Δευτέρα, 18/06/2018

τέντες μπινιάρος all4care
PRAKTIKA

ΔΕΗ: Πρόσληψη δυο ατόμων για 60ημερομίσθια το χρόνο στο Συγκρότημα Αχελώου

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 60 ημερομίσθια σε 12μηνο χρονικό διάστημα, για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Συγκροτήματος Αχελώου της ΔΥΗΠ.

DEI_aftodioikisi-696x391

Κρέατα ΑΥΦΑΝΤΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης (εργασίες καθαρισμού, συντηρήσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, αποψίλωση περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π) ,

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν υποψηφιότητα συμπληρώνοντας την Αίτηση
– Υπεύθυνη Δήλωση, στην Γραμματεία του Συγκροτήματος Αχελώου (κ. Κολοβάκη Μαρία, τηλ. 2641098287, 2641098284), εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της Ανακοίνωσης, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων:

– Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας
– Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
– Αποδεικτικά έγγραφα πολυτεκνικής ή μονογονεϊκής ιδιότητας,

Διαβάστε επίσης

Facebook comments:

Σχολίασέ το

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.