Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, 2021

1 με 15 Απριλίου τα ποιοτικά πριμ στους Αγρότες

1 με 15 Απριλίου τα ποιοτικά πριμ στους Αγρότες

αγροτες1Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απρίλη θα δρομολογηθούν προς τους λογαριασμούς των αγροτών τα ποιοτικά πριμ του Άρθρου 68, αφού προηγηθούν στο τέλος του Μάρτη τα υπόλοιπα των ενισχύσεων παλαιότερων ετών και ως το τέλος Μαΐου η ενιαία ενίσχυση του 2012 και η εξισωτική του 2014, όπως προκύπτει από την απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου σε ερώτηση που κατατέθηκε στην Βουλή από τον Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής υπουργός απάντησε ως εξής: «Είχαμε διαβεβαιώσει τους βαμβακοπαραγωγούς ότι θα εισπράξουν τάχιστα και κανονικά τις ενισχύσεις τους και αυτό έγινε στην πράξη, προς απογοήτευση προφανώς των κινδυνολογούντων και των όψιμων υποστηρικτών του Έλληνα αγρότη, τα δικαιώματα του οποίου δεν φρόντισαν να προστατεύσουν όταν βρίσκονταν στην εξουσία.

Στο ερώτημά σας, λοιπόν, για το πότε θα καταβληθούν οι αγροτικές ενισχύσεις θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

– Την Τρίτη πιστώθηκε στους λογαριασμούς 46.857 δικαιούχων βαμβακοπαραγωγών το ποσό των 177.361.223 ευρώ για την ειδική ενίσχυσης βάμβακος, όπως επίσης πιστώθηκε και η ενιαία ενίσχυση σε 23.582 δικαιούχους, συνολικού ποσού 16.797.023 ευρώ.

– Θα ακολουθήσουν, μέχρι το τέλος Μαρτίου, πληρωμές εκκρεμοτήτων άμεσων ενισχύσεων ετών 2010 και 2011, καθώς και οι πληρωμές για τα προγράμματα της σηροτροφίας και μελισσοκομίας.

– Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου θα πραγματοποιηθούν: η επόμενη πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014, οι πληρωμές της συνδεδεμένης ενίσχυσης ελαιολάδου, σκληρού σίτου και βόειου κρέατος για τις ορεινές-μειονεκτικές περιοχές (άρθρο 68) και η πληρωμή των εκκρεμοτήτων της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος 2014.

– Την ίδια χρονική περίοδο θα καταβληθούν στους δικαιούχους τα ποσά για τα καθεστώτα ενίσχυσης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου δηλαδή για παραδοσιακούς ελαιώνες, δαμάσκηνα Σκοπέλου, φασόλια και βρώσιμο λαθούρι, γεώμηλα, τοματάκι Σαντορίνης, αγκινάρα Τήνου και εσπεριδοειδή.

– Για την πληρωμή των καθεστώτων ενίσχυσης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθώς έχουν τροποποιηθεί τα ποσά ανά καθεστώς σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

– Επιπλέον, μέχρι τέλος Μαΐου, θα πληρωθούν οι εκκρεμότητες των άμεσων ενισχύσεων 2012.

– Αναφορικά με το μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης επισημαίνεται ότι, για το έτος αιτήσεων 2014 η πληρωμή της εκκαθάρισης εκτιμάται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου, ενώ οι συμπληρωματικές πληρωμές προηγούμενων ετών θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Μαΐου, υπό την προϋπόθεση διάθεσης των απαιτούμενων πιστώσεων.

– Τέλος, όσον αφορά στο μέτρο των αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος για τον υπολογισμό πληρωμής για το σύνολο των δράσεων το οποίο εν συνεχεία θα ελεγχθεί από τις υπηρεσίες μας ως προς την ορθότητα υλοποίησης. Μετά την επιβεβαίωση της ορθότητας του υπολογισμού πληρωμής θα είναι δυνατή η διαδικασία δημιουργίας και αποστολής φακέλων πληρωμής από τις ΔΑΟΚ (συμπληρωματικές πληρωμές για τη δράση μείωσης νιτρορύπανσης και τη δράση της βιολογικής γεωργίας έτους 2012, πληρωμές για τις λοιπές δράσεις του πρώτου έτους εφαρμογής). Οι προαναφερόμενες πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του Απριλίου τρέχοντος έτους και θα ακολουθήσουν οι πληρωμές για τα επόμενα έτη εφαρμογής.
Εξασφαλισμένες οι πληρωμές των αγροτών

Σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Αποστόλου ανέφερε τα εξής:

«Η αλλαγή που αποφάσισε η Κυβέρνηση δεν έχει και δεν θα έχει καμία αρνητική συνέπεια στη διαδικασία και στους χρόνους πληρωμής των κάθε είδους ενισχύσεων στους Έλληνες αγρότες. Αντίθετα, μόνον οφέλη μπορεί να δημιουργήσει, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα θα αξιοποιηθούν κατά τρόπο αποδοτικότερο, με μεγαλύτερα δηλαδή επιτόκια, σε σχέση με σήμερα.

Οι κοινοτικές και εθνικές ενισχύσεις των δικαιούχων παραγωγών είναι διασφαλισμένες, οι πληρωμές θα εξελιχθούν απρόσκοπτα, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τα όσα, δε, αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι αρκετά για να διασκεδάσουν κάθε πιθανή ανησυχία των αγροτών. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων:

Σκοπός της απόφασης είναι η τήρηση των διαθεσίμων ταμειακών υπολοίπων του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν θα χρησιμοποιούνται άμεσα για πληρωμές δικαιούχων, σε έντοκο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μεταφέρει με έγγραφό του κάθε φορά το ποσό του ταμειακού υπολοίπου που δεν είναι άμεσα απαιτητό προς πληρωμή δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων, σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης, επ΄ονόματί του, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη χρησιμοποίησης των διαθεσίμων αυτών για πληρωμές δικαιούχων, η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από τον υπόλογο του λογαριασμού, δηλαδή τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος είναι και ο υπόλογος του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π., να μεταφέρει το αντίστοιχο ποσό, εντός δύο εργάσιμων ημερών, και χωρίς περαιτέρω όχληση, σε λογαριασμούς του Οργανισμού Πληρωμών στην Τράπεζα που έχει αναλάβει την τήρηση και ταμειακή διαχείριση του ΕΛΕΓΕΠ.

Επομένως τα ποσά αυτά όταν και εφόσον θα είναι απαραίτητα για την πληρωμή των δικαιούχων θα είναι άμεσα διαθέσιμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον ΚΑΝ. 1290/2005, το ποσό της προχρηματοδότησης που έχει καταβληθεί στο κράτος-μέλος για το ΠΑΑ εκκαθαρίζεται κατά την περάτωση του προγράμματος και σε περίπτωση μη απορρόφησης όλου του πακέτου στην περάτωσή του, επιστρέφονται.

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός από τις κοινοτικές διατάξεις αναφορικά με το τραπεζικό ίδρυμα που θα διατηρούνται τα χρηματικά διαθέσιμα οργανισμού πληρωμών κι επομένως η μεταφορά των διαθεσίμων της στην Τράπεζα Ελλάδας δεν αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία… Πόσο μάλλον όταν στην προκείμενη περίπτωση έχει γίνει και σχετική παρατήρηση από την Ε.Ε. για μη σωστή αξιοποίηση των διαθεσίμων…».

http://www.agroticanews.gr

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.