Σάββατο, 23 Ιανουαρίου, 2021

ΔΙΕΚ Αγρινίου: Έως 24 Σεπτεμβρίου η οριστικοποίηση εγγραφής στις νέες ειδικότητες

ΔΙΕΚ Αγρινίου: Έως 24 Σεπτεμβρίου η οριστικοποίηση εγγραφής στις νέες ειδικότητες

ΔΙΕΚ Αγρινίου: Οριστικοποίηση εγγραφής στις νέες ειδικότητες του Χειμερινού εξάμηνου 2020Β

Όπως ανακοίνωσε ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ Αγρινίου, Πάρις Βεντήρης παρακαλούνται οι υποψήφιοι που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στις ειδικότητες Α’ εξαμήνου του ΔΙΕΚ Αγρινίου να προσέλθουν απαραιτήτως έως την Πέμπτη 24‐09‐2020 στo ΔΙΕΚ Αγρινίου για να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά της εγγραφής.

Κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη Aίτηση εγγραφής (Υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Αγρινίου (http://iekagrin.sch.gr/))

2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

3. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ‐ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι άλλα πτυχία ανώτερης
βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην προσωρινή αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

5. Προαιρετικά Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα.

Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι 12:00 ‐ 18:30 τις εργάσιμες ημέρες.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.