Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, 2021

Αλαλούμ και τελικώς το Ιστορίας-Αρχαιολογίας στο Αγρίνιο-Το οριστικό Πολυνομοσχέδιο

Αλαλούμ και τελικώς το Ιστορίας-Αρχαιολογίας στο Αγρίνιο-Το οριστικό Πολυνομοσχέδιο

Σε πλήρη υλοποίηση του Σχεδίου στην Αιτωλοακαρνανία θα λειτουργούν επτά πανεπιστημιακά τμήματα, τα πέντε της Γεωπονικής Σχολής. Προβλέπεται στο Αγρίνιο η λειτουργία τεσσάρων τμημάτων που θα ανήκουν σε τρεις διαφορετικές σχολές. Τα δύο ωστόσο νεοϊδρυθέντα της Γεωπονικής Σχολής προβλέπεται να λειτουργήσουν το νωρίτερο το 2020 και σύμφωνα με τις βουλές της Συγκλήτου. Του Μεσολογγίου τα τρία τμήματα θα λειτουργήσουν από την επόμενη σεζόν και αυτό φανερώνει το που οδεύει η έδρα της Σχολής.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει: Τη νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επίσης, περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη νέα Γ’ Λυκείου και τον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου σε μορφή pdf

Το σχέδιο Νόμου κατά μέρη σε μορφή pdf

Mετά από μια τραγελαφική διαδικασία, το τελικό Πολυνομοσχέδιο,  όσον αφορά στις σχολές και τα τμήματα στην Αιτωλοακαρνανία, άλλαξε μέσα σε μια ώρα και τελικώς το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας  θα εδρεύει στο Αγρίνιο ενταγμένο στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (όπως είχε διαρρεύσει το Σάββατο) .

Άλλαξε εξάλλου η κατανομή (όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα) των Τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής η οποία θα έχει συνολικά έξι τμήματα , τρία στο Μεσολόγγι, δύο στο Αγρίνιο και ένα στην Αμαλιάδα. Όλα με απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου  τα 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Επίσης  στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα τη Ναύπακτο και όχι την Πάτρα.

Συγκεκριμένα στην Αιτωλοακαρνανία θα εδρεύουν τα εξής νεοιδρυθέντα  τμήματα:

-Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, με έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

-Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, με έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

-Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

-Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, με έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

– Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, με έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

-Ιστορίας – Αρχαιολογίας, με έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται   στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τέσσερα τμήματα στο Αγρίνιο

Στο Αγρίνιο θα εδρεύουν τα δύο προαναφερθέντα νεοϊδρυθέντα τμήματα της γεωπονικής σχολής (Γεωργικής Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων), το Ιστορίας-Αρχαιολογίας που αντικαθιστά το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών που καταργείται  . Επίσης το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων για το οποίο δεν υπάρχει κάποια αναφορά στο Πολυνομοσχέδιο, προφανώς γιατί δεν υφίσταται μεταβολή. Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και μεταφέρεται ως γνωστόν στην Πάτρα.

Όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τα δυο τμήματα στο Αγρίνιο  

Για τα τρία τμήματα της Γεωπονικής του Μεσολογγίου η έναρξη προβλέπεται από την επόμενη ακαδημαϊκή σεζόν .Για τα δύο Τμήματα της Γεωπονικής Σχολής του Αγρινίου η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Πως το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών θα γίνει Ιστορίας Αρχαιολογίας

Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών καταργείται. Τα μέλη Δ.Ε.Π., καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του καταργούμενου Τμήματος εντάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας στο οποίο μεταφέρονται και οι θέσεις τους.

Η ένταξη και η μεταφορά των θέσεων διαπιστώνεται με πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Οι φοιτητές του καταργούμενου Τμήματος εντάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, αλλά ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. του καταργούμενου Τμήματος και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας στο οποίο εντάσσονται.

Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών που μεταβατικά παρέχονται μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του καταργούμενου Τμήματος αρμόδια είναι τα όργανα του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας.

Ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, καθώς και τα λοιπά μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως όργανα διοίκησης του νέου Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας έως τη λήξη της θητείας τους.

Η μετεξέλιξη του Τμήματος  Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Οι φοιτητές των Τμημάτων της παρούσας περίπτωσης, που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-
2020 δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος μετά την μετονομασία.

Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση, που δεν ανακαλείται, μέχρι τις τριάντα μία (31) Ιουλίου 2019 μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δημοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη της προθεσμίας στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και του οικείου Τμήματος.

Οι φοιτητές διατηρούν την εκπαιδευτική τους κατάσταση σε σχέση με τα υπολειπόμενα εξάμηνα σπουδών. Με πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος πριν την μετονομασία με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος μετά την μετονομασία. Όσοι φοιτητές δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης, ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος πριν τη μετονομασία και λαμβάνουν τίτλο σπουδών   που φέρει τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.

 

«Ασαφές και απαράδεκτο» λένε οι δήμαρχοι

Σύμφωνα με το esos.gr επιδίωξη του Υπουργού Κώστα Γαβρόγλου  είναι  μέχρι τις 19 Απριλίου να έχει ψηφιστεί το Πολυνομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής.

Θυμίζουμε πως σήμερα έλαβε χώρα συνάντηση των Δημάρχων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Αγρινίου και Ναυπακτίας με θέμα την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  .Οι Δήμαρχοι Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νικόλαος Καραπάνος, Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου και Ναυπακτίας Παναγιώτης Λουκόπουλος  συμφώνησαν πως το Σχέδιο είναι «ασαφές και απαράδεκτο».

Σε κοινή δήλωσή τους αναφέρουν: « Σε συνέχεια των αποφάσεων των τριών δημοτικών συμβουλίων, ζητούμε την απόσυρση της πρότασης που αφορά την Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Αιτωλοακαρνανία και απαιτούμε την ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, ανεξάρτητου από το Πανεπιστήμιο Πατρών, χωρίς αποκλεισμούς σχολών και τμημάτων σε επίπεδο Περιφέρειας. Για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο της κοινής μας διεκδίκησης, καλούμε τους Βουλευτές και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να τοποθετηθούν επίσης προς επίρρωση του σχετικού αιτήματος, την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 20.00 στα γραφεία της Π.Ε.Δ. στο Μεσολόγγι»

Kατά η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών 

Κατά το Σχεδίου Νόμου “Γαβρόγλου” για τη συγχώνευση του Ιδρύματός τους με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας , τάχθηκαν, με συντριπτική πλειοψηφία,  οι συγκλητικοί του Πανεπιστημίου Πατρών στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση.

Κατά του Σχεδίου Νόμου ψήφισαν 23 μέλη της Συγκλήτου, 10 υπέρ και 1 λευκό.Η συνεδρίαση της Συγκλήτου διεξήχθη σε επιφορτισμένο κλίμα και σε δύσκολες συνθήκες, καθώς έξω από την αίθουσα είχαν συγκεντρωθεί περίπου 1.000 φοιτητές (esos.gr)

Mέσα σε μία ώρα η έδρα του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας άλλαξε …

Θέματα που ενδιαφέρουν

19 Σχόλια

 1. Πάρκο μεριά

  Μένει μέχρι να φύγει δηλαδή ή μάλλον μέχρι να πάρουν πτυχίο όσοι είναι μέσα! Τα 2 τμήματα στο Αγρίνιο πάνε ένα χρόνο πίσω τα 3 στο Μεσολόγγι αρχίζουν Γεωπονική φέτος άρα η έδρα Μεσολόγγι.Αυτά. Φαααααπ!

 2. G.Soros -6

  Πόλη των 100.000 να μην εχει τιποτα. Να εναι ΥΠΟ του Μεσολογγιου των 9.000. Να γινεται δορυφόρος της Πάτρας. Αντι για αυτόνομο ΑΕΙ να… υπάγεται στο Μεσολογγι. Ντροπη και οργή αισθανεται ο λαος του Αγρινιου. Ξαναψηφιστε τους Αγρινιωτες…Ξαναψηφιστε τους.

 3. ΤΤ

  100 χιλ κατοικοι η εδρα στο Μεσολλογγι…των 9χιλ
  100 χιλ κατοικοι ο ιδιος αριθμος φοιτητων με το μεσολλογγι των 9.000χιλ με το ζορι κατοικων
  ΨΗΦΙΣΤΕ ΠΑΛΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.,.
  ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ
  ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7 ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΔΩ….ΕΜΕΙΝΕ ΜΕ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ…
  ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ..

 4. Ανώνυμος

  Ντροπή σας. Το πρόβλημα είναι και η Πάτρα. Όχι μόνο ο γαβρογλου. Ο Βόλος έδωσε στη Λαμία φυσικό μαθηματικό και άλλες δύο σοβαρές σχολές και εμάς θέλουν να μας πάρουν ο,τι έχουμε. Πάτρα Μεσολόγγι αδερφάκια. Δεν έχετε καταλάβει ότι δεν μας γουστάρουν στον νομό επειδή απλά είμαστε σε όλα καλύτεροι τους. Φάνηκε το κόμπλεξ τους και στο γήπεδο την Κυριακή που έβριζαν

 5. Αναρχοκαπιτάλας

  Επειδή είναι πανελλαδικά γνωστός ο ιδεολογικός αυτισμός που κουβαλάμε σαν πόλη, προτείνω αντί για τμήμα «Ιστορίας – Αρχαιολογίας» να δημιουργηθεί τμήμα «Σοβιετικών Σπουδών και Συνδικαλισμού στο Δημόσιο». Θέλετε και πανεπιστήμιο τρομάρα σας…

 6. D.j

  Ανώνυμε 1;39 ΜΜ Οι περισσότεροι που βρίζανε στο γήπεδο , λυπάμαι που το γράφω ήταν αγρινιωτες .
  Τώρα ένας μεσολογγιτης που κουνούσε πέρα δώθε μια σημαία του ολυμπιακου τον καταλαβαίνω, διότι την τοπική του ομάδα που ούτε ξέρω πως την λένε , δεν θα την δει ούτε στα όνειρα του στην s.l …. x

 7. Ανώνυμος

  επειδη ξερω φιλε μου, ηταν και μεσολογγιτες και απο αμφιλοχια και αιτωλικο κλπ. το οτι δε σε γουσταρουν γενικα αυτοι ειναι γνωστο. επισης στο μεσολογγι γιατι χαιρονται τοσο με τις 3 σχολες? κανεις δε θα τις δηλωνει οπως φαινονται. γενικα ο γαβρογλου κοροιδευει και το αγρινιο και το μεσολογγι. απλα το μεσολογγι σαν χωριο που ειναι βολευεται και με αυτα που του δινουν γιατι δεν εχει δυναμικη για κατι παραπανω.

 8. Soros -6

  DJ δεν ηταν αγιρνιώτες αφού οι γαύροι στο Αγρίνιο είναι δείγμα πολύ σπάνιο. Πορεία με δέκα πιστριρικάδες και αλλοι δέκα στην υποδοχή. Οι πατρινομεσολογγιτες είναι εναντίον του Αγρινιου. Η πολη μας έπρεπε να είναι εδρα ΑΕΙ και περιφερειας αλλά φταινε οι δημαρχοι και οι βολευτες νυν και προηγούμενοι. Κριμια πραγματικά κρίμα για το Αγρίνιο.

 9. Φοιτητής

  Ας ελπίσουμε πως τα τμηματα που θα μείνουν εδώ θα στελεχωθούν σωστά

 10. Ανώνυμος

  Αυτό που λέει ο φοιτητής. Μακάρι να βελτιωθούν και να στηριχθούν από όλους.

 11. κων/να

  Για να υπαρχει προοδος πρεπει να στηριχθουν πρωτα απο τους ντοπιους και τα νεα παιδια του τοπου σας.

  Λυπαμαι που το λεω αλλα δεν εχω δει πολλα Αγρινιωτακια να δηλωνουν τις σχολες εκει. ‘Πετανε το σκουφο’ τους κι αυτα για αλλες πολεις.

 12. PABLITO

  Πολύ άκυρη σχολή για το Αγρίνιο, δεν έχει καμία δουλειά εκεί. Συμφωνώ 100% και με τα σχόλια του Ροδίτη και του Agrinio Vice. Νομίζω χτύπησαν επίκεντρο με το τρόπο τους στο όλο ζήτημα και είπαν όσα ήθελα να πώ και έχω πεί ανά καιρούς. Για τα όσα είχα πεί για το Μεσολόγγι, βγαίνω αληθινός και πλέον τα βλέπετε και όσοι δεν θέλατε να τα ακούσετε. Το ερευνητικό κέντρο θα είναι στην Ναύπακτο , 3 γειτονιές παραδίπλα κυριολεκτικά δηλαδή, απο την πανεπιστημιούπολη. Τελικά τα πράγματα για το Αγρίνιο είναι χειρότερα και απ’όσα έλεγα και φαινόντουσαν στα χαρτιά.

 13. Ανώνυμος

  Έχουν αρκετούς ντόπιους οι σχολές βασικά. Τι σκεπτικό είναι αυτό; Αν ο άλλος γράψει 15 και 18 να δηλώσει δππντ επειδή είναι στην πόλη του; Κάθε παιδί θέλει να ζήσει φοιτητική ζωή μόνο του κ όχι με τους γονείς παρέα. Εκτός από αυτό οι σχολές εδώ δεν είναι και ο,τι καλύτερο. Αντικειμενικά. Μακάρι να βελτιωθούν. Στήριξη χρειάζεται από τη δημοτική αρχή και την περιφέρεια. Δε μπορείς να πεις στον άλλο τι θα σπουδάσει.

 14. No name

  Μια επισήμανση:
  Σε κανενα σημειο το νομοσχέδιο δεν αναφέρει οτι το τμημα διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων μετακομίζει στην Πατρα. Απλώς μετονομάζεται σε μηχανικών περιβάλλοντος. Η πληροφορίες που υπήρχαν για μεταφορά του σην Πατρα δεν επιβεβαιώνονται προς το παρόν. Οι φοιτητές του συνεχίζουν την κατάληψη και αυτή την εβδομάδα ακριβώς για αυτό τον λόγο: επειδή δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά τους για μεταφορά.
  Θα είναι σημαντικό για την πόλη να έχει τμημα της πολυτεχνικής σχολής, ειδικά τώρα που φαινεται ότι η ίδρυση των δυο τμημάτων μεταφέρεται για του χρόνου και βλέπουμε.

 15. Ανώνυμος

  Που είδες ρε pablito τα καλά νέα για το Μεσολόγγι; 3 σχολές θα έχεις και αυτές κάτω του μετρίου. Το Αγρίνιο ίσως έχει και 5. Δεν καταλαβαίνω τι σκέφτεσαι πριν τα γράψεις αυτά. 3 γειτονιές παραπέρα η Ναύπακτος από το Μεσολόγγι; Όσο δλδ και το Μεσολόγγι από το Αγρίνιο όπου έρχεστε να ψωνίσετε και να βγείτε. Όπως και ναχει 3 κακές σχολές είναι καλές για πόλη των 10 χιλιάδων οπότε καλά κάνεις και χαίρεσαι.

 16. Δημήτρης

  Pablito εντελώς φιλικά δύο επισημάνσεις. Σε πείραξε πολύ το ιστορικό αρχαιολογικό ε; Και δεύτερον, το Μεσολόγγι δε θα γίνει Αγρίνιο ΠΟΤΕ. Πιστεύω σε καλυψα.

 17. PABLITO

  Θα απαντήσω και στους δύο:
  Ανώνυμε, πρώτα απόλα δεν με νοιάζει τι ακριβώς θα γίνει στο Μεσολόγγι , γενικώς είμαι κατά του να ιδρύουμε σχολές απο εδώ και απο εκεί. Μόνο 3-4 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας θα έπρεπε να έχουν ΑΕΙ. Οι ελληνικές γελιότητες του τύπου “ιδρύουμε σχολές σε κάθε χωριό και κωμόπολη” που γίνονται ξεκάθαρα για σκοπούς πολιτικούς και οικονομικούς, είναι δείγμα χώρας τριτοκοσμικού επιπέδου και όχι ευρωπαϊκού. 5 τμήματα δεν θα έχει το Αγρίνιο και θα το δείς. Επίσης όταν έλεγα για 3 γειτονιές απόσταση Ναυπάκτου με την πανεπιστημιούπολη ,μιλούσα κυριολεκτικά και συγκεκριμένα για την Πάτρα(Ρίο) και όχι το Μεσολόγγι, καθώς εκεί είναι ο πυρήνας του ΑΕΙ.

  Δημήτρη, εσύ δηλαδή βαθιά μέσα σου δεν γελάς με το ότι θα ιδρυθεί σε μία πόλη σαν το Αγρίνιο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας;; Το τμήμα θα κλείσει μέσα σε δύο εξάμηνα, και είναι ότι πιο γελοίο έχω ακούσει στην ζωή μου. Το συζήτησα με συνεργάτες μου από Αθήνα και Πάτρα και γελάνε και οι πέτρες. Όσο για το Μεσολόγγι, το Μεσολόγγι μπορεί να μην γίνει Αγρίνιο ποτέ λόγω ριζικών διαφορών, αλλά οι προοπτικές του άλλα δείχνουν και λένε.

 18. Ανώνυμος

  Γιατί κάτι νομικές και ιατρικές σε άκυρες πόλεις έχουν σχέση με την πόλη καθεαυτή; Γελάω με όσα λες. Η κάτι κοινωνιολογιες. Ουδεμία σχέση. Το θέμα είναι να υπάρχουν λεφτα για συντήρηση των τμημάτων. Αντικειμενικά πάντως στο Μεσολόγγι των 10 χιλιάδων κατοίκων ούτε ΤΕΙ δεν έπρεπε να υπάρχει. Το Αγρίνιο ίσως ένα μικρό ΑΕΙ μπορούσε να το στηρίξει. Η διαφορά μας είναι χαοτική. Α, και περαστικά στους καημένους Μεσολογγίτες που έβριζαν Αγρίνιο και Παναιτωλικό στο γήπεδο. Εκεί φαίνεται η μεγάλη διαφορά. Εμείς είμαστε αυτόνομοι σε όλα. Εσείς είστε τρεις κι ο κούκος και θέλετε και ΑΕΙ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.