Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, 2020

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου, Γιώργου Αποστολάκη, οι τέσσερις αντιδήμαρχοι του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Είναι οι Δημήτριος Βίτσας, Νικόλαος Πάντας, Κωνσταντίνος Τσακάλης και Αθηνά Βέμη-Καρέλου,

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην “Διαύγεια” η θητεία των αντιδημάρχων είναι διετής από 01-09-2019 μέχρι 31-08-2021.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Βίτσας.

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται ως εξής:

1.Στον Δημήτριο Βίτσα

 Την λειτουργία και τον συντονισμό: α) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, β) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς του προσωπικού αυτών.
 Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 Η ευθύνη προστασίας του συνόλου της δημοτικής περιουσίας.
 Η ευθύνη υπογραφής όλων των σχετικών παραστατικών των χρηματικών ενταλμάτων και πιο συγκεκριμένα: Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, Αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν σε απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών και εργασιών, κάθε είδους συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων, καθώς και των συμβάσεων απευθείας αναθέσεων έργου, εργασίας ή προμήθειας.
 Η ευθύνη χορήγησης αδειών και τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 Η ευθύνη για την εφαρμογή των νόμων, διατάξεων και κανονισμών σχετικά με την έκδοση ή ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικού ενδιαφέροντος, χρήσης μουσικών οργάνων, λούνα πάρκ, τσίρκο και παρεμφερών εκδηλώσεων.
 Η ευθύνη επέκτασης ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
 Η ευθύνη για θέματα Κοινωνικής Συνοχής, Υγείας, Πρόνοιας και Προστασίας του Πολίτη.
 Την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
 Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
 Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

2.-Στον Νικόλαο Πάντα

 Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Την λειτουργία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς του προσωπικού αυτών.
 Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου – Διαχείριση προσωπικού
 Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης, άρδευσης και Αποχέτευσης – Διαχείριση προσωπικού.
 Η ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων.
 Τον έλεγχο λειτουργίας Τ.Ο.Ε.Β.
 Η ευθύνη για θέματα Πολιτικής Προστασίας.
 Η ευθύνη για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης.
 Συντήρηση και λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων.
 Η ευθύνη για τη περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων.
 Η ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας του δημοσίου ηλεκτροφωτισμού.
 Η ευθύνη συντονισμού των ενεργειών για την οργάνωση, ευταξία και σωστή λειτουργία των λαϊκών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, κλπ.
 Η ευθύνη συγκρότησης Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών, παζαριών, κλπ, για τη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων του Δήμου.
 Την ευθύνη σύνταξης Εκθέσεων Αξιολόγησης των Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Καθαριότητα και Πρασίνου.
 Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
 Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

3.-Στον Κωνσταντίνο Τσακάλη

 Η ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του Δήμου και της αποθήκης υλικών.
 Η ευθύνη παρακολούθησης, συντήρησης, καλής λειτουργίας και συμπλήρωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου.
 Η ευθύνη θεμάτων σχολικής στέγης, η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.
 Η ευθύνη εκτέλεσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 Η ευθύνη σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 Η ευθύνη τουριστικής προβολής του Δήμου.
 Η ευθύνη επίβλεψης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, ΧΥΤΥ, Βιολογικού και ανακύκλωσης στην Δ.Ε. Παλαίρου.
 Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
 Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Στην  Αθηνά Βέμη-Καρέλου

 Η ευθύνη εξοπλισμού, συντήρησης και λειτουργίας των παιδικών χαρών και αθλοπαιδιών
 Η μέριμνα για τη συντήρηση, αξιοποίηση, προστασία και σωστή διάθεση και λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου.
 Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
 Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

xiromeronews.blogspot.gr 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.