Σάββατο, 11 Ιουλίου, 2020

ΔΕΔΔΗΕ: “καμιά ολιγωρία για την πλημμύρα στο Μεσολόγγι”

plimmires-mesolonghi

«Για την πρόσφατη πλημμύρα στο Μεσολόγγι δεν στοιχειοθετείται καμία ολιγωρία αποκατάστασης των βλαβών από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ», αναφέρει ο κ. Β.Βελλής, διευθυντής περιοχής Αγρινίου της ΔΕΔΔΗΕ. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει ο κ. Βελλής σε επιστολή προς τον δήμαρχο Μεσολογγίου Νίκο Καραπάνο, στην οποία καταθέτει διεξοδικά την άποψη της Υπηρεσίας. Αναλυτικά:

Κύριε Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα και συγκεκριμένα τις πρωινές ώρες της 22/10/16, ολόκληρη η Αιτωλοακαρνανία επλήγη από σφοδρή κακοκαιρία, με πρωτοφανούς εντάσεως καιρικά φαινόμενα, κυρίως ισχυρή βροχόπτωση συνοδευόμενη από ατμοσφαιρικές ηλεκτρικές εκκενώσεις. Αποτέλεσμα της υπόψη έκτακτης κατάστασης ήταν σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να αναγγελθεί σωρεία βλαβών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στα βλαβοληπτικά κέντρα της Περιοχής μας, που έπρεπε να αποκατασταθούν από τα συνεργεία μας, αλλά και να σημειωθούν πλημμύρες σε διάφορες περιοχές μεταξύ των οποίων και στη πόλη του Μεσολογγίου, οι οποίες δυσχέραιναν έτι περαιτέρω τις προσπάθειές μας για αποκατάσταση βλαβών.

Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα και συνεντεύξεις, με τα οποία εμμέσως γίνεται προσπάθεια να συνδεθεί η πλημμύρα του Μεσολογγίου με τον ΔΕΔΔΗΕ, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής:

1. Το πρωί της 22/10/2016 και ώρα 07:50, αναγγέλθηκε στην υπηρεσία μας βλάβη στην ηλεκτροδότηση του Αντλιοστασίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου 2ΑΟ. Άμεσα συνεργείο μας μετέβη επιτόπου και διαπίστωσε διακοπή στο υπόψη δίκτυο λόγω της λειτουργίας μιας ασφάλειας Μέσης Τάσης που ηλεκτροδοτεί την παροχή του Αντλιοστασίου. Λόγω της σφοδρής καταιγίδας δεν επιτρέπονταν για λόγους ασφαλείας, να αναρριχηθεί τεχνίτης μας στον στύλο και να αποκαταστήσει την ασφάλεια. Τούτο κατέστη δυνατόν περί ώρα 10:03, οπότε και αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση.

2. Παρόλα αυτά το Αντλιοστάσιο δεν λειτούργησε, λόγω βλαβών στην εσωτερική ηλεκτρική του εγκατάσταση, οι οποίες και πιθανότατα προκάλεσαν το παραπάνω πρόβλημα της ασφάλειας του δικτύου μας, και για τον λόγο αυτό αργότερα μας ζητήσατε να διακόψουμε πλήρως την παροχή, ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες αυτές από τεχνικούς της ΔΕΥΑΜ, όπως και έγινε. Με νέα αίτησή σας μετά την αποκατάσταση των βλαβών σας επανηλεκτροδοτήθηκε η παροχή περί ώραν 11:40 και το Αντλιοστάσιο λειτούργησε.
Προφανώς, όπως προαναφέρθηκε, η αρχική λειτουργία της ασφάλειας του δικτύου μας οφείλονταν στις βλάβες της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης και στο γενικό μέσο προστασίας της εσωτερικής σας εγκατάστασης, δεδομένου ότι δεν υπήρξε καμία βλάβη στις εγκαταστάσεις μας και δεν απαιτήθηκε καμία επισκευή τους.

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι δυνατόν να εγγυάται το αδιάλειπτο της ηλεκτροδότησης των καταναλωτών, ειδικότερα σε περίπτωση βλάβης, όπως εξάλλου προβλέπεται και στο Συμβόλαιο Παροχής Ρεύματος που έχετε υπογράψει με τη ΔΕΗ ΑΕ. Για τα θέματα ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τηρείται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50160/November 1999: «Voltage characteristics of Electricity supplied by public distribution system», σε συμφωνία με το οποίο εκδόθηκε και τηρείται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50160/25-05-2000.
Σε αυτό καθορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της τάσης τροφοδότησης στους ακροδέκτες παροχής των πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης (το Αντλιοστάσιο 2ΑΟ είναι πελάτης Μέσης Τάσης), που τροφοδοτούνται από δημόσια συστήματα διανομής, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Το πρότυπο προβλέπει εξαιρέσεις, οι οποίες κυρίως αφορούν σε έκτακτες καταστάσεις και σε παρεμβάσεις καταναλωτών και τρίτων. Αποδέχεται μεταβολές (διαταραχές) των χαρακτηριστικών της τάσης τροφοδότησης, όπως π.χ. περιστασιακές βυθίσεις, διακυμάνσεις και διακοπές της τάσης, καθώς και μεταβατικές ή περιστασιακές υπερτάσεις ως προς τη γη, που μπορούν να προκαλούνται από χειρισμούς ή βλάβες στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών ή του δικτύου διανομής, από κεραυνούς, παρεμβάσεις τρίτων ή άλλα εξωτερικά αίτια, από την λειτουργία συσκευών καταναλωτών κλπ.

4. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν επεμβαίνει στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των πελατών. Τα θέματα που αφορούν στην λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών υπό μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας και τις διατάξεις προστασίας περιέχονταν παλαιότερα στους Κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ), που αντικαταστάθηκαν από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384/12-02-2002 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», το οποίο επικυρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ.470 Β’/05-03-2004).

5. Ενώ όμως ο ΔΕΔΔΗΕ δεν εγγυάται το αδιάλειπτο της ηλεκτροδότησης των καταναλωτών όπως προαναφέραμε, οι ίδιοι, κρίνοντας την κρισιμότητα της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που ηλεκτροδοτούνται από το δίκτυο διανομής, έχουν την δυνατότητα να εγκαταστήσουν εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή (π.χ. ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη), για εξασφάλιση της λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής λόγω βλάβης στο δίκτυο, ακολουθώντας φυσικά τα προβλεπόμενα στην σχετική νομοθεσία. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει και για το Αντλιοστάσιο 2ΑΟ.

Ύστερα από τα παραπάνω είναι προφανές, και θα συμφωνήσετε πιστεύουμε μαζί μας, ότι για την πρόσφατη πλημμύρα στο Μεσολόγγι δεν στοιχειοθετείται καμία ολιγωρία αποκατάστασης των βλαβών από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.