Κυριακή, 9 Αυγούστου, 2020

80 ωφελούμενοι του ΤοπΣα Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας αναζητούν εργασία

κατάλογος80 Ωφελούμενοι του ΤοπΣα  Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας αναζητούν Εργασία

Στα πλαίσια του ΤοπΣα Ακτίου – Βόνιτσας ολοκληρώθηκε η φάση της κατάρτισης των ωφελούμενων του προγράμματος. Μέσω του προγράμματος οι ωφελούμενοι-άνεργοι έχουν την δυνατότητα να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις με επιδότηση του κόστους εργασίας μέσω του αντίστοιχου προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων ΤΟΠΣΑ.

Βάσει του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιχορηγηθούν για την πρόσληψη ωφελούμενων ΤοπΣΑ με:

  • 18 ευρώ/ημέρα πλήρους απασχόλησης για ωφελούμενους πάνω από 25 χρονών και
  • 15 ευρώ/ημέρα πλήρους απασχόλησης για ωφελούμενους κάτω από 25 χρονών,

Η επιδότηση της απασχόλησης των ωφελούμενων αφορά διάστημα 4 μηνών και μέχρι 25 ημέρες το μήνα. Επίσης, οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει να έχουν διατηρήσει των αριθμό των εργαζομένων τους κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Δεν επιχορηγούνται :

  • Νυκτερινά κέντρα (δηλαδή επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά τις νυχτερινές ώρες)
  • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης
  • Εποχικές επιχειρήσεις (για  εποχικό προσωπικό)
  • Συστεγαζόμενες επιχειρήσεις
  • Σύλλογοι και Σωματεία
  • Επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη
  • Επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στα τοπικά καταστήματα ΟΑΕΔ και στην διεύθυνση www.oaed.gr

Η δυνατότητα επιχορήγησης ωφελούμενων ΤοπΣΑ μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τον Κύκλο Εργασιών σας, και να διευκολύνει την λειτουργία σας με πολύ μικρή αύξηση του κόστους λειτουργίας σας.

Οι 80 ωφελούμενοι της περιοχής είναι καταρτισμένοι σε θέματα τυποποίησης, προώθησης αγροτικών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, αλλά και πρόθυμοι να εργαστούν και να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που θα τους αναθέσετε.

Η απασχόληση τους θα είναι μία θετική ενέργεια τόσο προς όφελος των επιχειρήσεων όσο και τις τοπικής μας κοινωνίας ευρύτερα.

Η Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΡΓΑΣΙΑ είναι στη διάθεση σας για κάθε βοήθεια, στο τηλέφωνο 2643022121 και στο Email: ypram@otenet.gr.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.