Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2020

30 εργάτες-πυροφύλακες θα προσλάβει ο δήμος Αγρινίου με δίμηνη σύμβαση

20120713_piroprostasia-1
30 εργάτες- πυροφύλακες (ΥΕ) για τη θερινή περίοδο θα προσλάβει ο δήμος Αγρινίου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών.
Η πρόσληψη κρίθηκε αναγκαία για την έδρα του Δήμου και τις εννέα Δημοτικές Ενότητες ενώ σχετικά εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο ο αντιδήμαρχος Νίκος Γκρίζης.
Ειδικότερα, ο αντιδήμαρχος τόνισε πως ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο παρουσιάζονται μεγάλες ανάγκες που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα τη δασοπροστασία κυρίως του αλσυλλίου του Αγίου Χριστοφόρου αλλά και όλων των αλσυλίων των Δημοτικών Ενοτήτων . Εξάλλου επικαλέστηκε τις έκτακτες ανάγκες απομάκρυνσης ξηρών χόρτων, αποκατάστασης ζημιών , για αντιπλημμυρικές εργασίες καθώς και για καθαρισμό ρεμάτων και οδών από φερτά υλικά και από πάσης φύσεως απορρίμματα.
Τα 30 άτομα θα προσληφθούν για το έτος 2018 με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου 2018 έως 31 Οκτωβρίου 2018, διάρκειας έως δύο μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης τους.
Θυμίζουμε πως οι ΟΤΑ έχουν την δυνατότητα να προσλαμβάνουν προσωπικό για κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχιακών αναγκών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει στο ΑΣΕΠ τον πίνακα των προσληπτέων κάθε έτος , το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επομένου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.