Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου, 2021

Aπόφοιτοι και φοιτητές συνεχίζουν τον αγώνα τους για την επανίδρυση του Τμήματος ΔΠΠΝΤ

Aπόφοιτοι και φοιτητές συνεχίζουν τον αγώνα τους για την επανίδρυση του Τμήματος ΔΠΠΝΤ

Οι απόφοιτοι, οι μεταπτυχιακοί και οι προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματοςΔιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Π.Ν.Τ.) με έδρα το Αγρίνιο συνεχίζουν τον αγώνα τους για την επανασύσταση του τμήματος.
Σε επιστολή τους στο Γραφείο Πρωθυπουργού και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας που κοινοποιήθηκε και στους βουλευτές της Αιτωλοακαρνανίας ζητούν την άμεση επανίδρυση του τμήματος και πλήρη κατοχύρωση των επαγγελματικών του δικαιωμάτων ενώ επισυνάπτουν την συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών που έγινε το προηγούμενο διάστημα διαδικτυακά από όλη την Ελλάδα, την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου καθώς και τα έγγραφα από όλους τους φορείς του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Η επιστολή:

ΘΕΜΑ: Άμεση επανίδρυση του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νεών Τεχνολογιών Δ.Π.Π.Ν.Τ., και πλήρη κατοχύρωση των επαγγελματικών του δικαιωμάτων.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Με τον πρόσφατο νόμο 4610/2019 (άρθρο 36, παρ. 2 περ. α – ΦΕΚ 70.Α’-7/5/2019),ο τότε Υπουργός Παιδείας (κ. Γαβρόγλου),κατήργησε το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (τΔΠΠΝΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο, ιδρύοντας, αντ’ αυτού, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.Το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο καταργήθηκε το τΔΠΠΝΤ, αν υπήρξε, δε δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα, όπως επίσης και κάποια αιτιολογική έκθεση για την ίδρυση του νέου τμήματος.Με τον ίδιο νόμο 4610/2109 ιδρύθηκε στον Βόλο, το Τμήμα “Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών” με προφανώς παρεμφερές αντικείμενο με το τΔΠΠΝΤ! Επομένως, πιθανές αιτιάσεις ότι δεν είναι απαραίτητο ένα Τμήμα Πολιτισμού που συνδυάζει και τις Νέες Τεχνολογίες ακυρώνονται από τον ίδιο τον νόμο.
Το τμήμα, ιδρύθηκε το 2004 έχοντας ως στόχο να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείριση της. Ειδικότερα, είχε δύο κατευθύνσεις, αυτή της Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων και της Πολιτισμική Πληροφορική/Τεχνολογία.Αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις νέες τεχνολογίες και τον πολιτισμό.
• Το τμήμα, αν και ξεκίνησε με πολλές ελλείψεις σε επίπεδο εξοπλισμού, διδακτικού προσωπικού, και προγράμματος σπουδών με την πάροδο του χρόνου και με τιτάνιες προσπάθειες των εμπλεκομένων φορέων και ειδικότερα του διδακτικού προσωπικού, το τμήμα βελτιώθηκε σε όλα τα επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί πως δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά για την αναβάθμιση του κτηρίου και για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων του μέσω ΕΣΠΑ. Και όλα αυτά; Για ποιο λόγο; Άραγε, τι σκοπιμότητες υπήρξαν και με ποια ακαδημαϊκά κριτήρια καταργήθηκε το τΔΠΠΝΤ;
• Επιστέγασμα των προσπαθειών για την ανάπτυξη του τμήματος υπήρξε και η πρόσφατη πιστοποίηση του τμήματος από την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Αρ.Πρωτ.:8335/21-01-2019) με ισχύ έως το 2023.Πως είναι δυνατόν να καταργείται ένα τμήμα που πήρε άριστη αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ;
• Οι καθηγητές του τμήματος που καταργήθηκε εντάχθηκαν στο νέο Ιστορίας-Αρχαιολογίας. Γνωρίζετε πως αυτή τη στιγμή το Ιστορίας-Αρχαιολογίας έχει 17 μέλη ΔΕΠ εκ των οποίων οι 6 είναι μηχανικοί Η/Υ; Γνωρίζετε πως μόνο τρεις από αυτούς έχουν ειδικότητες αναγκαίες για το Ιστορίας-Αρχαιολογίας;
• Οι φοιτητές του τΔΠΠΝΤ εντάχθηκαν με τον ίδιο νόμο στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, εμείς, ενταχθήκαμε στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και όταν τελειώσουμε τις σπουδές μας θα πάρουμε ένα πτυχίο από ένα τμήμα που καταργήθηκε! Από το μόνο τμήμα ΑΕΙ που καταργήθηκε ποτέ στην Ελλάδα! Θα είμαστε πτυχιούχοι ενός σύγχρονου αντικειμένου από ένα κατηργημένο τμήμα! Γιατί;
1155 οικογένειες από όλητην Ελλάδα! Τόσες είναι οι οικογένειες των φοιτητών που επέλεξαν να σπουδάσουν τα παιδιά τους στο τΔΠΠΝΤ στο Αγρίνιο. Τι έχετε να πείτε σε αυτές τις οικογένειες;
Η αίσθηση που αποκομίζει κανείς διαβάζοντας δηλώσεις στελεχών είναι πως η κυβέρνηση σας ενδιαφέρεται αρκετά για τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες.Σε συνάντηση σας με την Υπουργό Πολιτισμού στις 2/8/19 ειπώθηκαν τα ακόλουθα:
«Στη διάρκεια της σύσκεψης εκφράστηκε προβληματισμός για το γεγονός ότι σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με πολιτιστική κληρονομιά παγκόσμιας ακτινοβολίας, η επισκεψιμότητα των μουσείων σε σχέση με τον αριθμό των ξένων επισκεπτών παραμένει εξαιρετικά χαμηλή με βάση τα διεθνή δεδομένα. Ακριβώς για να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν αυτό το ζήτημα, η Υπουργός Πολιτισμού συμφώνησε μαζί σας να ενεργοποιηθεί πολύ γρήγορα ένα πλέγμα δράσεων για την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας με αξιοποίηση και της ψηφιακής τεχνολογίας»
Η χώρα μας διαθέτει ένα τεράστιο πολιτισμικό απόθεμα, όμως, χρειάζονται ειδικοί για την αξιοποίηση του. Το τμήμα ΔΠΠΝΤ παρείχε ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών και αποφοίτους ικανούς στη διαχείριση και προβολή του πολιτισμικού μας αποθέματος με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.
Ζητάμε,λοιπόν,τηνάμεση Επανίδρυσητουτμήματος ΔιαχείρισηςΠολιτισμικούΠεριβάλλοντος&ΝέωνΤεχνολογιών στο νέο νόμο για τα ΑΕΙ που αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή το επόμενο διάστημα και να διερευνηθεί ενδελεχώς η δυνατότητα μελλοντικής συνύπαρξης και συνέργειας των δύο τμημάτων Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών και Ιστορίας-Αρχαιολογίας, που θα δώσει δυναμική ώθηση στην περιοχή, θα δημιουργήσει έναν ισχυρό πολιτιστικό πόλο και θα ισχυροποιήσει τη θέση της πόλης στον ακαδημαϊκό χάρτη. Είναι επιβεβλημένονααρθείαυτήηάδικηκαι αδικαιολόγητηαπόφασηκατάργησηςενόςπανεπιστημιακούτμήματοςμε15χρονηλειτουργία το οποίο αναπτυσσόταν διαρκώς και ωφελούσε όχι μόνο τον τόπο αλλά και ολόκληρη την χώρα.
Η πρόταση μας είναι εφικτή δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή, το τμήμα είναι πλήρως στελεχωμένο με διδακτικό προσωπικό μιας και υπάρχει η πρόβλεψη να τελειώσουν όσοι φοιτητές έχουν μπει σε αυτό έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Επίσης, όπως αναφέραμε, το τμήμα λειτουργεί σε ένα σύγχρονο κτήριο, έχει τον αναγκαίο εξοπλισμό, έχει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών και άριστη αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ. Τέλος, η συνύπαρξη του με το νέο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας θα δώσει νέα δυναμική στις προκλήσεις της εποχής μας για την αξιοποίηση του εθνικού μας αρχαιολογικού πλούτου.
Ταυτόχρονα, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στην πλήρη κατοχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων που είναι το ΠΕ Πολιτισμικής Διαχείρισης και το ΠΕ 86 Πληροφορικής, στα οποία εντάσσονται οι απόφοιτοι και των δύο κατευθύνσεων του τμήματος.

Με τιμή,
Οι απόφοιτοι, οι μεταπτυχιακοί και οι προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματοςΔιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Π.Ν.Τ.) με έδρα το Αγρίνιο

Σας επισυνάπτουμε την συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών για την επανασύσταση του τμήματος μας, που έγινε το προηγούμενο διάστημα διαδικτυακά από όλη την Ελλάδα.

Επιπλέον, επισυνάπτουμε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, καθώς και τα έγγραφα από όλους τους φορείς του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.