Τρίτη, 9 Μαρτίου, 2021

Δύο ειδικούς συνεργάτες αναζητά ο δήμαρχος Αγρινίου

Δύο ειδικούς συνεργάτες αναζητά ο δήμαρχος Αγρινίου

Δύο ειδικούς συνεργάτες αναζητά ο δήμαρχος Αγρινίου, έναν δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έναν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση εκδόθηκαν ανακοινώσεις με τα κριτήρια και τη διαδικασία ενώ επισημάινεται πως  η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα των προσλαµβανοµένων.

Οι ανακοινώσεις αναλυτικά:

Για τον Ειδικό Συνεργάτη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος θα έχει ως καθήκοντα να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά σε θέματα εθελοντισμού, στη διοργάνωση εκδηλώσεων  και γενικά στην οργάνωση και διαχείριση του γραφείου Δημάρχου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας , αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email idox@agrinio.gr, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μερών , η οποία αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης σε μία εφημερίδα του νομού.

Δείτε την Ανακοίνωση  εδώ

Για τον Ειδικό Συνεργάτη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος θα έχει ως καθήκοντα να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά σε θέματα: αγροτικής πολιτικής και ανάπτυξης, προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Γεωπονίας –Φυτοτεχνίας  και Περιβαλλοντολογικών θεμάτων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας , αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email idox@agrinio.gr, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μερών , η οποία αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης σε μία εφημερίδα του νομού.

Δείτε την Ανακοίνωση  εδώ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.