Κυριακή, 7 Μαρτίου, 2021

Δήμος Αμφιλοχίας: Ποιες αρμοδιότητες ανατέθηκαν στον Κωνσταντίνο Ριζογιάννη

Δήμος Αμφιλοχίας: Ποιες αρμοδιότητες ανατέθηκαν στον Κωνσταντίνο Ριζογιάννη

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Γιώργος Κατσούλας ορίζει τον κ. Ριζογιάννη Κωνσταντίνο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αμφιλοχίας.

Αναθέτει στον κ. Ριζογιάννη την επικουρία του Δημάρχου Αμφιλοχίας ως προς την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων χωρίς αμοιβή που αφορούν:

• Την διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατικά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωση τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.

• Την παρακολούθηση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.

• Τη διερεύνηση των συνθηκών τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.

• Το σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

• Την μέριμνα για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

• Την μέριμνα για την τήρηση φυσικής αποθήκης ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των οχημάτων κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

• Την επεξεργασία στοιχείων από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και την παρακολούθηση σχετικών δεικτών αποδοτικότητας.

Οι ως άνω αρμοδιότητες ασκούνται σε συνεργασία με τον αρμόδιο προϊστάμενο του τμήματος που υπάγονται οι εν λόγω αρμοδιότητες.

• Εξουσιοδοτεί τον κ. Ριζογιάννη να υπογράφει «με εντολή Δημάρχου» έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας που του ανατέθηκε, καθώς και πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Δήμου που αφορούν τις προαναφερθείσες δράσεις, εφόσον για την υπογραφή τους δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ο προϊστάμενος υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου ή άλλο όργανο αυτού.

• Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύουν οι ανωτέρω αρμοδιότητες να ασκούνται από τους οριζόμενους αντιδημάρχους που είχαν οριστεί στις 5-9-2020

e-maistros.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.