Παρασκευή, Μάρτιος 22, 2019

ΔΕΗ: στο υψηλότερο επίπεδο της 35ετίας η στάθμη στο Φράγμα Κρεμαστών-Που ρίχνει τις ευθύνες για τις πλημμύρες στην παραχελωίτιδα

KREMASTA (2)

Επικαλούμενο τις εξηγήσεις της ΔΕΗ το Υπουργείο  Περιβάλλοντος και Ενέργειας απάντησε σε ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Κώστα Καραγκούνη για την προβληματική διαχείριση υδάτινων πόρων στα φράγματα του ποταμού Αχελώου.

Ο βουλευτής είχε τονίσει πως από τις αρχές Μαρτίου παρατηρείται έντονο πρόβλημα με τη διαχείριση των υδάτινων όγκων στα φράγματα του Αχελώου επικαλούμενος επίσης καταγγελίες από τους αγρότες της περιοχής ότι η ΔΕΗ, υπεύθυνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία των φραγμάτων, λόγω της υψηλής στάθμης του νερού απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονται στην περιοχή της Παραχελωίτιδας.

Ο υπουργός κ. Γιώργος Σταθάκης ερωτήθηκε για τις προθέσεις του ώστε η όποια αποδέσμευση υδάτων από τη ΔΕΗ να μην προκαλέσει προβλήματα στους αγρότες της περιοχής αλλά και τι προτίθεται να κάνει για την αποκατάσταση των καλλιεργητών από ζημιές που ήδη προκλήθηκαν και προκαλούνται καθημερινά με υπαιτιότητα της ΔΕΗ.

Απάντησε λοιπόν με βάσει όσα αναφέρει το έγγραφο της ΔΕΗ από την οποία ζήτησε εξηγήσεις.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ λοιπόν οι έντονες και µακράς διαρκείας βροχοπτώσεις της περιόδου Φεβρουαρίου-Μαρτίου, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη σηµαντικών αποθεµάτων χιονιού στις λεκάνες απορροής των ταµιευτήρων των Υδροηλεκτρικών Σταθµών της, είχαν ως συνέπεια τις µεγάλες και µακράς διαρκείας εισροές στις λίµνες της.

Ειδικότερα ,αναφέρει η ΔΕΗ,   η στάθµη στον ταµιευτήρα των Κρεµαστών ανυψώθηκε στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας τριακονταπενταετίας µε συνολικές εισροές, στον ταµιευτήρα Κρεµαστών περίπου 1.900 εκ. m3 νερού, ενώ οι συνολικές τοπικές εισροές, στους ενδιάµεσους ταµιευτήρες του Αχελώου (Καστρακίου και Στράτου) ανήλθαν για την ίδια περίοδο σε περίπου 350 εκατ. m3 νερού.

Χρειάστηκε εποµένως, ειδική διαχείριση για τα πληµµυρικά φαινόµενα, σχετικά µε την ασφάλεια των φραγµάτων και των κατάντη περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ∆ΕΗ αναφέρει πως λειτούργησε τους Σταθµούς αδιάλειπτα και για όσο χρόνο χρειάστηκε, ώστε να µην ανυψωθεί η στάθµη των ταµιευτήρων πέρα των επιτρεπόµενων ορίων.

Η εντατική λειτουργία και η παρατεταµένη εκφόρτιση κατάντη του τελευταίου ΥΗΣ Στράτου, είχε ως συνέπεια την επιβάρυνση της κοίτης του Αχελώου µε παροχές υψηλότερες από τις συνηθισµένες, αλλά σε κάθε περίπτωση, πολύ χαµηλότερες από τα όρια λειτουργίας των ΥΗΣ της (500 m3 ανά δευτερόλεπτο). Πέτυχε , υποστηρίζει η ΔΕΗ, µε αυτό τον τρόπο, να µην επιβαρυνθεί η κοίτη µε υπερχειλίσεις των ενδιάµεσων ταµιευτήρων (Καστρακίου- Στράτου).

Όπως προκύπτει από το υπ΄ αρ. πρωτ. 67190/5-4-2018 έγγραφο της οικείας ∆/νσης Υδάτων, η ∆ΕΗ ενηµέρωσε από την πρώτη στιγµή, τους αρµόδιους φορείς για την επικίνδυνη τάση της αύξησης των εισροών στις λίµνες των ΥΗΣ Κρεµαστών Καστρακίου και Στράτου και για την ενεργοποίηση της υπ΄ αρ. 28 Γ/24859/26.08.88 Αστυνοµικής ∆ιάταξης «Περί ρυθµίσεως και ελέγχου Ναυσιπλοΐας, αλιείας κ.λ.π. στις Φυαικές και Τεχνητές Λίµνες και τον Ποταµό Αχελώο».

Η ∆ΕΗ επίσης αναφέρει ότι η παρατεταµένη εκφόρτιση κατάντη του ΥΗΣ Στράτου, σε συνδυασµό µε τις τοπικές εισροές νερού κατάντη των έργων της, δηµιούργησε κάποια προβλήµατα οφειλόµενα κυρίως σε δραστηριότητες και υποδοµές στις παρόχθιες εκτάσεις που εµποδίζουν την ελεύθερη υποδοχή και ροή των νερών στην κοίτη του Αχελώου.

Η  ∆ΕΗ υποστηρίζει πως δεν φέρει καµία ευθύνη για τις ανωτέρω δραστηριότητες και για τις τυχόν ζηµιές που έχουν προκληθεί από το αναφερόµενο γεγονός, προσπαθεί να συνδράµει µε τη βέλτιστη διαχείριση.

Προωθεί σε αυτή την κατεύθυνση, από τις 29.03.2018 πρόγραµµα ηπιότερης λειτουργίας, στη βάση των ευνοϊκότερων µετεωρολογικών προβλέψεων, ώστε να µειώσει τις εκφορτίσεις προς την κοίτη του Αχελώου, κατά 25%. Αυτό σε συνδυασµό µε την παρακολούθηση της Στάθµης του Ταµιευτήρα των Κρεµαστών, στα µέτρα του εφικτού, να αµβλυνθούν τα όποια προβλήµατα κατάντη των έργων της.

Το έγγραφο της ΔΕΗ 

H απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.