Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, 2021

ΕΝΦΙΑ: Νέα μειωμένα εκκαθαριστικά για χαμηλοσυνταξιούχους

ΕΝΦΙΑ: Νέα μειωμένα εκκαθαριστικά για χαμηλοσυνταξιούχους

akinita
ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και ΗΔΙΚΑ θα διορθώσουν το λάθος που έγινε με τον συνυπολογισμό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Δεκεμβρίου 2016 στα συνολικά εισοδήματα των χαμηλοσυνταξιούχων και είχε ως συνέπεια πολλοί από αυτούς να χάσουν την έκπτωση του 50% στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να κληθούν να πληρώσουν διπλάσια σε σχέση με πέρυσι ποσά του συγκεκριμένου φόρου.

Στην έκδοση και την αποστολή νέων διορθωτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων σε εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους που έλαβαν τον Δεκέμβριο του 2016 το «κοινωνικό μέρισμα» από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπό μορφή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, θα προχωρήσει εντός του Σεπτεμβρίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με την έκδοση των νέων σημειωμάτων – για την οποία θα προηγηθεί συνεργασία της Α.Α.Δ.Ε. με τον Ε.Φ.Κ.Α. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. – δεν θα συνυπολογιστεί στο συνολικό ετήσιο εισόδημα των συγκεκριμένων φορολογουμένων αυτή η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ώστε, σε πολλές περιπτώσεις, το ύψος του εισοδήματος αυτού να χαμηλώσει, να υποχωρήσει κάτω από το προβλεπόμενο εισοδηματικό όριο απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά ποσοστό 50% και πολλοί χαμηλοσυνταξιούχους να επανακτήσουν το δικαίωμα λήψης της συγκεκριμένης απαλλαγής.

Ουσιαστικά από την έκδοση των νέων διορθωτικών εκκαθαριστικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα προκύψουν για πολλούς χαμηλοσυνταξιούχους-δικαιούχους της εφάπαξ εκείνης οικονομικής ενίσχυσης μείωση του βεβαιωθέντος ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά 50%.

Ο συνυπολογισμός της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του περασμένου Δεκεμβρίου στο συνολικό ετήσιο εισόδημα έτους 2016 των δικαιούχων αυτής χαμηλοσυνταξιούχων έγινε από λάθος των φορέων χορήγησής της και συγκεκριμένα από τον Ε.Φ.Κ.Α. και την Η.ΔΙ.Κ.Α., οι οποίοι εξέδωσαν και υπέβαλαν στο TAXISnet, για τους συγκεκριμένους χαμηλοσυνταξιούχους, ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών στις οποίες ενέταξαν την παροχή αυτή στα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα, προσαυξάνοντας έτσι το συνολικό ετήσιο εισόδημα των δικαιούχων, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (ν. 4172/2013) τα ποσά της παροχής αυτής δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και ως εκ τούτου δεν αποτελούν εισόδημα.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Α.Α.Δ.Ε. επισημαίνονται τα εξής:

* Με τις διατάξεις του ν. 4445/2016 ορίζεται ότι η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που χορηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 στους χαμηλοσυνταξιούχους «είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα.»

* «Όπως έχει διευκρινιστεί (βλ. ΠΟΛ.1094/2015), χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση από το Δημόσιο, ή από άλλους δημόσιους φορείς, τα οποία δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δηλαδή δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και ως εκ τούτου δεν συνιστούν εισόδημα.»

* «Περαιτέρω, σε περίπτωση διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής του ΕΝΦΙΑ προβλέπεται η χορήγηση εκπτώσεων από το φόρο αυτό, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους. Στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, δεν περιλαμβάνονται όμως ποσά που δεν συνιστούν εισόδημα (βλ. ΠΟΛ. 1212/2015).»

* «Δεδομένου ότι η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση του ν. 4445/2016 δεν έχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης, δεν συνιστά εισόδημα. Συνεπώς, δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα για σκοπούς ΕΝ.Φ.Ι.Α.»

* «Κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2016 (βλ. ΠΟΛ 1025/2017), τα ποσά της εν λόγω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης απεστάλησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταβολή τους, εντασσόμενα σε κωδικό που αφορά εισοδήματα και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα τα πληρωτέα ποσά ανά δικαιούχο να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του συνολικού φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ που διενεργήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε.»

* «Για την άμεση επίλυση του ζητήματος, ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ, προκειμένου να μας αποσταλούν εκ νέου ηλεκτρονικά αρχεία, ύστερα από τις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να ακολουθήσει νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ πριν το τέλος Σεπτεμβρίου, για τους δικαιούχους της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης».

Πηγή: dikaiologitika.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.