Τρίτη, 2 Μαρτίου, 2021

Ανακοίνωση 1ου ΕΠΑΛ – Ε.Κ. Αγρινίου για Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας

Ανακοίνωση 1ου ΕΠΑΛ – Ε.Κ. Αγρινίου για Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας

7-122 Το 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου και το Ε.Κ. Αγρινίου καλεί από τη Δευτέρα    2 Οκτωβρίου έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου ώρα 14:00 τους υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ν.4473/2017 (ΦΕΚ78Α΄/2017):

1) Είναι κάτοχοι: α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, ή α2) απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του ν.3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων.

2) Βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

   Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο 1ο ΕΠΑΛ-Ε.Κ. Αγρινίου κατά το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας τη σχολική περίοδο 2017-18 είναι οι ακόλουθες:

 α) Υπάλληλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 β) Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

γ) Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

δ) Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων

Το Μεταλυκειακό  Έτος – Τάξης Μαθητείας θα έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες  και θα περιλαμβάνει :

Α) Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας , διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως  για 9 μήνες.

Β) Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας,  διάρκειας  επτά ωρών (7) εβδομαδιαίως  για 9 μήνες.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπου για τους κάτω των 25 ετών ανέρχεται σε 22,83€, ήτοι 17,12€ και για τους άνω των 25 ετών 26,18€ ήτοι 19,64€.

Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητείας στον εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

Α) Φωτοαντίγραφα των:

1) απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και

2) πτυχίου ΕΠΑΛ

3) ταυτότητας

4) αποδεικτικού ΑΜΚΑ και ΑΜΑ

5) αποδεικτικού ΑΦΜ

Β) Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας

Για πληροφορίες μπορείτε:

Α) να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του 1ου ΕΠΑΛ και Ε.Κ. Αγρινίου στα τηλέφωνα: 2641048106, 2641039452 και 2641031936 αντίστοιχα

Β) να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου μας 1epalagrin.ait.sch.gr

Γ) να μεταβείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Για το ακουστικό (τηλεοπτικό) αρχείο:

ftp://ftp.minedu.gov.gr/pub/upoads/Mathiteia-epal-audio.wav

ftp://ftp.minedu.gov.gr/pub/upoads/Mathiteia-epal-audio.mp3

Για το οπτικοακουστικό (ραδιοφωνικό) αρχείο:

ftp://ftp.minedu.gov.gr/pub/upoads/Mathiteia-epal-tv.mov

ftp://ftp.minedu.gov.gr/pub/upoads/Mathiteia-epal-tv.mp4

ftp://ftp.minedu.gov.gr/pub/upoads/Mathiteia-epal-tv.wmv

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.