Πέμπτη, 4 Μαρτίου, 2021

300.000,00 € για τους εργαζόμενους στον άξονα Άκτιο – Αμβρακία

300.000,00 € για τους εργαζόμενους στον άξονα Άκτιο – Αμβρακία

 

Η πληρωμή θα γίνει σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και θα παρακρατηθεί από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό, μέσω της διαδικασίας εγκρίσεώς του από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ.6 του Ν. 3669/08.

Το συνολικό ποσό οφειλής της Αναδόχου εταιρείας, προς τους εργαζόμενους καθώς και οι ασφαλιστικές τους εισφορές, όπως προκύπτει, είναι 300.000,00€, και θα καταβληθεί σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2009,ΣΕ07180000 της ΣΑΕ0718, ο προϋπολογισμός του οποίου καλύπτει την υπό έγκριση αιτούμενη πίστωση.
Απόφαση έχει ως εξής:
Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00 €) σε βάρος των διατιθεμένων πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2009,ΣΕ07180000 της ΣΑΕ0718, για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων σύμφωνα με την παράγραφο 9 του
άρθρου 37 του Ν. 3669/2008 στο έργο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ,Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ,Θ. 22+500» αναδόχου ΑΕΓΕΚ Α.Ε.
Αθήνα, 14- 08- 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
http://aktiovonitsapress.blogspot.gr/2012/08/30000000.html

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.