτη και αδικαιολόγητη

επίθεση από την προηγούμενη Υπουργό Παιδείας δια της παράνομης

απαγόρευσης εισαγωγής φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2011-12. Το τμήμα ΜΥΠ

συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο με τα τμήματα χαμηλής ζήτησης, χωρίς στην

ουσία να υφίσταται τέτοιος λόγος, δεδομένου ότι κατά το προηγούμενο

ακαδημαϊκό έτος 2010-11 είχε υπερκαλυφθεί ο αριθμός των προσφερόμενων

θέσεων. Οι εισακτέοι και οι εισαχθέντες στο τμήμα ΜΥΠ ανήλθαν σε 250 και 253

φοιτητές αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα αυτό μόνο συγκυριακό δεν ήταν, αλλά το

επιστέγασμα επίπονης και συντονισμένης προσπάθειας που κατέβαλλαν τα μέλη

του. Το τμήμα ΜΥΠ ήταν από τα πρώτα τμήματα που εγκαίρως αντέδρασε στις

εξελίξεις με μεταβολή γνωστικού αντικειμένου, αναμόρφωση του προγράμματος

σπουδών και μετονομασία σε «Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων» (Π.Δ. 9/09-

02-2009), μόλις το 2009.

Δυστυχώς, η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σε μία επίδειξη

πρωτοφανούς, αντιδεοντολογικού και ατεκμηρίωτου τρόπου λήψης αποφάσεων,

αντί να επιβραβεύσει το τμήμα μας και να του δώσει μία ευκαιρία εξέλιξης και

ανάπτυξης, το τιμώρησε με απαγόρευση εισαγωγής φοιτητών και το τρέχον

ακαδημαϊκό έτος 2012-13. Αντίθετα, η ευκαιρία αυτή δόθηκε στα άλλα δύο

τμήματα του ΤΕΙ Μεσολογγίου (ΤΕΙ/Μ) που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των

24 «κομμένων» τμημάτων, δηλαδή τα τμήματα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και

Ανθοκομίας (ΘΕΚΑ) και Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης (ΥΔΑΔ),

παρόλο που ούτε το ΘΕΚΑ ούτε το ΥΔΑΔ είχαν καλύψει τις θέσεις εισακτέων τους

το 2010-2011. Το τμήμα ΜΥΠ, συνεχίζει να έχει περισσότερους ενεργούς

φοιτητές από τα τμήματα αυτά, παρά τον αποκλεισμό του από δύο συνεχόμενα

μηχανογραφικά δελτία.

Tο τμήμα ΜΥΠ είναι επιβεβλημένο να συνεχίσει να υπάρχει στο νέο

ακαδημαϊκό χάρτη της εκπαίδευσης που θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το υπό

διαβούλευση σχέδιο «Αθηνά». Το τμήμα αυτό είναι μοναδικό στον ακαδημαϊκό

χώρο και δεν έχει άλλο αντίστοιχο σε όλη την Ελλάδα (Υ.Α. 85224/Ε5, ΦΕΚ

1507/Β/2009). Το γνωστικό του αντικείμενο είναι επίκαιρο, καινοτόμο και

ζωτικής σημασίας για την χώρα, αφού συνδυάζει την τεχνολογία με τον πρωτογενή

και δευτερογενή τομέα της οικονομίας. Η πλειοψηφία των αποφοίτων μας έχουν

αποκατασταθεί επαγγελματικά και προσφάτως απέκτησαν και πλήρη

επαγγελματικά δικαιώματα Τεχνολόγου Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων

σύμφωνα με το Π.Δ. 115/2012.

Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια του σχεδίου Αθηνά είναι η διασύνδεση

του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος με τις ανάγκες της κοινωνίας σε τοπικό

και περιφερειακό επίπεδο. Η παρουσία του τμήματος ΜΥΠ στην Περιφέρεια

Δυτικής Ελλάδας έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας είναι

προνομιακός από πλευράς υδάτινων πόρων. Η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, η

λίμνη Τριχωνίδα, όπως και οι λίμνες Λυσιμαχεία, Οζερός και Αμβρακία ανήκουν

στο γεωγραφικό χώρο της Αιτωλοακαρνανίας. Εντός του νομού βρίσκονται οι

εκβολές τριών από τους σημαντικότερους ποταμούς της Ελλάδας, οι ποταμοί

Αχελώος, Εύηνος και Μόρνος, οι οποίοι έχουν τεράστια σημασία στην εθνική μας

υδροοικονομία. Η πρωτεύουσα της Ελλάδας υδροδοτείται κυρίως από τα

φράγματα των ποταμών Μόρνου και Ευήνου. Ο ποταμός Αχελώος αποτελεί

σημαντικό εθνικό μας κεφάλαιο δεδομένου ότι τα νερά του χρησιμοποιούνται για

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των υδροηλεκτρικών σταθμών των

Κρεμαστών, του Καστρακίου και του Στράτου, τρία από τα μεγαλύτερα και

παλαιότερα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, με τεράστια σημασία για τη

σταθεροποίηση του ελληνικού συστήματος διανομής ενέργειας. Η διαχείριση και

προστασία των υδάτινων πόρων αποτελεί μείζονος σημασίας περιβαλλοντικό

ζήτημα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό, δεδομένης της

σχεδιαζόμενης εκτροπής του Αχελώου προκειμένου να διασφαλιστεί η

απρόσκοπτη άρδευση του Θεσσαλικού κάμπου, παραβλέποντας τις τεράστιες

περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, ειδικά στο δέλτα του

Αχελώου που αποτελεί υγρότοπο προστατευόμενο από διεθνείς συνθήκες. Κατά

συνέπεια, θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη στο Μεσολόγγι ενός τμήματος που

θεραπεύει επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που αφορούν στην ορθή εφαρμογή

μηχανολογικών διατάξεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη των υδάτινων πόρων, σε μία

ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή.

Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια του σχεδίου Αθηνά είναι η επίτευξη

εξοικονόμησης πόρων και ο εσωτερικός εξορθολογισμός των Ιδρυμάτων. Το τμήμα

μας εγκαίρως, ήδη από το 2009, υπέβαλλε την πρότασή του, σύμφωνα με την

οποία τα τμήματα ΜΥΠ και Αυτοματισμού επιβάλλεται να ενταχθούν στη Σχολή

Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ/Μ. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν τα μέλη

Ε.Π. του τμήματος ΜΥΠ να διδάσκουν και στο εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών

του ομοειδούς τμήματος Αυτοματισμού, αφού υπάρχουν πολλά κοινά μαθήματα,

τα οποία σήμερα καλύπτονται από έκτακτους καθηγητές. Η πρόταση αυτή θα

έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στον ετήσιο προϋπολογισμό του ΤΕΙ/Μ, μάλιστα

από το ερχόμενο κιόλας έτος, αφού θα μειωθούν οι δαπάνες πρόσληψης

έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού. Όμως, πριν από μερικές ημέρες με

έκπληξη και αποτροπιασμό πληροφορηθήκαμε τη σκανδαλώδη και επαίσχυντη

εισήγηση της απερχόμενης διοίκησης του ΤΕΙ/Μ για το σχέδιο Αθηνά, στην

οποία απορρίπτεται η πρόταση του τμήματός μας ως «μη βιώσιμη» χωρίς να

υπάρχει ούτε μία λέξη αιτιολόγησης ή τεκμηρίωσης κατά παράβαση κάθε έννοιας

δεοντολογίας. Στην ίδια εισήγηση έχουν παραλειφθεί τα τμήματα ΜΥΠ και

Αυτοματισμού από τις νέες προτεινόμενες σχολές, υποδεικνύοντάς τα με αυτόν

τον τρόπο ως υποψήφια για κατάργηση.

Ενώ λοιπόν απορρίφθηκε η πρόταση του τμήματος ως «μη βιώσιμη», η

απερχόμενη υπηρεσιακή διοίκηση θεώρησε ως βιώσιμη πρόταση τη διατήρηση

του τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (ΤΕΣΥΔ) στο

Παράρτημα Ναυπάκτου, γεννώντας τεράστια ερωτηματικά. Το τμήμα αυτό

διαθέτει τον ίδιο αριθμό μονίμων καθηγητών με το τμήμα ΜΥΠ, προσλαμβάνει

όμως ετησίως το ένα τρίτο περίπου του συνολικού αριθμού έκτακτων καθηγητών

του Ιδρύματος, αριθμός δυσανάλογα μεγάλος με τα υπόλοιπα τμήματα του

ΤΕΙ/Μ. Επίσης, το Παράρτημα της Ναυπάκτου όντας ευρισκόμενο μακριά από

την έδρα του Ιδρύματος και στεγαζόμενο σε μη ιδιόκτητο κτήριο έχει

δυσβάστακτο λειτουργικό κόστος (ενοίκια, σίτιση, στέγαση, φύλαξη) για το

ΤΕΙ/Μ. Το ΤΕΣΥΔ ιδρύθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ, έχει αντιστοιχία με άλλα

οκτώ Τμήματα ΤΕΙ ανά την Ελλάδα (ΥΑ 85224/Ε5, ΦΕΚ 1507/Β/2009) και δεν

έχει ουσιαστική διασύνδεση με τα οικονομικοκοινωνικά u967 χαρακτηριστικά της

πόλης της Ναυπάκτου ώστε να είναι απαραίτητη η παρουσία του εκεί.

Είναι πέραν κάθε ακαδημαϊκού ήθους το ότι η πρόταση της απερχόμενης

διοίκησης δεν έλαβε υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις που θα υποστούν οι

φοιτητές των τμημάτων ΜΥΠ και Αυτοματισμού οι οποίοι, μαζί με τις οικογένειές

τους, έχουν επενδύσει κόπο, χρόνο και χρήμα και έχουν χτίσει τα όνειρά τους σε

ένα μέλλον συνυφασμένο με τα δύο αυτά τμήματα. Ειδικά οι φοιτητές του

τμήματος ΜΥΠ, θα αναγκαστούν να πάρουν πτυχίο από ένα άλλο τμήμα και

κυρίως να χάσουν και τα πρόσφατα αναγνωρισμένα επαγγελματικά τους

δικαιώματα. Είναι άλλωστε πρόσφατη η ομόφωνη απόφαση των φοιτητών του

ΜΥΠ να ενταχθούν στη ΣΤΕΦ, διατηρώντας το δικαίωμα άσκησης του

επαγγέλματος τεχνολόγου Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων και όχι να

παραμείνουν στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας.

Τελειώνοντας, επιβάλλεται να καταγγείλουμε την εισήγηση της υπηρεσιακής

απερχόμενης διοίκησης του ΤΕΙ Μεσολογγίου και επικαλούμενοι την κοινή

λογική ερωτούμε αν είναι δυνατόν να θεωρείται βιώσιμη και επωφελής για την

χώρα μία πρόταση η οποία διανοείται να υποδείξει:

i) Να είναι υποψήφιο για κατάργηση το ιστορικό τμήμα ΜΥΠ το οποίο είναι

στρατηγικής σημασίας, με μοναδικό γνωστικό αντικείμενο, διαθέτει

καθηγητές με αξιόλογο αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο, διαθέτει φοιτητές

και έχει εξειδικευμένο εξοπλισμό αξίας πολλών εκατομμύριων ευρώ, ο οποίος

θα απαξιωθεί.

ii) Να είναι υποψήφιο για κατάργηση το υψηλής ζήτησης τμήμα Αυτοματισμού

το οποίο έχει μόνο άλλα δύο αντίστοιχα τμήματα στην Ελλάδα.

iii) Να είναι υποψήφια για κατάργηση η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

αφήνοντάς το ΤΕΙ/Μ με οριακή κρίσιμη μάζα Σχολών και Τμημάτων

θέτοντας σε κίνδυνο την αυτοδύναμη παρουσία του στο νέο ακαδημαϊκό

χάρτη.

iv) Να διατηρηθεί στη Ναύπακτο το τμήμα ΤΕΣΥΔ με δυσβάστακτα λειτουργικά

έξοδα, εμμένοντας έτσι στην ανορθολογική οικονομική επιβάρυνση του

προϋπολογισμού του Ιδρύματος εις βάρος των υπολοίπων Τμημάτων και

Σχολών του ΤΕΙ/Μ.

Καταλήγοντας, το τμήμα ΜΥΠ ζητάει να γίνει δεκτή μία λογική πρόταση που

συμβάλλει πραγματικά στον εξορθολογισμό του Ιδρύματος και εξοικονομεί

πόρους. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

1. Τη διατήρηση των Τμημάτων u924 ΜΥΠ και Αυτοματισμού στο νέο ακαδημαϊκό

χάρτη που θα διαμορφωθεί από το σχέδιο Αθηνά.

2. Την επανεισαγωγή του Τμήματος ΜΥΠ στο μηχανογραφικό δελτίο του

ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

3. Την ένταξη των Τμημάτων ΜΥΠ και Αυτοματισμού στην Σχολή

Τεχνολογικών Εφαρμογών.

4. Τη μεταφορά του Τμήματος ΤΕΣΥΔ στην έδρα του ΤΕΙ στο Μεσολόγγι.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.