Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου, 2021

12 αγροτεμάχια στο Αγγελόκαστρο για τετραετή μίσθωση

12 αγροτεμάχια στο Αγγελόκαστρο για τετραετή μίσθωση

imagesHΟικονομική Επιτροπή του δήμου Αγρινίου  κατήρτισε τους όρους δημοπρασίας εκμίσθωσης 12 αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 224,70 στρεμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου ,στη θέση «ΡΑΓΚΑΒΑΣ». Οι εκτάσεις τους κυμαίνονται από 14,21 έως 22,45 στρέμματα

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγρινίου, στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η διάρκεια της μίσθωσης των παραπάνω αγροτεμαχίων ορίζεται για τέσσερα (4) έτη, αρχής γενομένης από την υπογραφή των συμφωνητικών. Τα αγροτεμάχια θα διατεθούν για καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, εκτός από δενδρώδεις καλλιέργειες και αυτές που απαιτούν την εγκατάσταση στα αγροτεμάχια για περισσότερα από τέσσερα (4) έτη.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 30,00 € ανά στρέμμα ετησίως. Δεκτοί στη Δημοπρασία γίνονται οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Το αγροτεμάχια θα δημοπρατηθούν το κάθε ένα χωριστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 195, § 1 του Ν. 3463/2006 και ο πλειοδότης ενός (1)αγροτεμαχίου δε μπορεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία των επόμενων.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη Δημοπρασία πρέπει:

α. Να μην οφείλει στο Δήμο Αγρινίου και σαν αποδεικτικό θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

β. Να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της Δημοπρασίας γραμμάτιο συστάσεως (εγγυητική επιστολή) για κάθε αγροτεμάχιο που θα συμμετάσχει ξεχωριστά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσου προς1/10 του ενοικίου, ποσού εξήντα ευρώ (60,00 €) που θα διασφαλίσει τη συμμετοχή του στη Δημοπρασία.

γ. Να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της Δημοπρασίας κάθε επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είναι αγρότης (Ε1, ΟΣΔΕ, μητρώο αγροτών κλπ)

δ. Οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών. Οεγγυητής δεν πρέπει να είναι οφειλέτης του Δήμου και γι’ αυτό θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου. Το αξιόχρεο του πλειοδότη και του εγγυητή του εναπόκειται στην κρίση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Αγγελοκάστρου, στη Διαύγεια και λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της δημοπρασίας και σε μία εφημερίδα του Νομού.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.