Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου, 2021

100 χρόνια συμπληρώνονται από την μετονομασία του Κεφαλόβρυσου σε Θέρμο

100 χρόνια συμπληρώνονται  από την μετονομασία του Κεφαλόβρυσου σε Θέρμο

Εκδήλωση για την Επέτειο συμπλήρωσης 100 χρόνων από την μετονομασία του Κεφαλόβρυσου σε Θέρμο (1915-2015)

 kefalovriso-thermo
Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την μετονομασία του Δήμου μας από Κεφαλόβρυσο στην αρχαία του ονομασία, σε Θέρμο και θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από τον ∆ήµο, σε συνεργασία µε το Κέντρο Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος του ∆ήµου που θα περιλαµβάνει:
Οµιλία από τον συγγραφέα κ. Γιάννη Καρύτσα, για τη σηµασία του γεγονότος της µετονοµασίας, προβολή ενός ντοκυµαντέρ για την ιστορία του Θέρµου µε τους σηµαντικότερους ιστορικούς του Σταθµούς από τον µαθηµατικό και συγγραφέα κ. Σαγώνα Γεώργιο. Στην εκδήλωση θα προβληθεί αρχειακό, ιστορικό και φωτογραφικό υλικό.

Η μετονομασία έγινε με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Ν. Τριανταφυλλάκου στις 27 Φεβρουαρίου 1915 και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 4 Μαρτίου 1915 (Αρ. 7500/Αρ.Φυλ. 89,τεύχος Α’ 4/3/1915) και έχει ως εξής:

“Περί μετονομασίας της κοινότητος Κεφαλοβρύσου εις κοινότητα Θέρμου”
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
“Έχοντες υπ’ όψιν α) το άρθρο 8 του ΔΝΖ’ νόμου της 10 Φεβρουαρίου 1912 περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του άρθρου 8 του 641 νόμου της 11/14 Φεβρουαρίου 1915 β) την υπ’ αριθμόν 12 π.ε. πράξιν του κοινοτικού συμβουλίου Κεφαλοβρύσου, και γ) την υπ’αριθ. 71 ε.ε. γνωμοδότησιν της επιτροπείας των τοπωνυμίων της Ελλάδος, εγκρίνομεν, ίνα η κοινότης Κεφαλοβρύσου μετονομασθή “κοινότης Θέρμου”
Εν Αθήναις τη 27 Φεβρουαρίου 1915
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ
Για την αλλαγή ωστόσο του ονόματος υπήρξε γνωμοδότηση από την δημιουργηθήσα επιτροπή για τον σκοπό αυτό. Η εισήγηση της επιτροπής ήταν η εξής:
“Μετά τας εν Κεφαλοβρύσω κατά το 1897 αρξαμένας υπό του Γ. Σωτηριάδου ανασκαφάς και την περιφανή βεβαίωσιν της θέσεως του κοινού ιερού των Αιτωλών ήτο ενδεδειγμένη η απόδοσις του ονόματος του Θέρμου εις το Κεφαλόβρυσον. Όθεν ορθήν και δικαίαν κρίνομεν την απόφασιν του κοινοτικού συμβουλίου Κεφαλόβρυσου περί μετονομασίας της κοινότητος.”

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.