Σάββατο, Αύγουστος 17, 2019

Διαφωνεί με την αντικατάσταση του από το Ιστορίας- Αρχαιολογίας το Τμήμα ΔΠΠΝΤ του Αγρινίου

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών που εδρεύει στο Αγρίνιο εκφράζει την αντίθεση της στην πρόβλεψη του Πολυνομοσχεδίου για την κατάργηση του τμήματος και την αντικατάσταση του από το Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας.
Η αντίδραση εκφράζεται με ψήφισμα όπου αναφέρεται πως η γενική Συνέλευση «δεν συμφωνεί με την κατάργηση του τμήματος εφ’ όσον η προτεινόμενη αλλαγή δεν μπορεί να υποστηριχθεί από την υφιστάμενη σύνθεση και όσμωση του επιστημονικού προσωπικού του τμήματος, ούτε εγγυάται την επιστημονική και επαγγελματική υπόσταση των φοιτητών και αποφοίτων του».

Το Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών αποφάσισε σήμερα, 17 Απριλίου 2019, ομόφωνα τα εξής:
A. Τιμώντας την πολύχρονη ερευνητική και διδακτική διεπιστημονική οντολογία του τμήματος, και
Β. Την αναγνώριση αυτής μέσω της πρόσφατης πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών του,
Δεν συμφωνεί με την κατάργηση του τμήματος εφ’ όσον η προτεινόμενη αλλαγή δεν μπορεί να υποστηριχθεί από την υφιστάμενη σύνθεση και όσμωση του επιστημονικού προσωπικού του τμήματος, ούτε εγγυάται την επιστημονική και επαγγελματική υπόσταση των φοιτητών και αποφοίτων του.

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για το Τμήμα:
Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών καταργείται. Τα μέλη Δ.Ε.Π., καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του καταργούμενου Τμήματος εντάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας στο οποίο μεταφέρονται και οι θέσεις τους.
Η ένταξη και η μεταφορά των θέσεων διαπιστώνεται με πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Οι φοιτητές του καταργούμενου Τμήματος εντάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, αλλά ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. του καταργούμενου Τμήματος και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας στο οποίο εντάσσονται.
Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών που μεταβατικά παρέχονται μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του καταργούμενου Τμήματος αρμόδια είναι τα όργανα του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας.
Ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, καθώς και τα λοιπά μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως όργανα διοίκησης του νέου Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας έως τη λήξη της θητείας τους.

Θέματα που ενδιαφέρουν

1 Σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.