Τρίτη, 2 Ιουνίου, 2020

260 θέσεις εργασίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

3b6af795c837f382ee41c063862f76bc_L
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού διακοσίων εξήντα (260) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού

 για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, ανά δίμηνο, ήτοι:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Διεύθυνση: Δομοκού 5 – Τ.Κ. 104 45, ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 – 8802829 & 210 – 8802992, Fax: 210 – 8802860 & 210 – 8802604

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ

14

ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

14

ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

3

ΠΕ9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

2

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

5

ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5

ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5

ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

2

ΣΥΝΟΛΟ

50

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση: Δομοκού 5 – Τ.Κ. 104 45, ΑΘΗΝΑ      τηλ. 210 – 8802670, Fax: 210 – 8802682.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ν.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.

ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΣ)

Ν.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Ν.

ΛΕΣΒΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

1

ΠΕ10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1

1

ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1

1

2

ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

1

2

ΣΥΝΟΛΟ

2

1

1

2

6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεύθυνση: Γιαννιτσών 31 – Τ.Κ. 546 27, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Κτίριο Αριστοτέλης – 6ος όροφος)      τηλ. 2310 – 528824, Fax:2310 – 566981.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ν.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ν.

ΠΕΛΛΑΣ

Ν.

ΗΜΑΘΙΑΣ

Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Ν.

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

1

ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1

1

ΠΕ9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

1

2

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

3

1

4

ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

1

ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

3

4

1

1

1

10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Διεύθυνση: Κόσμιο Κομοτηνής – Τ.Κ. 691 00, ΚΟΜΟΤΗΝΗ     τηλ. 25310 – 35701, Fax: 25310 – 35702.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ν.

ΡΟΔΟΠΗΣ

Ν. ΕΒΡΟΥ

Ν.

ΞΑΝΘΗΣ

Ν.

ΔΡΑΜΑΣ

Ν.

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

1

2

ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1

1

2

ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1

1

ΠΕ9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

1

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

1

1

ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

1

ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

1

2

ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

3

2

2

2

2

11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Διεύθυνση: 8ης Μεραρχίας 7 – Τ.Κ. 454 45, ΙΩΑΝΝΙΝΑ     τηλ. 26510 – 45297, 45141, Fax: 26510 – 45257.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ν.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ν. ΑΡΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

1

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

1

1

ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

1

ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

2

1

1

4

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ν.

ΑΧΑΪΑΣ

Ν.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ν.

ΗΛΕΙΑΣ

Ν.

ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

Ν.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

2

1

1

1

6

ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1

1

1

1

4

ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1

1

ΠΕ9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

1

ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

1

ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

1

ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

5

4

2

2

2

15

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ν.

ΧΑΝΙΩΝ

Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ν.

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

1

2

ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1

1

ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1

1

ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

2

2

5

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ν.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ν.

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

1

2

ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1

1

ΠΕ9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

1

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

1

1

ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

1

ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

1

ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

6

2

8

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αρχίζει τη Δευτέρα 17-11-2014 και λήγει τη Δευτέρα 24-11-2014, ώρα 15:00 μ.μ.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετέχει στην Προκήρυξη πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε www . opekepe.gr την φόρμα «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για πρόσληψη δύο (2) μηνών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 24-11-2014, και ώρα 15:00 μ.μ.

Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και αποκλείονται.
Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για πρόσληψη δύο (2) μηνών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.». Σημειώνεται ότι η «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για πρόσληψη δύο (2) μηνών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως ισχύει.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Κεντρική Υπηρεσία και στα κατά τόπους περιφερειακά / νομαρχιακά γραφεία.

Οι επιλεγέντες προς πρόσληψη, δεσμεύονται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή Περιφερειακών Μονάδων είτε να αποστείλουν στο αντίστοιχο fax άμεσα, σε χρονικό διάστημα που θα οριστεί μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, τα εξής δικαιολογητικά:

1)    Αντίγραφο τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός και το έτος κτήσης, σύμφωνα με το τυπικό προσόν της αιτούμενης θέσης.
2)    Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (για την περίπτωση ισοβαθμίας).
3)    Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
4)    Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

5) Βεβαιώσεις από τις οποίες προκύπτει η απαιτούμενη εμπειρία.
Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν αίτηση για μία μόνο ειδικότητα και για ένα μόνο Νομό.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν το δίμηνο που επιθυμούν να ασχοληθούν 1ο ή 2ο δίμηνο ή το πεδίο “χωρίς προτίμηση”.

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να απασχοληθούν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν απασχοληθεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών συνολικά από 19-07-2004 έως σήμερα, αποκλείονται από τη διαδικασία πρόσληψης, σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

www.dikaiologitika.gr

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.