Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021

Έφτασαν οι Σέρβοι και ο Βασιλιάς Δουσάν (Ντούσαν) στην Αιτωλοακαρνανία;

Έφτασαν οι Σέρβοι και ο Βασιλιάς Δουσάν (Ντούσαν) στην Αιτωλοακαρνανία;
dousan
Ο Στέφανος Ούρος (ή Ουρέσης) Δ΄ Δουσάν (σερβικά: Стефан Урош IV Душан, π. 1308-20 Δεκεμβρίου 1355) ήταν βασιλιάς της Σερβίας από τις 8 Σεπτεμβρίου 1331 και Τσάρος Σερβίας και Ρωμανίας από τις 16 Απριλίου 1346. Πηγή: Wikipedia.

Του Λίνου Υφαντή

Ένα ιστορικό θέμα που προκαλεί σύγχυση και υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες απόψεις είναι αν οι Σέρβοι έφτασαν ποτέ και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, κατά την ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο. Τον 14ο αιώνα οι Σέρβοι ήταν μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις των Βαλκανίων. Ο φιλόδοξος Βασιλιάς τους Στέφανος Ουρέσης Δ΄Δουσάν , που από το όνομα του προέκυψε το αθλητικό πλέον όνομα Ντούσαν (Dusan, Душан) επιχείρησε να θέσει υπό την επιρροή του τα Βαλκάνια. Οι Οθωμανοί είχαν ήδη πατήσει πόδι στην Ευρώπη. Ηττήθηκαν από τους Τούρκους.   Το 1348, ο Δουσάν στράφηκε προς  την Ήπειρο, την Ακαρνανία και τη Θεσσαλία. Διόρισε τον Συμεών Ουρέση δεσπότη Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Αναλυτικά ο  Καντακουζηνός αναφέρει είσοδο των Σέρβων στην”Ακαρνανία” και ότι οι Ακαρνάνες για να αποφύγουν την πείνα (λιμό) αναγκάσθηκαν να μεταναστεύσουν “έφ’έτέραν γήν”1 Ο δέ Χαλκοκονδύλης μιλάει για επιδρομή στην”Αιτωλία” και διακυβέρ­νηση της στην συνέχεια από τον Πριαλούπη, ενώ συγχρόνως ανα­φέρει κατάληψη Ιωαννίνων2

Κατά πόσο όμως η περιοχή Αιτωλία αναφέρεται στην σημερινή Αιτωλοακαρνανία από τους τότε συγγραφείς;

Οι πληροφορίες των πηγών για την κάθοδο των Σέρβων στις περιοχές του τέως Δεσποτάτου της Ηπείρου  είναι ελλιπείς και αποσπάσματικές. Αναφορές υπάρχουν ότι ο Δουσάν έφτασε μέχρι την Κόρινθο.

Επίσης υπάρχει η άποψη ότι με τον όρο Αιτωλία εννοούνταν στο Βυζάντιο γενικά η Δυτική Ελλάδα ή η περιοχή πέριξ της Ηπείρου. Προβληματίζει ότι  συγκεκριμένες αναφορές σε πόλεις δεν υπάρχουν.

Δεν ξεκαθαρίζεται δηλαδή αν εννοείται η μισή Αιτωλία.

Όπως υποστηρίζεταιάλλωστε  στην διδακτορική διατριβή της κας Μελπομένης Κατσαροπούλου ” Ένα πρόβλημα της Ελληνικής Μεσαιωνικής Ιστορίας. Η Σερβική επέκταση στη Δυτική Κεντρική Ελλάδα στα μέσα του ΙΔ Αιώνα”  “δεν σώζονται από τις πηγές στοιχεία που να μιλούν για σερβική κατάληψη του νοτίουτμήματος της δυτικής Ελλάδας από τον Αμβρακικό κόλπο και νοτιότερα. Και παρ’όλο που οι αφηγηματικές βυζαντινές πηγέςμιλούν για κατάληψη “Αιτωλίας” και “Ακαρνανίας”, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά για σερβοκρατία σε περι­οχές της Αιτωλοακαρνανίας. Συνεχίζει: “Πράγματι δεν σώζεται κανένα στοιχείο που να αφορά διοικητικές, οικονομικές, φορολογικές κ.ά.ρυθμίσεις στην περιοχή. Ακόμη δεν σώζεται κανένα σερβικό έγ­γραφο που να απευθύνεται σε κάποιο πρόσωπο, σε κάποια μονήή πόλη στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, για την διευθέτη­ση κάποιων ζητημάτων της περιοχής ή για την επικύρωση προνο­μίων μονών ή αρχόντων, σύμφωνα με την επικρατούσα συνήθεια.”
Υπήρχαν σημαντικές πόλεις όπως το Αγγελόκαστρο και η Ναύπακτος, που είχε καταληφθεί προσωρινά από Καταλανούς. Γιατί ο Δουσάν δεν επεχείρησε να τις καταλάβει έχοντας στρατηγική σημασία;

Τα παραπάνω είναι αντικείμενα έρευνας. Αν αποδειχθεί ότι ο Δουσάν πάτησε στην Αιτωλοακαρνανία, σίγουρα θα υπάρξουν και τεκμήρια.

 

1. Καντακ. III.147. 14 κε.
2. Χαλκ.Ι.25. 14 κε.: “”Ηλασε μέν οδν καί επί Αίτωλίαν, καί’Ι­ωαννίνων τήν πόλιν εΐλε* καί τά μέν…έπέτρεψεν… καί τά περί Αίτωλίαν Πριαλούπι”.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.