Περιήγηση ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τρία άτομα συνελήφθησαν στο Αντίρριο για παράβαση αφενός του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και αφετέρου νομοθεσίας του Υπουργείου Μεταφορών . Πρόκειται…