Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2021

Το 1ο ΕΠΑΛ και Ε.Κ. Αγρινίου ενημερώνουν για τη μαθητεία

Το 1ο ΕΠΑΛ και Ε.Κ. Αγρινίου ενημερώνουν για τη μαθητεία

Το 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου και το Ε.Κ. Αγρινίου καλούν άμεσα τους υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων (μαθητεία) για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ν.4473/2017 (ΦΕΚ78Α΄/2017):

1) Είναι κάτοχοι: Α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, ή Α2) απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του ν.3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων.

2) Βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο 1ο ΕΠΑΛ-Ε.Κ. Αγρινίου κατά το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας τη σχολική περίοδο 2018-19 είναι οι ακόλουθες:

 α) Υπάλληλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 β) Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

γ) Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

δ) Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων

ε) Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής

Το Μεταλυκειακό  Έτος – Τάξης Μαθητείας θα έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες  και θα περιλαμβάνει :

Α) Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας , διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως  για 9 μήνες.

Β) Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας,  διάρκειας  επτά ωρών (7) εβδομαδιαίως  για 9 μήνες.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπου για τους κάτω των 25 ετών ανέρχεται σε 22,83€, ήτοι 17,12€ και για τους άνω των 25 ετών26,18€ ήτοι 19,64€.

Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητείας στον εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

Α) Φωτοαντίγραφα των:

1) απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και

2) πτυχίου ΕΠΑΛ

3) ταυτότητας

4) αποδεικτικού ΑΜΚΑ και ΑΜΑ

5) αποδεικτικού ΑΦΜ

Β) Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας

Για πληροφορίες μπορείτε:

Α) να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του 1ου ΕΠΑΛ και Ε.Κ. Αγρινίου στα τηλέφωνα: 2641048106, 2641039452 και 2641031936 αντίστοιχα

Β) να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου 1epal–agrin.ait.sch.gr

Γ) να μεταβείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Για το ακουστικό (τηλεοπτικό) αρχείο:

ftp://ftp.minedu.gov.gr/pub/upoads/Mathiteia-epal-audio.wav

ftp://ftp.minedu.gov.gr/pub/upoads/Mathiteia-epal-audio.mp3

Για το οπτικοακουστικό (ραδιοφωνικό) αρχείο:

ftp://ftp.minedu.gov.gr/pub/upoads/Mathiteia-epal-tv.mov

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.