Τρίτη, 20 Απριλίου, 2021

Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της δημοτικής οδού Παλαίρου – Πογωνιάς λόγω επικινδυνότητας

Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της δημοτικής οδού Παλαίρου – Πογωνιάς λόγω επικινδυνότητας

Απόφαση περί διακοπής της κυκλοφορίας σε τμήμα της Δημοτικής Οδού Παλαίρου – Πογωνιάς, λόγω επικινδυνότητας έλαβε ο Αναπλ. Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας Δημήτριος Γαλαζούλας. Ειδικότερα αποφασίστηκε:

Η πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Δημοτική Οδό Παλαίρου – Πογωνιάς (οδός Κεχροπόλεως), από την χ/θ 0+700 έως την χ/θ 0+800, (θέση «ΟΧΘΙΑ») για λόγους επικινδυνότητας (αποκοπή πρανούς οδοστρώματος και μείωση διατομής του).

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω τοπικών παρακαμπτήριων οδών.

Η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας, για το χρονικό διάστημα των εργασιών αυτών και μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα αρμοδιότητάς του, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης από τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας και μέχρι την οριστική αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας.

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.