Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021

Eurogroup: Δάνεια χωρίς Μνημόνιο στις χώρες που πλήττονται από τον κορωνοϊό

Eurogroup: Δάνεια χωρίς Μνημόνιο στις χώρες που πλήττονται από τον κορωνοϊό

Οι ΥΠΟΙΚ της ευρωζώνης συμφώνησαν στην παροχή φθηνών πιστοληπτικών γραμμών, ύψους 240 δισ. ευρώ, που θα μπορούν να αντληθούν μέχρι τα τέλη του 2022, από τις χώρες που έχουν πληγεί από την πανδημία – Ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ δήλωσε ότι κάθε χώρα μπορεί να λάβει ποσό ίσο με το 2% του ΑΕΠ της, με επιτόκιο που θα κινείται οριακά πάνω από το μηδέν

Ολοκληρώθηκε μετά από δυόμιση ώρες η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup, με τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης να καταλήγουν σε συμφωνία για προσφορά φθηνών πριστωτικών ορίων που μπορούν να αξιοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2022 από χώρες που επλήγησαν από πανδημία κορωνοϊού.

Τα 10 σημεία της Συμφωνίας

1. Στις 23 Απριλίου 2020, οι ηγέτες ενέκριναν τη συμφωνία της Ευρωομάδας σε περιεκτική μορφή της 9ης Απριλίου 2020 σχετικά με τα τρία σημαντικά δίχτυα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους κυρίαρχους, ύψους 540 δισ. Ευρώ, και ζήτησαν τη λειτουργία τους από το 1η Ιουνίου 2020. Οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης να εργαστούν για τη δημιουργία ταμείου ανάκαμψης και ανέθεσαν στην Επιτροπή να αναλύσει τις ακριβείς ανάγκες και να υποβάλει επειγόντως μια πρόταση που να είναι ανάλογη με την πρόκληση. Το Eurogroup σε περιεκτική μορφή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την οικονομική κατάσταση και να προετοιμάζει το έδαφος για μια ισχυρή ανάκαμψη.

2. Η Ευρωομάδα χαιρετίζει τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση SURE, και στα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ σχετικά με τη σύσταση του πανευρωπαϊκού ταμείου εγγυήσεων, για τη στήριξη των ευρωπαίων εργαζομένων και επιχειρήσεων, και επιβεβαιώνει τη συμφωνία για τη σύσταση Υποστήριξη πανδημικής κρίσης ESM για ηγεμόνες.

3. Συμφωνήσαμε σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τους τυποποιημένους όρους της Υποστήριξης Πανδημικής Κρίσης, που διατίθενται σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ για ποσά 2% του ΑΕΠ των αντίστοιχων μελών από τα τέλη του 2019, ως σημείο αναφοράς, για την υποστήριξη της εγχώριας χρηματοδότησης των άμεσων και έμμεσο κόστος υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης λόγω της κρίσης COVID-19. Χαιρετίσαμε επίσης τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις των θεσμικών οργάνων σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους, τις χρηματοδοτικές ανάγκες, τους κινδύνους χρηματοοικονομικής σταθερότητας, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για πρόσβαση σε αυτό το μέσο. Συμφωνούμε με την άποψη των ιδρυμάτων ότι όλα τα μέλη του ESM πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για να λάβουν υποστήριξη στο πλαίσιο της Υποστήριξης Πανδημίας Κρίσεων. Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, αναμένουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM να εγκρίνει ψήφισμα που θα επιβεβαιώνει αυτό πολύ πριν από την 1η Ιουνίου 2020. Θα τηρηθούν οι διατάξεις της Συνθήκης του ΕΜΣ.

4. Η Ευρωομάδα υπενθυμίζει ότι η μόνη απαίτηση πρόσβασης στο πιστωτικό όριο θα είναι ότι τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που ζητούν υποστήριξη θα δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πιστωτική γραμμή για να στηρίξουν την εγχώρια χρηματοδότηση άμεσων και έμμεσων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης λόγω του COVID 19 κρίση. Αυτή η δέσμευση θα αναλυθεί σε ένα μεμονωμένο σχέδιο αντιμετώπισης πανδημίας που θα εκπονηθεί βάσει ενός προτύπου, για κάθε διευκόλυνση που παρέχεται στο πλαίσιο της υποστήριξης για την πανδημική κρίση.

5. Συμφωνούμε ότι η παρακολούθηση και η επιτήρηση πρέπει να είναι ανάλογα με τη φύση του συμμετρικού σοκ που προκαλείται από το COVID-19 και να είναι ανάλογο με τα χαρακτηριστικά και τη χρήση της Υποστήριξης Πανδημικής Κρίσης, σύμφωνα με το πλαίσιο της ΕΕ [1] και τη σχετική κατευθυντήρια γραμμή του ΕΜΣ . Χαιρετίζουμε την πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει ένα απλοποιημένο πλαίσιο αναφοράς και παρακολούθησης, που περιορίζεται στις δεσμεύσεις που περιγράφονται στο σχέδιο αντιμετώπισης πανδημίας, όπως περιγράφεται στην επιστολή της 7ης Μαΐου του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Valdis Dombrovskis και του Επιτρόπου Paolo Gentiloni προς τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας . Ο ΕΜΣ θα εφαρμόσει επίσης το Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για να διασφαλίσει την έγκαιρη αποπληρωμή της Υποστήριξης Πανδημικής Κρίσης.

6. Συμφωνούμε με την πρόταση του ΕΜΣ σχετικά με τους κοινούς οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε διευκόλυνση που παρέχεται στο πλαίσιο της Υποστήριξης Πανδημικής Κρίσης. Αυτό περιλαμβάνει μέγιστη μέση διάρκεια 10 ετών για τα δάνεια και ευνοϊκούς τρόπους τιμολόγησης προσαρμοσμένοι στον εξαιρετικό χαρακτήρα αυτής της κρίσης

7. Η Ευρωομάδα επιβεβαιώνει ότι η υποστήριξη της πανδημικής κρίσης είναι μοναδική δεδομένου του εκτεταμένου αντίκτυπου της κρίσης COVID-19 σε όλα τα μέλη του ΕΜΣ. Τα αιτήματα για υποστήριξη πανδημίας μπορεί να υποβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΜΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΜΣ μπορεί να αποφασίσει με αμοιβαία συμφωνία να προσαρμόσει αυτήν την προθεσμία. Η πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου θα βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία σχετικά με την πορεία της κρίσης. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα παραμείνουν δεσμευμένα να ενισχύσουν τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές αρχές, σύμφωνα με τα οικονομικά και δημοσιονομικά πλαίσια συντονισμού και εποπτείας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευελιξίας που εφαρμόζουν τα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

8. Η αρχική περίοδος διαθεσιμότητας για κάθε χορηγηθείσα διευκόλυνση που παρέχεται στο πλαίσιο της Στήριξης για την Πανδημική Κρίση θα είναι 12 μήνες, η οποία θα μπορούσε να παραταθεί δύο φορές για 6 μήνες, σε αντιστοιχία με το τυπικό πλαίσιο του ESM για προληπτικά μέσα.

9. Κατόπιν του αιτήματος στο πλαίσιο της Στήριξης για την Πανδημική Κρίση, οι θεσμοί αναμένεται να επιβεβαιώσουν τις εκτιμήσεις το συντομότερο δυνατόν και να προετοιμάσουν, μαζί με τις εθνικές αρχές, το μεμονωμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης Πανδημίας, βάσει του συμφωνηθέντος προτύπου.

10. Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών για κάθε αίτημα, τα διοικητικά όργανα του ESΜ θα εγκρίνουν τα μεμονωμένα σχέδια αντιμετώπισης πανδημίας, τις μεμονωμένες αποφάσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας και τις συμφωνίες χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της συνθήκης ESM.

Όπως ανέφερε ο κ. Σεντένο πριν από την τηλεδιάσκεψη, το σημερινό Eurogroup καλείται να συμφωνήσει στα χαρακτηριστικά και στις λεπτομέρειες της στήριξης που θα παρασχεθεί μέσω του ESM στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας.

Πηγή: newmoney.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.