Πέμπτη, 22 Απριλίου, 2021

Απαγόρευση θαλάσσιου μπάνιου πλησίον του λιμένα Μεσολογγίου λόγω έργων

Απαγόρευση θαλάσσιου μπάνιου πλησίον του λιμένα Μεσολογγίου λόγω έργων

Γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Λιμενάρχη Μεσολογγίου Νεκτάριου Μελιάδη , για την απαγόρευση λήψης θαλασσίου λουτρού εντός των αβαθών εκτάσεων πλησίον του
λιμένα Ι.Π. Μεσολογγίου και των αβαθών εκτάσεων ένθεν και ένθεν του Διαύλου του Λιμένα.

Αναλυτικά, για λόγους προστασίας των λουομένων, αποφασίζεται η απαγόρευση της λήψης θαλασσίου λουτρού στις αβαθείς εκτάσεις πλησίον του λιμένα Ι.Π. Μεσολογγίου, Ανατολικά και Δυτικά αυτού, καθώς και στις αβαθείς εκτάσεις ένθεν και ένθεν του Διαύλου του λιμένα σε όλο το μήκος του, όπως οι εκτάσεις αυτές ορίζονται:
Ανατολικά έως το χερσαίο τμήμα της Δημοτικής οδού Μεσολογγίου-Τουρλίδας ή το χερσαίο τμήμα της περιοχής της Τουρλίδας Ι.Π. Μεσολογγίου και Δυτικά αυτού έως το χερσαίο τμήμα της Νήσου Τουρλίδας.

Η απαγόρευση ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θα εκτελούνται τα έργα εκβάθυνσης του Διαύλου.

2. Επίσης ισχύει απαγόρευση της λήψης θαλασσίου λουτρού, στην είσοδο του Διαύλου του λιμένα Ι.Π. Μεσολογγίου στην περιοχή ΄΄Τουρλίδα΄΄ και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων ακτινοειδώς από το κέντρο της εισόδου του Διαύλου στο σημείο των φάρων της Τουρλίδας, όπως αυτό ορίζεται από το στίγμα 38.324963, 21.415719.

3. Η λήψη θαλασσίου λουτρού εντός του λιμένα Ι.Π. Μεσολογγίου και του Διαύλου αυτού απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 220 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Μεσολογγίου (ΦΕΚ 654Β/85).

4. Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, τιμωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261Α΄), το πρώτο εδάφιο της παραγ. 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/95 (ΦΕΚ 214 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ.
193/01 (ΦΕΚ 156 Α΄), συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/07 (ΦΕΚ 131 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4532/2018 (ΦΕΚ63Α΄).

5. Με μέριμνα του Φορέας Διαχείρισης Δ.Λ.Τ. Ι.Π. Μεσολογγίου και του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου να τοποθετηθούν άμεσα ενημερωτικές πινακίδες στα καίρια σημεία σύμφωνα με υποδείξεις της Υπηρεσίας.

6.Με μέριμνα της εταιρείας  ΤΕΚΑΛ Α.Ε ΄, ανάδοχος του έργου εκβάθυνσης του Διαύλου λιμένα Ι.Π. Μεσολογγίου, να σημαίνεται καταλλήλως ο χώρος διενέργειας των εργασιών και να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.