Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, 2020

Εγκρίθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου

Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη εγκρίνεται το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου, συνολικού προϋπολογισμού 70.830.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 20.980.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020».

epi-vaa-agriniou

Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), ένα νέο εργαλείο ανάπτυξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ), που αφορά τους Δήμους Πατρέων και Αγρινίου (πόλεις της Περιφέρειας με πληθυσμό πάνω από 70.000 κατοίκους), συνολικού προϋπολογισμού 159.827.000 ευρώ (εκ των οποίων τα  64.860.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020»), μπαίνει πλέον σε πλήρη εφαρμογή, μετά την υπογραφή της έγκρισης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην καλλιέργεια αστικών πολιτικών που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση συνολικά των δυνατοτήτων μιας περιοχής με ταυτόχρονη ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών, στις οποίες εμπλέκονται οι τοπικοί φορείς και η κοινωνία των πολιτών.

Τα έργα αφορούν στη φυσική ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος και θα πρέπει να συνδυάζονται με μέτρα που προωθούν, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας έτσι, πόλεις «πράσινες», ενεργειακά αναβαθμισμένες, πιο φιλικές για τον πολίτη.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εδώ και αρκετό καιρό, προετοιμάστηκε καταλλήλως για τις αναπτυξιακές προκλήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Για εμάς η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος είναι υψηλά στις προτεραιότητες μας, αφενός για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και αφετέρου για την ανάπτυξη της ίδιας της αστικής περιοχής» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και πρόσθεσε: «Εκτός από τις ΒΑΑ, πριν λίγο καιρό ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) σε δύο σημαντικής σημασίας σημεία για την Περιφέρειά μας, στους άξονες Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού και στο Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία. Είναι οι μεγαλύτερες αναπτυξιακές ευκαιρίες των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε καταλλήλως».

Στη υπογραφή των εγκρίσεων στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παρέστησαν ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, ο Βαγγέλης Γεωργίου, προϊστάμενος της Μονάδας Α’ Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το στέλεχος της Μονάδας Α’, Γλυκερία Κατηφόρη και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγρινίου Δημήτρης Τζιώλης.

OΔήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου δήλωσε ικανοποιημένος από την απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την αναπτυξιακή ευκαιρία και την τελική ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:«Η Δημοτική Αρχή έχει ξεκάθαρο όραμα και δουλεύει  εντατικά για την επίτευξή του. Ακολουθώντας αναπτυξιακή πορεία, δρομολογήσαμε μια σειρά δράσεων που οδηγούν στην υλοποίηση  του προγράμματος μας.Ένας  σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα της νέας προοπτικής είναι το Στρατηγικό Σχέδιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξηςπου περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο παρεμβάσεων εντός του αστικού ιστού, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάδειξη του υδάτινου στοιχείου, δημιουργία πράσινων δακτυλίων, από το ιστορικό κέντρο έως και την ευρύτερη αστική περιφέρεια, πεζοδρομήσεις, δημιουργία ελεύθερων χώρων.Δημιουργούμε μια πόλη φιλική προς το περιβάλλον, με λιγότερη κυκλοφοριακή ένταση  και περισσότερους ελεύθερους χώρους πρασίνου. Έναν Δήμο που προτάσσει την βελτίωση της ποιότητας ζωής  και ενσαρκώνει το όραμα μας για τo Αγρίνιο. Έναν Τόπο να ζεις».

ΒΑΑ Αγρινίου

Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη εγκρίνεται το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου, συνολικού προϋπολογισμού 70.830.000 ευρώ, εκ των οποίων τα  20.980.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020».Στρατηγικός Φορέας ορίζεται ο Δήμος Αγρινίου.

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης  της Στρατηγικής δεν πρέπει να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2017, ενώ ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων της Στρατηγικής ορίζεται η 31/12/2023.

Θεματικοί στόχοι, δράσεις και έργα στο Αγρίνιο με χρηματοδότηση ΕΤΠΑ:

 1. Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

1.1. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας με προτεραιότητα στις αρχές του Ανοικτού Λογισμικού (πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κ.λπ.)

 • Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων ως προς την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ

1.2. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών»

 • Σύστημα Διαχείρισης Στάθμευσης και Πληροφόρησης
 • Σύστημα διαχείρισης Στόλου οχημάτων
 • Επέκταση και αναβάθμιση και συστήματος GIS Δήμου Αγρινίου
 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

2.1. Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) και ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας

 • Στήριξη επιχειρήσεων υφιστάμενων και νέων και ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας
 1. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

3.1. Προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών φιλικών στο περιβάλλον

 • Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λεωφορείων και κατασκευή στάσεων
 1. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

4.1. Επενδύσεις στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων εντός περιοχών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

 • Εκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων, περιοχής Αγίας Βαρβάρας.

4.2. Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων και προώθηση δράσεων βιώσιμης κινητικότητας

 • Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου

4.3. Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης

 • Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων της πόλης
 • Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης
 • Ενίσχυση αστικού πρασίνου και αστικού εξοπλισμού
 • Ανάδειξη περιοχών ανοικτών ρεμάτων (Α φάση)
 1. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

5.1. Αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που συνδέουν και υποστηρίζουν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

 • Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στη νοτιοανατολική είσοδο της πόλης
 1. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

6.1. Επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο

 • Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων
 1. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

7.1. Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης

7.2. Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για ανέργους με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Περιφέρεια.

 • Προγράμματα κατάρτισης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

7.3. Προγράμματα για τη δημιουργία νέων (start up) και καινοτόμων επιχειρήσεων σε τομείς που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης

 • Προγράμματα για την δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων σε τομείς που έχουν αναδειχτεί στο πλαίσιο της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης

7.4. Προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρηματιών σε τομείς της οικονομίας που περιλαμβάνονται στην περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευση

 • Προγράμματα υποστήριξης επιχειρήσεων σε τομείς που περιλαμβάνονται στην  περιφερειακή έξυπνη εξειδίκευση.

Τι είναι βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Η πολιτική συνοχής 2014-2020 επαναπροσεγγίζει την έννοια της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και συνοπτικά εντοπίζει τη σημαντικότητα των αστικών κέντρων και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων εντός του αστικού ιστού.
Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον να θεωρείται ένα έργο υποδομής μια πλατεία ένας δρόμος ακόμη και αν αυτό πληροί σχεδιαστικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.
Στόχος είναι τα έργα του δομημένου περιβάλλοντος να εντάσσονται σε ένα δομημένο εννοιολογικό δίκτυο που υπό προϋποθέσεις δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για έναρξη ή και ενδυνάμωση επιχειρηματικής και όχι μόνο δραστηριότητας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για ΒΑΑ λοιπόν πλέον αποτελεί η ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών όπου εμπλέκονται οι τοπικοί πολίτες, η κοινωνία των πολιτών, η τοπική οικονομία και τα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης.
Σε ένα στρατηγικό πλάνο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ο συνδυασμός ικανοτήτων και τοπικής γνώσης είναι βασικός για τον εντοπισμό κοινών λύσεων και την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων γενικής αποδοχής.

po-vaa-agriniou1

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.