Παρασκευή, 29 Μαΐου, 2020

Δείτε που κρίνεται το μέλλον των ΑΕΙ του Αγρινίου

opengov

Πολλά μπορούν να ειπωθούν για την στήριξη των ΑΕΙ του Αγρινίου. Η ταμπακιέρα όμως δεν είναι μόνο η επιχειρηματολογία υπέρ η κατά ή πολύ περισσότερο τα σχόλια στα τοπικά site και οι επιτροπές αγώνα κτλ κτλ.

Η ταμπακιέρα είναι εδώ,  στην ηλεκτρονική διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας όπου συζητιέται το νέο Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. Όσοι πιστεύουν στο Πανεπιστήμιο, ας κάνουν τον κόπο να επισκεφτούν τον ιστότοπο της διαβούλευσης και πρωτίστως να διαβάσουν το υπό διαβούλευση άρθρο 5 με τίτλο “Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας Α.Ε.Ι.. – Παραρτήματα Α.Ε.Ι.) και άρθρο 10 με τίτλο “Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα”.

Θα διαπιστώσουν πόσο εύκολα μπορεί εν μία νυκτί να καταργηθεί ένα ΑΕΙ  από το Αγρίνιο και να πάει στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 “μπορεί να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και να μεταβάλλεται η έδρα τους, όταν:
α) είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών, καλλιτεχνικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα, που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται µε επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ή
β) επιβάλλεται από τον δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχα μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή
γ) η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία ή
δ) συνάδει µε τις οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας ή μιας συγκεκριμένης περιφέρειας”

Επίσης με την παράγραφο 2 του άρθρου 10:

2. Συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι. πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι..

Και με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου:

4. Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργηση Τομέων, αλλαγή της ονομασίας τους ή τροποποίηση του γνωστικού τους αντικειμένου πραγματοποιείται με πράξη του Πρύτανη, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Η πράξη του Πρύτανη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επειδή όμως η νομοθεσία είναι ένα εργαλείο και επειδή ένα μαχαίρι κόβει και από τις δύο πλευρές, τον ίδιο νόμο από ανάποδη φυσικά ανάγνωση μπορεί να επικαλεστεί κάποιος είτε για την επανίδρυση ενός ΑΕΙ  είτε για την διατήρηση των τμημάτων σε μια περιοχή.

Αν και είναι δευτερεύον, είναι άξιο αναφοράς ότι στη σελίδα διαβούλευσης του Υπουργείου υπάρχουν πολλά σχόλια που ζητούν την μεταφορά τμημάτων ΑΕΙ του Αγρινίου στην Πάτρα. Δείτε αντίστοιχο link : http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3452

Εκεί αντίθετη φωνή δεν υπάρχει; Γενικά σε ότι διεκδίκηση υπάρχει δεν πρέπει να αναλωνόμαστε ως τοπική κοινωνία σε δράσεις εντός των τειχών του Αγρινίου, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη πίεση σε κόμβους αποφάσεων. Είναι ένα μειονέκτημα που όλα τα κινήματα της πόλης είχαν λίγο-πολύ. Και το opengov είναι ένας κόμβος, αν και δεν κρίνονται όλα εκεί αλλά στα κατάλληλα γραφεία.

Όσο για το νομικό πλαίσιο, πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν σε κάθε διεκδίκηση πρωτίστως. Ιδού η ρόδος λοιπόν.

Λ.Υ.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.