Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021

Απάντηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου για την πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας

Απάντηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου για την πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας

dimosio-ergasia1Απάντηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου σε δημοσιεύματα του τύπου όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγρινίου:

Σε απάντηση δημοσιευμάτων του τύπου όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγρινίου, σας πληροφορούμε ότι εάν είχε γίνει προσεκτική ανάγνωση, τόσο της προκήρυξης (ΣΟΧ 1/2017) όσο και του παραρτήματος, που αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης, τόσο από τους ενδιαφερόμενους όσο και από τους υπευθύνους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης δεν θα δημιουργούνταν προβλήματα και εντυπώσεις, καθότι η  διαδικασία που ακολουθήθηκε στην συγκεκριμένη προκήρυξη είναι αυτή που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (νόμος 2190/1994), και κατά την οποία την τελική αρμοδιότητα έχει το ΑΣΕΠ και μόνο το ΑΣΕΠ , το οποίο επικυρώνει την ορθότητα ή όχι των αποτελεσμάτων.

Η διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το νόμο 2190/1994, είναι αυτή που  αναλυτικά αναφέρεται στα Κεφάλαια Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο , Τέταρτο και Πέμπτο της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017, η δε εμπειρία αποδεικνύεται όπως ακριβώς ορίζεται στο παράρτημα της προκήρυξης.

 Επιτρέπεται η άσκηση ένστασης κατά των πινάκων επιτυχίας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αρχίζοντας από την επόμενη μέρα της ανάρτησης των πινάκων και η ένσταση αποστέλλεται από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στο ΑΣΕΠ, (Κεφάλαιο Τέταρτο της ΣΟΧ 1/2017).

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.