Περιήγηση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αύξηση των περιστατικών πυρκαγιάς σε αγροτικές περιοχές με επέκταση σε δασικές εκτάσεις.«Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται αύξηση των περιστατικών πυρκαγιάς…

Μεταφορά λυμάτων Αιτωλικού και Κεφαλοβρύσου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΟινιάδωνΈνα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της…

Η υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου εξέδωσε  σήμα διακοπής των οικοδομικών εργασιών των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από βιορευστά στο Ευηνοχώρι. Ως…