Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, 2020

2η Προκήρυξη των ιδιωτικών έργων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

2η Προκήρυξη των ιδιωτικών έργων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 3

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προέβη στην 2η Προκήρυξη των ιδιωτικών έργων του Άξονα 3 του ΠΑΑ (τα παλιά ΟΠΑΑΧ).   Η περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας η επιλέξιμη περιοχή είναι:Η προκήρυξη περιλαμβάνει τα παρακάτω Μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 311 «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ».

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

1.      Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών σύμφωνα με τον Νόμο υπ. αριθ. 3874 (ΦΕΚ 151/Α/2010) Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων .

2.      Νέοι Γεωργοί στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της τουριστικής υποδομής, στον τομέα των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους όπως παρουσιάζονται στον σχετικό Πίνακα του Οδηγού Εφαρμογής του Μέτρου, καθώς και στον τομέα βελτίωσης της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

ΜΕΤΡΟ 312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες ανήκουν στους κλάδους που αναλυτικά περιγράφονται στον σχετικό Πίνακα του Οδηγού Εφαρμογής του Μέτρου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών,  και επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους όπως παρουσιάζονται στον σχετικό Πίνακα του Οδηγού Εφαρμογής του Μέτρου, βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.

 

ΜΕΤΡΟ 313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της τουριστικής υποδομής.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού. Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί) το  συνολικό κόστος ανά επένδυση θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € (πλέον ΦΠΑ) και με δυναμικότητα έως 40 κλίνες. Το συνολικό κόστος ανά επένδυση για τις υπόλοιπες δράσεις των Μέτρων (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων) θα ανέρχεται μέχρι 300.000 € (πλέον ΦΠΑ).

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:

Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr και κατατίθενται ως φυσικός φάκελος (Πρωτότυπο και Αντίγραφο), στους Υποστηρικτικούς Μηχανισμούς του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 της Περιφέρειας στην οποία εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης. Ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας, οι φυσικοί φάκελοι μπορούν να κατατεθούν στην Αντένα , δηλαδή στα γραφεία της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε, στο Δημοτικό Κατάστημα Καινουργίου,Πλατεία Δημαρχείου, Δημοτική Ενότητα Καινουργίου του Δήμου Αγρινίου.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικού φακέλου είναι η 24-4-2013, ενώ η καταληκτική ημερομηνία του φυσικού φακέλου είναι δέκα ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου.

Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., σε συνεργασία με τον Υποστηρικτικό Μηχανισμό Δυτικής Ελλάδας την ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., διοργανώνει κύκλο ενημερωτικών εκδηλώσεων στους Δήμους της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος, με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και φορέων για το περιεχόμενο της προκήρυξης. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Προκήρυξης δίνονται από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στα τηλέφωνα 2641039007 @ 2641079344   και από την ιστοσελίδα www.trihonida.gr.

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.