Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, 2021

Δια τηλεδιάσκεψης θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Δευτέρα

Δια τηλεδιάσκεψης θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Δευτέρα

Διπλή συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης για την έγκριση του προϋπολογισμού και σειρά θεμάτων την Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου.

Η 2η/2020 ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δήμου Αγρινίου οικονομικού έτους 2021.

(Σχετ.:

 • Η υπ’ αριθμ. 418/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 • Η υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • Η υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

2.Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγρινίου έτους 2021. (Σχετ.:

 • Η υπ’ αριθμ. 419/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 • Η υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • Η υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).

 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

Ακόμη, με τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί και η 15η/2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  την ίδια ημέρα και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 57/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 33/2020 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 420/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθιέρωση 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις με αριθμ. 193/29-5-2017, με αριθμ. 400/24-11-2017 με αριθμ. 100/27.03.2019, με αριθμ .323/2019 και με αριθμ. 112/2020 Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την καθιέρωση και τροποποίηση της 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 130/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Γνωμοδότηση και λήψη απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης σε οδούς μεταξύ των Ο.Τ. 464, 470 και 465».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 58/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 34/2020 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Έγκριση μεταφοράς θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Σπύρου και Ελένης Τσικνιά στο Ο.Τ. 181 στο Αγρίνιο.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 58/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 34/2020 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 1. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκατάστασης.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 59/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 1. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδος για προσκύρωση καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 180 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 1. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο ΟΤ 537 ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου (Φερόμενους ιδιοκτήτες Γεωργίου Α.  Κίτσου & Βασιλικής θυγατήρ Χρήστου και Πηνελόπης Πανταζή).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 1. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας μεταξύ των ΟΤ 230 και ΟΤ230Β ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου σε εφαρμογή της 3/2012 κυρωμένης πράξης αναλογισμού.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 1. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησιών μεταξύ των  Ο.Τ. 1109-1110-1112-1113, Επέκτασης 1991, σχ. πόλης Αγρινίου. (σύμφωνα με το 1730/26-5-2004 Πρακτικό Εκτίμησης αξίας επικειμένων της Επιτροπής του αρθρ. 1 του Π.Δ. 5 της 17-12-85/17-1-1986 Φ.Ε.Κ. 2Α’).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Θέματα που ενδιαφέρουν

1 Σχόλιο

 1. Ανώνυμος

  ¨Όταν διαβάζω την ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου τον τελευταίο καιρό μου θυμίζει την ημερήσια διάταξη της κοινότητάς μου πριν πολλά χρόνια όταν υπήρχαν κοινότητες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.