Κυριακή, 11 Απριλίου, 2021

44 θέματα στην ατζέντα του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου

44 θέματα στην ατζέντα του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου θα λάβει χώρα την ερχόμενη Δευτέρα  23 Ιουλίου. Στην ημερήσιας διάταξη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα:  

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο «Δίκτυο Αδελφοποιημένων  Πόλεων με Λίμνες».
 2. Συμμετοχή της Παπαστρατείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγρινίου στο «Σχήμα Βιβλιοθηκών».
 3. Αποδοχή των όρων ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης – προμήθειας: «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στη θέση Σφαγεία Δήμου Αγρινίου» και έγκριση της διενέργειας της προμήθειας.
 4. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Δυτ. Ελλάδας, σχετικά με την υλοποίηση Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «Διερεύνηση του σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων του υδατικού διαμερίσματος της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, μέσω υπηρεσιών τεχνικού Συμβούλου στο Δήμο Αγρινίου»  που επηρεάζει ουσιαστικά το ζήτημα της εκτροπής του Αχελώου ποταμού.
 5. Σύσταση Επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών.
 6. Έγκριση Μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμικών φαινομένων στο Δήμο Αγρινίου.
 7. Κατανομή πίστωσης στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου» για την πληρωμή Σχολικών Τροχονόμων (για το χρονικό διάστημα: 9 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2012).
 8. Λήψη απόφασης για λειτουργία Οδοντιατρείου στο Κοινωνικό Ιατρείο.
 9. Έγκριση απολογισμών καταργηθέντων Νομικών Προσώπων Δήμου Αγρινίου για το οικονομικό έτος 2011.
 10. Έγκριση της 117/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου με τίτλο: «Απολογιστικά στοιχεία ΝΠΔΔ “Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Αγρινίου” για το οικονομικό έτος 2011».
 11. Έγκριση της 118/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου με τίτλο: «Απολογιστικά στοιχεία ΝΠΔΔ “Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου” για το οικονομικό έτος 2011».
 12. Υποβολή για έλεγχο της 160/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου με τίτλο: «Έκδοση εγγυητικών επιστολών, για την υποβολή προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της “Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης – Προσφοράς”, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”».
 13. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων Δήμου Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 14. Πρόσληψη Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Αγρινίου με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους.
 15.  Πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο Αγρινίου με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους.
 16. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Περιβαλλοντική  μελέτη του έργου “Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από Καστανόρεμα έως Σκουτερά Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού”».
 17. Aγορά τεσσάρων (4) μοτοποδηλάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τμήματος Πρασίνου και τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθμ. 80/3-7-2012 Μελέτης.
 18. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των έργων:
  1.                    I.      «Οδοποιία Δ.Δ. Σπολάιτας έτους 2009 του πρώην Δήμου Νεάπολης».
  2.                 II.      «Οδοποιία Δ.Δ. Ελαιοφύτου έτους 2009 του πρώην Δήμου Νεάπολης».
  3.              III.      «Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δημοτικού Σταδίου Αγρινίου».
  4.              IV.      «Βελτιώσεις – ανακατασκευές πεζοδρομίων – πεζοδρομήσεις            Ι. Σταΐκου, Καραπαπά, Δ.Σταΐκου κ.λ.π.».
  5.                 V.      «Αγροτική οδοποιία Δήμου Αγγελοκάστρου».
  6.              VI.      «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Αγγελοκάστρου».
 19. Έγκριση 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Δημιουργία – αναβάθμιση  και υποδομές δικτύων οδών επεκτάσεων σχεδίου πόλης Αγρινίου Νότια της εθνικής οδού (Β΄Φάση)».
 20. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου  έτους 2012.
 21. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2012.  
 22. Σύμβαση μίσθωσης έργου (ορισμός κατηγορίας εκπαίδευσης) για την απασχόληση ενός ατόμου στο ΚΕΠ Δήμου Αγρινίου.
 23. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. Γ1030 (περιοχή Επεκτάσεων 1991) (Σχετ. η αριθμ. 47/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 24. Διόρθωση της 200/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Επί αιτήσεως Σοφίας Ασημάκη – Στρατή για ανταλλαγή οικοπέδου» (Σχετ. η αριθμ. 48/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 25. Καθορισμός δομήσιμης επιφάνειας και ειδικών όρων δόμησης στο Κ.Φ. 1231 (Περιοχή επεκτάσεων 1991) (Σχετ. η αριθμ. 49/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 26. Άρση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαμόρφωσης κατάστασης της βορειοδυτικής οικοδομικής γραμμής του Ο.Τ. 527 του σχεδίου πόλης Αγρινίου (Σχετ. η αριθμ. 50/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 27. Εκδίκαση ένστασης κατά της 189/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τροποποίηση σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. 438 (Σχετ. η αριθμ 51/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 28. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 71 της Δ.Κ. Παναιτωλίου, Δ.Ε. Θεστιέων του διευρυμένου Δήμου Αγρινίου (Σχετ. η αριθμ. 52/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 29. Πράξη προσκύρωσης καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 95 του σχεδίου πόλης Παναιτωλίου προς εφαρμογής της οικοδομικής γραμμής (Σχετ. η αριθμ. 53/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 30. Προσδιορισμός του τμήματος του οικισμού Αγίου Ιωάννη Ριγανά στο οποίο αναφέρεται η διαδικασία κύρωσης του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 211/2012) (Σχετ. η αριθμ. 54/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 31. Προσδιορισμός του τμήματος του οικισμού Τροχός Αγρινίου στο οποίο αναφέρεται η διαδικασία κύρωσης του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 180/2012) (Σχετ. η αριθμ. 55/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 32. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στη φερόμενη ιδιοκτησία Παρασκευής Στραβοδήμου που βρίσκονται στην ιδιοκτησία με κτηματολ. Αριθμό 041107 στο ΟΤ Γ992, στην Επέκταση 1991 σχεδίου πόλης Αγρινίου.
 33. Καθορισμός συντελεστή Δημοτικού Φόρου για το έτος 2013 (Σχετ. η αριθμ. 331/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 34. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2013 (Σχετ. η αριθμ. 332/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 35. Καθορισμός τελών ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου για το έτος 2013 (Σχετ. η αριθμ. 333/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 36. Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. (Σχετ. η αριθμ. 62/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 37. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για επίλυση διαφοράς επιβολής προστίμου  σε διάφορα τέλη.
 38. Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου (Σχετ. η αριθμ. 27/2012 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.).
 39. Χορήγηση αδειών λαϊκών αγορών του Δήμου σε παραγωγούς.
 40.  Άδεια λειτουργίας δημοσίων κολυμβητικών δεξαμενών στην εταιρεία  ΕMILEON A.E.
 41. Επιστροφή χρημάτων.
 42. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνατούντων κατοίκων.
 43. Δωρεάν παραχώρηση του χώρου του Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου:
  1.                    I.      Από 5 έως 8 Σεπτεμβρίου 2012 για τη διεξαγωγή του 38ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή (Σχετ. αίτημα του Νομαρχιακού Συμβουλίου της ΚΝΕ Αιτωλοακαρνανίας).
  2.                 II.      Από 20 έως 23 Σεπτεμβρίου για τη διεξαγωγή του 3ου Πολιτικού – Πολιτιστικού Φεστιβάλ του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (Σχετ. αίτημα της Κ.Ο.Ε. – ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
 44. Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.