Περιήγηση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από την Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Αιτωλοακαρνανίας Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου Ι.Π. Μεσολογγίου, εξεδόθη η ακόλουθη ανακοίνωση: «Η Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης…

Μόνιμες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού προγραμματίζονται για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας. Συγκεκριμένα από το υπουργείο Υγείας εγκρίθηκαν 13 θέσεις σε βασικές…