Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021

Ενημέρωση για τα μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» ξυλείας

Ενημέρωση για τα μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» ξυλείας

 

epimelitirio Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι παρετάθη έως την 30/6/2017 η προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής, από τους υπόχρεους εγγραφής στα περιφερειακά Μητρώα ”ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ” & ”ΕΜΠΟΡΩΝ”, που διαθέτουν ή πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην εσωτερική αγορά.

Παρατείνεται έως τις 30/06/2017 η προβλεπόμενη από την κοινή υπουργική απόφαση 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 β) προθεσμία για την υποβολή αίτησης, από τους υπόχρεους εγγραφής  στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων», που διαθέτουν ή πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, στην αρμόδια περιφερειακή αρχή δηλαδή τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. Οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής αναφέρονται στην σελίδα 2-3 του με αριθμ.πρωτ.134382/5229/30-12-2015 έγγραφο ΥΠΕΝ με ΑΔΑ: 6ΔΩΧ4653Π8-ΚΗΟ.

Στην περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων (Φορέας εκμετάλλευσης ή Έμπορος) στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. (β) και (γ) του άρθρου 7 της προαναφερόμενης ΚΥΑ 134627/5835/29-112-2015 (ΦΕΚ Β´ 2872), μητρώα ή μη υποβολής της απαιτούμενης αίτησης εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (700€).

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος μπορεί να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας στα τηλέφωνα 26310-22536, 55307-09 (κος Γ .Δημητριάδης και Α. Πασσά).

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.