Τετάρτη, 14 Απριλίου, 2021

1941 στο Αγρίνιο: πως έχασε τη ζωή του ο ήρωας, Υποσμηναγός, Γεώργιος Κυταριόλος

1941 στο Αγρίνιο: πως έχασε τη ζωή του ο ήρωας, Υποσμηναγός, Γεώργιος Κυταριόλος

Στις 22 Απριλίου 1941 αεροσκάφος Henschel 126 της Μοίρας Στρατιωτικής Συνεργασίας με χειριστή τον Γεώργιο Κυταριόλο, κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Αγρινίου για εκτέλεση διατεταγμένης αποστολής, βγήκε από τον διάδρομο, ανατράπηκε και έπιασε φωτιά.

Παρά τις προσπάθειες του παρατηρητή και άλλων που έτρεξαν σε βοήθεια δεν υπήρξε δυνατή η έγκαιρη απομάκρυνση του χειριστή από τη θέση του, με αποτέλεσμα να πεθάνει στις 2 Μαΐου 1941 στο Νοσοκομείο Εκστρατείας Ερυθρού Σταυρού Αγρινίου από εκτεταμένα εγκαύματα.

Σε αυτό το συμβάν αναφέρεται η ακόλουθη ανάρτηση του Αλέξη Κατεφίδη στην ομάδα “Αιτωλία και Ακαρνανία στο πέρασμα του χρόνου, Aetolia Acarnania tempus” όπου παρατίθεται και η φωτογραφία. Η ανάρτηση:

Απρίλιος 1941, αεροδρόμιο Αγρινίου. Τεκμήριo του Ελληνοαλβανικού Μετώπου 1940-41 στο Αγρίνιο. Είναι το κατεστραμένο αεροπλάνο του ήρωα, Υποσμηναγού Κυταριόλου Γεωργίου του Νικολάου.

«…Κατά την υποχώρησαν έξ Αλβανίας, ή 3η Μοίρα Παρατηρήσεως μετεστάθμευσεν εις Αεροδρόμιον Αγρινίου, ότε ελήφθη ή ύπ’ άριθ. Α2 /21 Απριλίου 1941 Δ/γή της Διοικήσεως Αεροπορίας Τ(μήματος) Σ(τρατιάς) Δ(υτικής) Μ(ακεδονίας), δι’ ης διετάσσετο η μετακίνησις, του μεν ιπταμένου κλιμακίου εις Άργος, του δε τροχαίου εις Ναύπακτον.

Την 21ην .Απριλίου1941 ενώ το ιπτάμενον κλιμάκιον επρόκειτο ν’αναχωρήση δι ‘Αργος, εδέχθη αεροπορικήν επίθεσιν αεροπλάνων Μέσερσμιθ 109, άτινα επολυβόλησαν τα ημέτερα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα την καταστροφήν δύο Χένσελ. Τα υπόλοιπα τρία υπέστησαν μικράς βλάβας καί επισκευασθέντα επρόκειτο ν’ αναχωρήσουν την επομένην.

Πράγματι δι’ ενός Χένσελ ανεχώρησεν ο Ύποσμηναγός ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ Κ. μετά του Ύποσμηναγού ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ Γ. Έτερον άεροσκάφος επί του οποίου επέβαινεν ο Άνθυποσμηναγός ΚΥΤΑΡΙΟΛΟΣ Γ. ως χειριστής καί ο Άνθυποσμηναγός ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜ.. ως παρατηρητής, έπεχείρησεν ν’ απογειωθεί, εξετράπη της κανονικής γραμμής απογειώσεως, προφανώς λόγω βλάβης του δεξιού τροχού, εκ της επιδρομής της προηγουμένης ημέρας, καί προσέκρουσεν επί ετέρου κατεστραμμένου αγγλικού άεροσκάφους Κλαντιέτορ , με αποτέλεσμα την εκ της προσκρούσεως ακαριαίαν ανάφλεξιν του αεροπλάνου.

Άπαντες οί αυτόπται μάρτυρες ισχυρίζονται ότι•λόγω της ακαριαίας αναφλέξεως ήτο αδύνατος ή έξοδος καί διάσωσις του πληρώματος. Ό παρατηρητής όμως Ανθυποσμηναγός ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜ. κατώρθωσε να έξέλθη του καιομένου άεροσκάφους. Απομακρυνθείς εκ των φλογών καί αντιληφθείς τάς κραυγάς του Άνθυποσμηναγού ΚΥΤΑΡΙΟΛΟΥ, όστις παρέμεινεν εντός της θέσεως του καιόμενος, ώρμησεν εντός των φλογών και παρά τάς συνεχείς εκρήξεις των πυρομαχικών, ά έφερεν το αεροσκάφος, κατώρθωσε ν’άφαιρέσει το κάλυμμα του καιομένου άεροσκάφους καί παρά τα εγκαύματα α υφίσταντο τ’άκάλυπτα μέρη του σώματος του (χείρες καί πρόσωπον), να σύρη έξω τον συνάδελφόν του.

Μετά την άπομάκρυνσιν εκ του άερ/φους αμφότεροι ελιποθυμησαν λόγω υπερβολικών [λείπει κείμενο] Πάραυτα μετεφέρθησαν εις το Στρατιωτικόν Νοσοκομείον ΑΓΡΙΝΙΟΥ, όπου μετά παρέλευσιν 10 ημερών ο Ανθυποσμηναγός ΚΥΤΑΡΙΟΛΟΣ Γ. εξέπνευσεν.

Η πράξις αύτη του Ανθυποσμηναγού ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΔΗΜ., δείγμα αυτοθυσίας και αυταπαρνήσεως προ βεβαίου κινδύνου, είναι αξία πάσης μνείας δια την ιστορίαν της Αεροπορίας.-

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΡΙΤΣΑΣ Δ. – Σμηναγός »……..

Ευχαριστώ πολύ τους φίλους Δημήτρης Σιόλος και Nicholas Peppas για τις σημαντικότατες πληροφορίες τους. Εδώ και η εικόνα του κατεστραμμένου αεροσκάφους τον Απρίλιο του 1941, στο αεροδρόμιο Αγρινίου, από το Ιταλικό Κρατικό Αρχείο.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.