Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, 2021

Διακοπή κυκλοφορίας στη Γέφυρα Μπανιά λόγω έκτακτων εργασιών

Διακοπή κυκλοφορίας στη Γέφυρα Μπανιά λόγω έκτακτων εργασιών

Σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Ακαρνανίας, Δημήτρη Γαλαζούλα, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας στην Γέφυρα Μπανιά της Επαρχιακής Οδού Θέρμου – Ναυπάκτου, λόγω επικινδυνότητας.

Συγκεκριμένα:

ΑΡΘΡΟ (1)

1. Αποφασίζεται η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας για όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Επαρχιακής Οδού Θέρμου – Ναυπάκτου, στη Γέφυρα Μπανιά, για λόγους επικινδυνότητας αυτής (κίνδυνος υποχώρησης καταστρώματος).
2. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω τοπικών παρακαμπτήριων οδών.
3. Η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ (2)

1. Με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. Α.Τ.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και το υπ’ αριθ. (4) σχετικό έγγραφο.

2. Το Α.Τ. Θέρμου, για το χρονικό διάστημα των εργασιών αυτών και μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα αρμοδιότητάς του, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης από την ανάδοχο εταιρεία και μέχρι την οριστική αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Α.Τ. Θέρμου.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.